Arthur Rackham – arlunydd gwych

Published Medi 20, 2017 by gwanas

DKEx4u9XUAE6oJ9

Wedi gweld y llun yma o’r blaen? Y Cheshire Cat allan o fersiwn 1907 o Alice in Wonderland gan yr arlunydd rhyfeddol, Arthur Rackham. Gwych tydi? Anodd peidio gwenu wrth sbio arno fo.

A dyma un arall o’i luniau o:

DKExxS0XoAEV-Un

Mae hwnna’n enwog iawn ac wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer cardiau a phosteri ayyb ers blynyddoedd.

A dyma un arall dwi’n ei hoffi’n fawr:

DKEx2JUWkAUIszL

Arthur Rackham (1867-1939) oedd un o ddarlunwyr ‘Oes Aur’ llyfrau gyda lluniau arbennig, o tua 1890 tan ddiwedd y Rhyfel Byd cyntaf. Roedd ‘na alw mawr am lyfrau gyda lluniau o safon uchel fel hyn bryd hynny. Roedd llawer o lyfrau Rackham yn cael eu argraffu mewn fersiwn de luxe cyfyngedig, wedi eu harwyddo gan amlaf, yn ogystal â fersiwn rhatach. Yn anffodus, chwalodd y Rhyfel y farchnad am lyfrau drud fel’na, ac yn y 1920au, edwinodd y diddordeb mewn llyfrau am dylwyth teg a byd ffantasi. Bechod.

rackham_fairy

THE-FAIRIES-ARE-EXQUISITE-DANCERS-1-ARL0031

Mae ei lyfrau gwreiddiol a’i luniau yn hynod boblogaidd rŵan, ac yn gwerthu am ffortiwn – sbiwch ar silffoedd Nain a Taid, rhag ofn! Ar ebay, mae ‘na rai’n mynd am dros fil o bunnoedd.

rackham9

 

 

A sbiwch ar hwn – tydi o’r un sbit â Tormund Giantsbane o Game of Thrones?

The-Rhinegold-and-The-Valkyrie_Rackham

Roedd y boi yn athrylith, ac mi fyddai wedi cael ein ben-blwydd ddoe, Medi 19. Mae ‘na lyfrau o’i luniau o ar gael mewn fersiynau cyfoes, tipyn rhatach na mil o bunnoedd a dwi’n cael fy nhemtio…

wb_pandora

Advertisements

Calendr 2018 ar gyfer plant

Published Medi 13, 2017 by gwanas

DJiIWEaXoAEWjTR

Syniad gwych gan Y Lolfa! Calendr lliwgar gyda 12 llun o 12 llyfr plant gwreiddiol y Lolfa a gyhoeddwyd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’n cynnwys lluniau gan artistiaid fel Jac Jones, Janet Samuel, Valériane Leblond ac Angharad Tomos.

Dwi ddim wedi gweld tu mewn y calendr eto ond os oes rhywun isio prynu anrheg Nadolig i mi – mi wnaiff hwn yn champion. Dim ond £4.99 gyda llaw.

Ia, do, dwi wedi gwirioni am fod lluniau Coeden Cadi ar y clawr, ond mi faswn i isio copi beth bynnag. Mae angen mwy o bethau fel hyn yn does?  Nwyddau sy’n tynnu sylw at lyfrau a chymeriadau a darluniau gwreiddiol o Gymru.

Mae ‘na gardiau ‘Snap’ Rwdlan ar gael eisoes:

9781847719560_1024x1024

A llwythi o grysau T ac ati

1000000000027

Ac mae brand Sali Mali yn cael ei ddefnyddio’n dda hefyd:

51+ygcTuRgL._SX258_BO1,204,203,200_poster_wyddor_sali_malimawrdoli_sali_mali_1

Ond mae ‘na lawer mwy o lyfrau plant gwreiddiol da ar gael rwan, efo darluniau gwirioneddol wych. Tipyn o gambl fyddai i wasg archebu llwyth o nwyddau wedi eu seilio ar un llyfr neu gymeriad y dyddiau yma, ond drwy ddod â sawl llyfr at ei gilydd fel hyn – bingo. Da iawn Y Lolfa.

Be am bapur lapio? Papur wal? Bagiau? Sanau? Printiau o’r lluniau mewn ffrâm? Ond hyd yn oed tase pob teulu efo plant Cymraeg yn cefnogi nwyddau Cymraeg, a fyddai hynny’n ddigon i’w wneud yn fenter busnes call? Dwn i’m. Ond mi fyddai’n rhaid sicrhau bod y llyfrau a’r cymeriadau yn ddigon adnabyddus yn gyntaf, a dydi hynny ddim yn hawdd pan yn cystadlu efo’ch Peppa Pincs a’ch cymeriadau Disney.

Mae rhai o’r arlunwyr yn cynnig gwerthu eu paentiadau gwreiddiol, fel hwn o Trysorfa Chwedlau Cymru ( Gomer) gan Brett Breckon :

a11d99_794a5bebec1afea1095931edb384aa5e

Ond y llun gwreiddiol ydi o – ac mae’n £500. Ond yn werth bob ceiniog wrth gwrs! Ond efallai yn fwy addas i blant hŷn…

Be am hwn, o Hosan Nadolig ( Gomer) i blant iau? £600.

a11d99_9e591e07d1a542e6abcf5da2243372ec

Mae gan Valeriane Leblond wefan, ond dim lluniau yn ymwneud â’r llyfrau mae hi wedi eu darlunio hyd y gwela i. A dwi methu dod o hyd i wefannau Jac Jones na Janet Samuel! Dim angen gwefannau yn amlwg. A phwy ydw i i feirniadu? Mi wnes i wefan oes yn ôl ond mae o wedi diflannu!

 

Tips ar gyfer awduron

Published Medi 12, 2017 by gwanas

11608942-ziggy-celebrates-40-years

 

Blogio am rywbeth cwbl wahanol y tro yma. Dwi am fod mor hy â chynnig tips i wella eich sgiliau ysgrifennu.

Dyma bethau i’w gwneud ar ôl gorffen eich drafft cyntaf a phan yn mynd drwyddo CYN ei yrru at y wasg/i gystadleuaeth/i’r athro. Os allwch chi roi’r polish ar eich gwaith cyn ei yrru, mi fydd yn haws i’r golygyddion roi’r sglein ychwanegol.  Ac i blesio beirniaid/athrawon.

best-writing-tips

Chwiliwch am eich ‘darlings’, y geiriau a’r ymadroddion rydach chi’n tueddu i’w gor-ddefnyddio. Wedyn chwynnwch nhw. Maen nhw gynnon ni i gyd. Mae fy nghymeriadau i’n gwenu gormod, ee: “Ydw,” gwenodd Wil. “Do,” gwenodd Nia. Mae ambell un yn iawn, ond nid dwsinau ohonyn nhw! Yn fy nofel ddiwethaf, mi wnes i sylwi bod pawb yn “codi eu haeliau” dragwyddol hefyd. Ar ôl golygu a chwynnu, doedden nhw ddim.

'It was a last-minute change, but a good one.'

Mae’n siŵr y bydd darllenwyr wedi dod o hyd i ffefrynnau eraill gen i, ond eich bod wedi bod yn rhy glen i ddeud. Neu efallai bod y golygyddion wedi eu chwynnu ar fy rhan cyn cyhoeddi. O, arhoswch funud, dwi newydd gofio bod R Maldwyn Thomas (dwi’n meddwl – bron yn siŵr mai fo oedd o) wedi adolygu Dyddiadur Gbara

51FQOIIATYL._SY344_BO1,204,203,200_

nôl ar ddiwedd y 90au a chyfeirio at y ffaith fod popeth yn “grêt” a “ffantastic” gen i. Roedd o’n iawn. Ro’n i wedi sylwi – ond wedi penderfynu eu cadw oherwydd mai dyna oedd yn fy nyddiadur go iawn i o nghyfnod gyda VSO yn Nigeria a minnau’n ferch ifanc 22-24 oed yn llawn brwdfrydedd am bob dim. Ro’n i ddeng mlynedd yn hŷn yn cyhoeddi’r gyfrol, ac yn sicr ddim yn defnyddio’r geiriau i’r un graddau erbyn hynny, ond fyddai o ddim yn onest wedyn, na fyddai? Dyna fy esgus i, o leia.

Fel arfer, mae modd newid y gair neu’r ymadrodd treuliedig heb ormod o drafferth. Ac weithiau, mae modd ei ddileu. Mae angen rhai ohonyn nhw wrth gwrs – ond oes gynnoch chi ormod? Felly hefyd ebychnodau. Oes angen bob un? Go brin. Dwi’n hoff iawn o ddefnyddio ellipsis hefyd… (ia, y tri dot yna ydi ellipsis) ond mi fydda i’n eu dileu hynny fedra i erbyn hyn.

ellipsis

Mae nifer o awduron yn mynnu bod eu cymeriadau yn cnoi eu hewinedd, yn rhedeg eu dwylo drwy eu gwallt, yn pendroni, yn brathu eu gwefusau, yn wyllt gacwn, yn ymguddio neu’n codi ar eu traed dragwyddol. Efallai nad yw awduron yn sylwi arnyn nhw ond mae’n gallu mynd ar nerfau’r darllenydd a gwneud iddyn nhw golli amynedd gyda’r stori. Rhaid cyfadde bod darllen ‘ne’ yn lle ‘neu’ dragwyddol yn gwneud i mi gorddi. Ia, dwi’n gwybod. Ffyslyd mae’n siŵr. Ond dwi jest yn tynnu sylw at y peth, dyna’i gyd. O, a phobl yn defnyddio ‘otj’ yn lle ‘ots’ a ‘sdamp’ yn lle ‘stamp.’ Ac awduron sy’n defnyddio geiriau hir, hurt does neb yn eu deall – fel Will Self.

Book is titled 'Apperceive the Foreboding and Undertake in Nonetheless'. Woman says: 'It's a Will Self-help book.'

Ydi, mae ailadrodd yn gallu bod yn arf effeithiol o ran creu awyrgylch, cyffro, dangos cymeriad ac yn y blaen, ond nid bob tro.

Dydi ailadrodd yr un geiriau o fewn yr un frawddeg ddim yn ymarfer da chwaith gan amlaf, ac mae golygydd da yn siŵr o dynnu’ch sylw atyn nhw. Ond be am eu hosgoi o’r dechrau un?

Hefyd, a dwi’n euog o hyn: dechrau pob brawddeg gyda ‘Roedd.’ Mae’n gallu bod yn anodd ei osgoi yn Gymraeg heb fynd i ddefnyddio berfau all fod yn gymhleth, ond rhowch gynnig arni.

Cymeriadau sy’n meddwl neu sylweddoli rhywbeth ac yna’n ailadrodd y sylweddoliad hwnnw ychydig linellau yn ddiweddarach. Peidiwch! Dydi’r darllenydd ddim yn dwp ac mae wedi deall y tro cyntaf. Mae’n gallu gweithio’n dda i greu doniolwch weithiau, ond ai ceisio bod yn ddigri oeddech chi? Bydd raid i chi benderfynu pa un yw’r ffordd fwyaf effeithiol o gyfleu’r wybodaeth – drwy ddeialog neu drwy’r naratif.

Rhywbeth arall i’w osgoi yw clywed y cymeriadau’n ailadrodd yr un wybodaeth drosodd a throsodd drwy’r nofel. Dwi’n euog o hyn fy hun. Yn y nofel dwi newydd ei chwblhau ar gyfer yr arddegau, roedd clywed nad oedd Efa eisiau lladd ei mam yn y bennod gyntaf yn iawn, ond a oedd angen ei ddweud eto ym mhennod 3, 5 ac 8? I mi, roedd o’n dangos bod y peth ar ei meddwl yn gyson a’i bod hi’n mynd ar ei nerfau ei hun, ond doedd dim angen ei ailadrodd gymaint ac mi wnes i ddileu ambell gyfeiriad at y peth yn y fersiwn terfynol.

Pan yn chwilio am achosion o ailadrodd fel hyn, mae pwyso botwm ‘find’ ar Word o gymorth mawr.

The-Joy-of-Weeding

Cofiwch, os ydi’r enghreifftiau o ailadrodd yn ychwanegu rhywbeth at eich gwaith, iawn, cadwch nhw, ond os ydyn nhw fel chwyn, chwynnwch.

To monk showing book entitled 'Brand Spanking New Testament': "I think we may have to shorten the title."

Pob lwc!

Diwrnod Darllen Llyfr

Published Medi 6, 2017 by gwanas
DJBjVnrUQAAvyqG
Dyna ydi hi heddiw mae’n debyg. Dwi’m yn siwr be ydi’r gwahaniaeth rhwng Diwrnod y Llyfr a Diwrnod Darllen Llyfr, ond mae’n anhosib cael gormod o ddyddiau i ddathlu darllen. A phun bynnag, i ni lyfr-garwyr, mae pob diwrnod yn Ddiwrnod Darllen Llyfr tydi?
Be dach chi’n ei ddarllen ar hyn o bryd? Dwi ar ganol Himself, nofel gyntaf (i oedolion neu bobl ifanc 14+) awdur o Iwerddon o’r enw Jess Kidd, a dwi wrth fy modd efo hi. Hud a lledrith, hiwmor, ysbrydion, cymeriadau cofiadwy, ‘quirky’ – jest y peth!
9781782118480
Dwi hefyd ( pan fydda i yn y car) yn gwrando ar fersiwn CD o anturiaethau merch 13 oed glyfar iawn o’r enw Ruby Redfort. Llyfr i blant 9 + ddeudwn i, ac mae o reit Americanaidd efo stwff James Bond-aidd digon difyr. Ond ar y fersiwn CD ma, mae Ruby’n swnio’n debycach i ddynes yn ei 30au  – ia, dwi’n gwbod mai dynes sy’n gneud y darllen! Ond mae hi’n hogan llawn wisecracks sy’n mynd i neud i rai ei hoffi hi ac i eraill gymryd yn ei herbyn hi. Ond duwcs, prif gymeriad sy’n ferch – sy’n glyfar – ac yn ddigri. Grêt. Mwynhau hyd yma.
11999940._UY430_SS430_
Mae’n bechod bod llais neu arddull darllenydd yn gallu gwneud i chi beidio a mwynhau ambell lyfr. Ro’n i isio gwrando ar hwn…
FullSizeRender
gan mai Cymraes ydi Linda Davies ac mae’n swnio fel y math o lyfr fyddwn i’n ei fwynhau. Ond roedd arddull y darllenydd yn arteithiol! Wel, i mi beth bynnag. Wir i chi, ro’n i’n sgrechian wrth drio gwrando. Felly ar ôl pum munud, mi gafodd ffling. Mi wnai roi cynnig arall ar y fersiwn print ryw dro – pan gai amser. Ond ar hyn o bryd, dwi’n dal wedi pwdu.
Mi fydd ein grŵp darllen ni’n trafod Dadeni a Rhannu Ambarel ddiwedd y mis.
Ia, dau lyfr hollol wahanol! Dwi wedi mwynhau’r ddau ac yn edrych ymlaen i weld be fydd barn y lleill. Roedden ni fod i neud enillydd y Daniel Owen hefyd ond do’n i methu deud wrthyn nhw ddeufis yn ôl na fyddai un ar gael nago’n?
Dwi’m wedi darllen llyfr plant Cymraeg yn ddiweddar – does ‘na’m llawer o rai newydd, gwreiddiol o gwmpas nagoes? Ond rhowch wybod os oes ‘na un y dylwn i ei ddarllen.
O, a dyma ddarn bach hyfryd welais i ar Twitter i ddathlu Diwrnod Darllen Llyfr:
“I’m scared,” said Piglet.
“A story will help,” said Pooh.
“How?”
“Oh. Don’t you know? Stories make your heart grow.”

Steddfod Môn 2017

Published Awst 16, 2017 by gwanas

Dyna be oedd wythnos brysur!

20841964_1574989645894935_430535824632869897_n

Mi ges i andros o hwyl yn darllen darnau o Cadi Dan y dŵr ar stondinau Siop y Pethe a’r Lolfa ar y maes.

20767729_1571262046267695_1222069269857472169_n

Ac roedd yr hogan fach yma yn y gardigan felen yn gesan a hanner!

20768256_1574994405894459_9202219532350943830_n

Cêsus eraill oedd y plant sgwennodd Chwip o Chwedlau ar gyfer prosiect Awdurdod Parc Eryri, a dyma Twm Elias a fi yn cyhoeddi pwy oedd enillwyr y gystadleuaeth:

20728161_10154897065422076_5031019089053310999_n

Llongyfarchiadau gwresog i ysgolion Penybryn Bethesda, Maenofferen Blaenau Ffestiniog a Gwaungynfi Deiniolen ar eu chwip o chwedlau gwych! Efallai y caiff y straeon i gyd eu cyhoeddi mewn llyfryn bychan ryw ben – gawn ni weld.

20664956_10154897065317076_1574869356398486305_n

Am fod gen i gymalau poenus ar ôl blynyddoedd o wneud pethau gwirion, ro’n i’n llogi sgwter bach i fynd o le i le ar y maes, ac ar ddydd Mercher, roedd y Cadi go iawn, merch fy nith, yn clocsio efo Criw Clocsio Tegid. Wedyn mi fynnodd fynd ar y sgwter efo fi. Roedd hi’n trio pwyso’r botwm cyflymdra bob munud ac yn rhoi ffitiau i mi! Ond dwi’n meddwl bod ‘na ddeunydd llyfr yma yn rhywle…

20638602_10155657774323023_9154113482188714262_n

Ar y dydd Gwener, roedd Dr Siwan Rosser o Brifysgol Caerdydd wedi trefnu fforwm yn trafod y diffyg llyfrau ar gyfer yr arddegau.

DHGtcwyWAAIIo0_

Digon o bwyntiau difyr (bechod mod i methu cael linc i’r fidio fan hyn) ond yn bendant, mae angen mwy o flogio am lyfrau; mwy o lyfrau ar CD ac MP3; ffilmiau byrion yn tynnu sylw at lyfrau sy’n cydio – ac nid jest gweisg yn heipio llyfrau, sy’n gallu bod yn ddiflas ac yn boen. Ond yn fwy na dim, mae angen mwy o lyfrau difyr, clyfar a hynod ddarllenadwy (a gwreiddiol) ar gyfer yr arddegau yn y lle cynta! Mi allai Non Mererid Jones, enillodd am sgwennu stori fer, sgwennu chwip o nofel. Mae’r hogan yn gallu sgwennu! Ble mae hi wedi bod?

9780957693593

Gawn ni gystadleuaeth sgwennu nofel ( neu bennod gyntaf ac amlinelliad o leia) i’r arddegau yn Rhestr Testunau yr Eisteddfod os gwelwch yn dda? Yn rheolaidd?

Ia, dwi’n gwybod mod i’n un o’r 3 beirniad benderfynodd fod yn rhaid atal y wobr yng Nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen (dyma Caryl Lewis a fi yn siomi’r genedl):

_97260029_seremonigwobrwyo5

Ond mi fydd y nofelau oedd yn dangos potensial yn siwr o weld golau dydd ryw ben – ac yn llawer gwell nofelau ar ôl i’r awduron a golygyddion weithio arnyn nhw. Dydi cyhoeddi nofelau sydd ddim cystal ag y medren nhw fod yn gwneud dim lles i’r byd llyfrau Cymraeg. Dyna fy marn i beth bynnag!

A be am lyfrau’r Steddfod? Ble wnaethoch chi ei brynu/ddarllen? Unrhyw lyfrau plant (gwreiddiol os yn bosib…) y gallwch chi eu hargymell?

 

 

Holi Mair Wynn Hughes

Published Gorffennaf 25, 2017 by gwanas

Mair_Wynn_Hughes

Edrych mlaen at y Steddfod? A fi – ac un o’r pethau cynta fydda i’n eu gwneud ( ar ôl gosod fy stondin efo’r campafan – os gai help rhywun i godi’r adlen hurt sy gen i) fydd holi’r awdures Mair Wynn Hughes. Mi fydd hynny’n digwydd  am 5.00 ar y pnawn Sul cynta, Awst 6ed yn y Llannerch ( llwyfan bach cysurus a chlên rhywle’n agos at y babell Lên meddan nhw) a chyn hynny, am 4.00 yn y Babell Lên, mi fydd hyn yn digwydd:

‘Hwyl Sgrifennu gyda Mair Wynn Hughes’ – Mwyniant o dros hanner can mlynedd o sgrifennu ar gyfer plant a’r arddegau, gyda darlleniad byr.

Dros hanner can mlynedd?! Ia, mae hi wedi cyhoeddi rhyw 103 o lyfrau dros y blynyddoedd. Dyma rai ohonyn nhw:

A dyma chydig mwy:

Sori, does gen i ddim lle i 103 clawr llyfr.

A dyma i chi un o’r rhai sgwennodd hi ar gyfer plant hŷn:

51FU3PZIOIL._UY250_

A dyma daflen Adnabod Awdur amdani wnaethpwyd sbel yn ôl:

Mair w hughes

Ia, landrofyr, felly mae’n amlwg ei bod hi’n byw ar ffarm tydi? Neu jest yn hoff o landrofyrs? Na, roedd hi’n wraig ffarm ac athrawes yn ogystal â bod yn awdures – dynes brysur – a hynod ddawnus.

Mi enillodd Wobr Tir na-Nog 4 gwaith, a dyma adolygiad o un ohonyn nhw – ‘Ein Rhyfel Ni’:

51ShU07gpdL._SY344_BO1,204,203,200_

Hanes ifaciwîs o Lerpwl sy’n dod i ardal wledig ar Ynys Môn a geir yma. Brawd a chwaer yw canolbwynt y nofel, Norman a Milly; y mae eu tad yn filwr a’u mam yn gweithio mewn ffatri arfau. Dônt i aros ar fferm Tomos, ac wedi cyfnod o ansicrwydd ar ôl cyrraedd, o ran yr ifaciwîs a’r teulu o Gymru sy’n eu lletya, cawn hanes y ddau o Lerpwl yn ymgartrefu ac yn magu hyder ar y fferm ac yn yr ysgol.

Mae’r stori’n datblygu’n ddiddorol gyda nifer o hanesion dwys a digrif ar hyd y daith, megis awyrennau’n ymladd, gwisgo masgiau nwy, a’r Hôm Giard. Wrth i’r plant o Lerpwl ymgartrefu yng Nghymru, mae eu Saesneg hefyd yn graddol droi’n Gymraeg hyfryd, a’u defnydd o’r iaith weithiau’n codi gwên. Er bod yma hanesion doniol, mae’r awdur hefyd yn crybwyll sawl digwyddiad sy’n tanlinellu pa mor erchyll yw rhyfel, yn arbennig tua diwedd y stori.

Ceir yma felly ddarlun dilys a chredadwy o fywyd Cymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a nofel gwerth ei darllen yn sicr, gyda lluniau cynnil Jac Jones yn rhoi cipolwg ar y cyfnod ac yn dod â’r cymeriadau’n fyw.

Elin Meek

Mae ‘na linc fan hyn i chi gael gwybod bron bob dim am Mair:

AA-MairWH

Ond, er mwyn i chi ddysgu chydig mwy na hynna amdani cyn y Steddfod, dwi wedi bod yn ei holi am ei hoff lyfrau yn blentyn, a dyma’r atebion:

 

 1. Llyfrau Ysgol Gynradd

Anodd cofio erbyn hyn, mae o mor bell yn ôl! Cymraeg – Llyfr Mawr y Plant, wrth gwrs!

c0bba1591a9a2f87b152e391cfe57294bed19fd1

A Dail Difyr, os ydw i’n cofio’r teitl yn iawn. ( ydach – Bethan)

s-l225

Nansi’r Dditectif.

md20882494773

Helynt Coed y Gell

41jK+mip+OL._SX331_BO1,204,203,200_

 

Saesneg – Sunny Stories

52221

The Railway Children

railway_children

The Children of the New Forest.

1553

2) Uwchradd.

Cymraeg –Nofelau Daniel Owen

51t9nWSSsiL._AC_UL320_SR220,320_

Saesneg – Jane Austen, Trollope,- rhywbeth fedrwn i gael gafael arno.

Jane Austen 620

 

 

2) Fyddwch chi’n dal i ddarllen llyfrau plant?

Pori’n ysbeidiol yn myd llyfrau plant o dro i dro.

Cymraeg – rhai i’r arddegau gan amlaf, fy hoff awdur: Gareth F Williams.

Saesneg – Gangsta Granny a.y.b gan David Walliams

 

(sori – methu peidio â gweld tebygrwydd rhwng Mair a’r nain…Bethan)

The Chronicles of Ancient Darkness  gan Michelle Paver – mwynhau rhain yn arw.

a05c24c91d1cd9ef62bb4de36e6cf628

 

3) Hoff arlunydd?

Jac Jones. Y fantais wrth weithio efo Jac oedd ein bod yn medru ymgynghori wyneb yn wyneb.

_59676302_jacjones9781907424014-uk

Elwyn Ioan wedi dylunio llyfrau Wali Wmff a Morus Mihangel. Rwy’n gwerthfawrogi gwaith y ddau.

(Elwyn yn ddiweddar a sbel yn ôl, wastad efo barf)

Wali_Wmff_ar_Lan_y_Môr_(llyfr)

Ioan, Elwyn, b.1947; Tristwch yn Erwau Gleision

4) Be wnaeth i chi ddechrau sgwennu?

Angen storïau Cymraeg i blant fy nosbarth yn y chwedegau cynnar.

5) Be dach chi’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Anodd dweud. Mae cymaint o bleser i’w gael wrth ddatblygu syniad yn thema, creu cymeriadau, a gadael iddyn nhw wau y stori wedyn.

6) Dwedwch chydig am eich nofel ddiweddara i blant.

I’r arddegau oedd fy nofel ddiweddaraf, a hynny ers peth amser bellach.‘I Feysydd Pell’ dilyniant i ‘F’annwyl Leusa.’

9781904845515220px-I_Feysydd_Pell_(llyfr)

Y ddwy nofel wedi’u lleoli yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Sut mae Leusa’n ymdopi wedi colli William, mor anodd wynebu’r siarad a phwyntio bys wedi i William gael ei ddyfarnu’n llwfr yng ngwyneb y gelyn, a’i saethu ar doriad gwawr. Yn ‘I Feysydd Pell,’ mae Leusa’n gadael cartref i nyrsio yn Ysbyty Eryri yng Nghaernarfon. Yna cawn ei phrofiadau wrth ofalu am y milwyr tu ôl i’r llinell flaen yn Ffrainc, cyn iddi hithau golli ei bywyd yno. Dwy nofel i danlinellu erchylldra rhyfel, a’r effaith ar deulu a chydnabod.

(Adolygiad o F’Annwyl Leusa fan hyn:

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781904845515&tsid=5#top

Ond oes dim sôn am I Feysydd Pell ar gwales.com!)

7) Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa?

Dim un! Wedi rhoi y ffidil yn y to!

O, naaa! Dowch i wrando arni yn y Steddfod ar y 6ed – i weld os allwn ni ei pherswadio i newid ei meddwl…

Holi Morgan Tomos

Published Gorffennaf 19, 2017 by gwanas

morganllai

Morgan Tomos ydi’r diweddaraf i ateb fy nghwestiynau i. Mae o’n fwyaf adnabyddus am ei gyfres am Alun yr Arth:

DSC_0185

A/W Clawr Alun Arth 5 ceriAlun-yr-Arth-ar-Hunllef-Morgan-Tomos97817846106610862437903

ond mae o wedi sgwennu ambell lyfr arall hefyd, ac mae ‘na fwy ar ei wefan o (linc yn is i lawr y blog).

Nadolig_Llawen_y_Blaidd_Mawr_Drwg_(llyfr)

Daw Morgan  o Gaernarfon yn wreiddiol ond mae’n byw ym Mirmingham ar hyn o bryd – ond yn ceisio gwneud ei ffordd yn ôl i Gymru. Mae wedi’i hyfforddi fel animeiddiwr ac mae wrth ei fodd yn teithio o gwmpas ysgolion Cymru yn trafod llyfrau a chynnal gweithdai.

group2BumesiuIEAAueGk

Alun-yr-Arth-ar-Wy-Pasg-003

A dyma ei atebion o am ei hoff lyfrau:

 1. Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn? a) Ysgol Gynradd  – Cymraeg a Saesneg. Sali Mali

  a Seraffin: roedd na gyfeithiad Cymraeg ohono fo ar gael yn y 1970au: 

 

 1. 64e2afb4ee25170b9cc23ae52398cf88--coqs-philippe   c024e9a7a8e76c8f5cdd86f1535ae700philippe-fix-feat

  a Barti Ddu gan T Llew Jones

barti_ddu_new

Allai ddim cofio rhai Saesneg.

Ysgol Uwchradd – Cymraeg a Saesneg.

Allai ddim cofio heblaw am i mi droi at lyfrau y gwnaed ffilmiau ohonynt er mwyn cymharu.

 1. Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?

Tydw i ddim wedi darllen llyfrau i blant yn ddiweddar heblaw mewn sesiynau gyda phlant. Roedd ‘na un am ddeinosoriaid.jig_so_deinosoriaid

 

 1. Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau?

E H Shepard. Mae ei luniau’n llawn brwdfrydedd.

369b87a226a4a2d691c59d606fbb034cwinnie_pooh_04b

 

eh-shepard-poohpooh410

 1. Be nath i ti ddechrau sgwennu?

Sgwennu ar gyfer fy mhlant yn gyntaf. Mae’r ddau, Robin a Carwyn, yn eu harddegau rŵan.

 

 1. Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Cyfuno llun a geiriau.

 

 1. Dwed chydig am dy lyfr diweddara i blant.

Alun yr Arth a’r Ddraig Fach Goch. Yn y stori mae Alun yn dod yn ffrindiau a Draig Goch ac yn cael dysgu am Gymru. Daeth y stori’n fyw yn ystod sesiwn gyda plant Ysgol Bro Dyfrdwy.

alun yr arth

 

 1. Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?

Dwi wedi bod yn arbrofi. Mae sefyllfa llyfrau plant wrthi’n newid gyda theclynnau megis yr i-pad ac ati ac mae’n rhaid ymateb i hyn; ymateb yn swyddogol ond yn y bôn yn answyddogol ac anffurfiol oherwydd y bwriad yw cynnal brwdfrydedd tuag at ddarllen – am fwynhad ac i gynnal gwerthoedd.

Felly dwi wedi bod yn creu stori gyda phlant Ysgol Bro Dyfrdwy gan greu stori’n seiliedig ar syniadau’r plant, ‘Gwlad y Gacen’. Y bwriad yw mynd drwy’r broses fesul cam ond gorffen gyda stori gyfa. Mi wnes i rywbeth tebyg gyda phlant ysgol yn ystod yr Ŵyl ‘Spread the Word’ (Lleidr Cariad) ym mis Mawrth. Y prif fwriad yw creu stori – rhaid i stori sefyll ar ei thraed ei hun heb ddyletswyddau y tu allan i’r stori. Mi fuasai’r Ysgol yn cyflawni y gwaith angenrheidiol o gynnig addysg, ond hefyd yn cynnig y llwyfan i ddangos yr hwyl a sbri sydd i’w gael o weithio’n greadigol ac yn ffrwythlon. Ceisio torri tir newydd ydw i fel ymateb i’r newid ym myd llyfrau plant ac mae ffrwyth yr ymdrech hyd yma i’w weld ar:

https://morgantomos.wixsite.com/straeon

Tydw i heb osod yr oll o’r deunydd ar y wefan eto. Pwysleisiaf mai arbrawf yw hyn a dwi wedi cael modd i fyw gyda’r plant ysgol ond gyda byd y llyfrau plant yn newid rhaid cael ymateb creadigol, agored.

morgan_modelMorgan-Tomos-Alun-yr-Arth

Diolch, Morgan!

175x175bb