Archif

All posts for the month Ebrill, 2016

Gwyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd

Published Ebrill 25, 2016 by gwanas

Mi es i lawr ar y trên i Gaerdydd a mwynhau bob eiliad o’r teithio ac o’r wyl!

Ro’n i yn y Castell ar fore braf, heulog.

images

Lle difyr – a mwy o wybodaeth am y lle fan hyn:

http://www.castell-caerdydd.com

Ond i lawr mewn stafell dywyll ond hynod glyd ro’n i:

CgtvXG2W4AAc6Y7

Lle roedd y clustogau yn cyd-fynd yn berffaith efo’r llyfr dan sylw!

CgtwctDUcAAa4l3

Mi ges i griw da, hwyliog a bywiog, wrandawodd yn astud arna i’n darllen, chwarae teg!

Doedd yr oedolion ddim yn rhy ddrwg chwaith…

Yn y gwesty lle ro’n i’n aros, roedd ‘na doilies bach papur fel hwn ar gyfer y gwydr yfed wrth y sinc:

591214

Mi wnes i ofyn am fwy gan un o’r staff glanhau a gyda chymorth fy siswrn torri gwinedd, mi wnes i dorri plu eira, yn union fel mae Cadi’n ei wneud yn y llyfr – ac ar gerdyn Nadolig y Lolfa llynedd ( cliciwch isod er mwyn ei weld):

Carden Nadolig 2016 Y Lolfa crop

Unknown

Doedd y canlyniad ddim cweit fel hyn, ond digon agos! Cafodd y plant fynd â’r doilies adre i wneud eu plu eira eu hunain ( methu rhoi fy siswrn iddyn nhw ar y pryd – iechyd a diogelwch ac ati…)

Ro’n i i fod i gyfarfod Mari Lovgreen wedyn ond roedd hi’n sownd mewn traffic… dylai fod wedi teithio ar y trên fel fi! A naddo, wnes i’m llwyddo i gael paned efo Jacqueline Wilson na’i chlywed yn siarad ond roedd y ddinas yn llawn o blant a phobl oedd yn caru darllen (a phêl-droed) ac mi ges i ginio neis iawn yn yr Hen Lyfrgell cyn dal y trên adre a llwyddo i orffen llyfr cyfan cyn cyrraedd Machynlleth. Sef Never Cry Wolf gan Farley Mowat:

Unknown-1

Llyfr gwych! Stori go iawn ( fwy neu lai) am ddyn yn astudio bleiddiaid yr Arctig yng ngogledd Canada yn 1958. Chwip o lyfr i Mam/Dad/ Nain/Taid/Yncl/Anti – neu unrhyw un sy’n hoffi bleiddiaid a stori dda. Mi sgwennodd yr awdur lyfrau ffuglen i blant hefyd a dwi newydd archebu 3 o’r llyfrgell. Mi wnai adael i chi wybod be fydda i’n ei feddwl ohonyn nhw.

O, ac un llun arall o’r castell: y plant wedi prynu llyfrau ac yn disgwyl i mi eu harwyddo:

CguDPC-WkAAc0ce

Do, mi wnes i fwynhau yn arw. Diolch i bawb fu’n gyfrifol am drefnu gwyl mor ddifyr!

Gwalia, Llŷr Titus

Published Ebrill 15, 2016 by gwanas

getimg

Dwi ddim yn gallu canmol digon ar hon! Un newydd yn y gyfres Strach gan Wasg Gomer, cyfres ar gyfer plant 9-11 oed yn fras (ac oedolion fel fi). A stori ffuglen-wyddonol (sci-fi) am unwaith! Ieeee!

Mae’r awdur, Llŷr Titus o Frynmawr, Llŷn, wedi profi ei fod yn un o’r bobol brin yna sy’n gallu sgwennu llyfrau yn ogystal â dramau ( mae o’n cael hwyl ar rheiny hefyd). Mae hon yn llifo fel triog melyn dros ddarn o dôst poeth; mae’r dawn deud yn hyfryd ond ddim yn tynnu gormod o sylw at ei hun. Y stori a’r cymeriadau sy’n bwysig, ac mae o wir yn dallt be sy’n bwysig mewn stori ffuglen-wyddonol.

A merch ydi’r prif gymeriad! Mae o wedi ei dallt hi… ( gweler The Hunger Games, Divergent…) Oes, mae ‘na fechgyn ynddi hefyd wrth reswm, ond Elan, sydd wedi byw ar long ofod erioed (wel, fwy neu lai), ydi’r seren.

Dyma’r broliant: “Cawn ddilyn taith Elan a’i ffrindiau ar long ofod wrth iddynt deithio o blaned i blaned. Ond tybed beth fydd yn digwydd wrth i’r llong gyrraedd planed newydd sbon? Mewn byd lle nad yw popeth yn ymddangos fel y dylent daw Elan ar draws cymeriadau rhyfedd iawn ar hyd y daith.”

Mae ‘na fanylion bach hyfryd yma a dychymyg wnaeth i mi chwerthin yn uchel. Mi fyddwch chi hefyd. O ddifri, rwan. Does dim rhaid i chi fod yn ffan o straeon am y gofod i hoffi hon.

Dyna pam ei bod hi ar restr fer Gwobr Tir na n-Og 2016 yn y categori uwchradd.

Mae Stori Cymru  gan Myrddin ap Dafydd  (Carreg Gwalch) getimg.php

a Paent!  gan Angharad Tomos (Carreg Gwalch eto)

getimg-1.php    ar yr un rhestr, a dwi’m wedi darllen rheiny eto ond mi fydd yn rhaid iddyn nhw fod yn wych i guro hon – yn fy marn i.

Tipyn o gamp ydi sgwennu nofel gyntaf cystal â hon, ac mae o’n ifanc – mae o’n dal yn  fyfyriwr (ymchwil) ym Mhrifysgol Bangor, felly mae ‘na obaith am lwyth o nofelau tebyg.

O, ac mae o’n gyn-aelod o Sgwad Sgwennu Gwynedd, felly mae hynna’n egluro lot tydi?

Diolch i Lleucu a’i mam, Nia Peris, am dynnu fy sylw at Gwalia gyda llaw – gwneud sylw ar y blog ma wnaethon nhw – a dwi’n dal i ddisgwyl dy sylwadau di amdani, Lleucu!