Archif

All posts for the month Hydref, 2015

Gwerthu Llyfrau mewn Gŵyl Theatr

Published Hydref 20, 2015 by gwanas

Newyddion brys!

Os ydach chi’n hoffi llyfrau a drama, be am fynd i Theatr Felin-fach ar 23 a 24 Hydref? Yng nghanol yr wyl ddrama flynyddol, bydd Gwasg Carreg Gwalch – gyda chydweithrediad Siop y Smotyn Du, Llanbed – yn cynnal bwrdd gwerthu llyfrau yng nghyntedd y theatr. Cyfle gwych i bori drwy a phrynu copïau cynnar o rai o deitlau y Nadolig.

I blant mae dwy gyfrol newydd: Straeon Nadolig y Plant

getimg.php
sef casgliad o straeon a sgwennwyd gan blant cynradd ac a ddarlledwyd ar y radio y Nadolig diwethaf. Ro’n i’n un o’r beirniaid ac mae ‘na straeon GWYCH yn eu canol nhw!

Cyfrol arall a gaiff groeso yw Dim Gobaith Caneri sy’n cyflwyno idiomau drwy stori, cartŵn a rhigwm.

getimg-1.php

Bydd y ffotograffydd Marian Delyth yn hyrwyddo ei chyfrol hyfryd o ffotograffau ac atgofion personol am Ynys Enlli

getimg.php
a bydd cyfrol arall yn cyflwyno straeon a hanesion nifer o’r ynyswyr yn ystod yr ugeinfed ganrif: Pobol Enlli.getimg-1.php
Neu be am gyfrol ar hanes y traddodiad drama sy’n sylfaen gadarn i Theatr Felin-fach: Theatr a Chymdeithas gan Euros Lewis.getimg.php

Bargen yr ŵyl yw cynnig yn seiliedig ar gyfres o bum nofel hanes diweddar i blant – unrhyw 3 nofel am bris 2. Mae dwy o’r nofelau – gan Gareth F. Williams – wedi ennill gwobrau Tir na n-Og ac mae’r lleill gan Angharad Tomos a Siân Lewis. Straeon ydyn nhw am drychineb glofa Senghennydd 1913; Nadolig yn y ffosydd 1914; brwydr Teulu’r Beasleys; ymgyrch baentio arwyddion ffyrdd 1969 a thaith y Cymry cyntaf i Batagonia.

Ewch a mwynhwch!

T. Llew Jones

Published Hydref 10, 2015 by gwanas

Rhag ofn eich bod wedi bod ar eich gwyliau i blaned arall, rydan ni’n dathlu canmlwyddiant geni T. Llew Jones eleni.

Unknown

Fel rhan o’r dathliadau, mae Gwasg Gomer wedi cyhoeddi argraffiadau newydd o rai o’i nofelau enwocaf yn ogystal ag addasiad Saesneg newydd o Trysor y Môr-ladron ac argraffiad newydd o One Moonlit Night.
Unknown-1Unknown-2

images

Roedd pobl yn gorfod cyfaddef bod yr arddull wedi dyddio braidd ac yn anodd i rai o blant heddiw ei ddarllen, felly fe ddylai’r fersiynau newydd hyn fod dipyn haws. Dwi’m wedi gweld copiau eto i gael rhoi fy marn (braidd yn gaeth a minnau ar faglau ac yn methu gyrru…) felly ydych chi wedi cael golwg ar rai ohonyn nhw eto? Be ydi eich barn chi?
Ychydig haws?
Llawer haws?
Digon hawdd fel roedden nhw?

Mae gwybodaeth gan Wasg Gomer fan hyn – cliciwch ar y ddolen/linc:

http://emailmarketing.createsend.co.uk/t/ViewEmail/r/69B1C0859C4E87A52540EF23F30FEDED/93752903AA8119AA38A555EB6E97B45B

Cynnwrf eto!

Published Hydref 8, 2015 by gwanas

Wel, dwi newydd ddod dros y gêm yn erbyn Lloegr ( sori – esgus i ddangos y llun hwnnw eto)
photo 4
Ac mae’r gêm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn – PAN DWI AR GWRS YN ABERYSTWYTH! Grrrr…

A sôn am Awstralia, edrychwch, dwi newydd weld manylion fy nofel ddiweddaraf ar gyfer oedolion ar wefan Gwales; cliciwch ac fe ddaw’n glir:

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784611620&tsid=6#top

Waaaa! Dwi’n nerfus rwan. Hon ydi’r un sydd wedi bod yn boen ar fy enaid i ( a fy nghownt banc a fy mywyd yn gyffredinol) ers deng mlynedd.

Ond llyfr oedd yn bleser i’w sgwennu ydi hwn, sydd hefyd ar fin cael ei gyhoeddi ac ar wefan Gwales.com:

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784612252&tsid=3#top

A dwi mor falch bod llun o’r arlunydd gwych, Janet Samuel ar y cefn. Mae’n hen bryd iddyn nhw gael mwy o sylw! A dwi’n hoffi’r llun ohona i efo’r Cadi go iawn hefyd.

IMG_0044

Gwell i mi egluro gyda llaw, mae’r Cadi sy’n y llyfr yn ferch eitha drwg. Tydi Cadi ni ddim yn ddrwg o gwbl (bellach), ond mi ro’n i… felly mae’r cymeriad yn chydig o lob sgows, yn gymysgedd o Cadi a fi pan ro’n i ei hoed hi. Wel, tua 5 eu 6.

Mi fydd Coeden Cadi yn y siopau ddiwedd Hydref, ac I Botany Bay fis Tachwedd – rhyw ben. Cyn y Nadolig o leia!

O, cyn i mi fynd, diolch yn fawr i Ysgol Tirdeunaw am drydar y neges yma heddiw:

IMG_0045

Diolch am fwynhau Gwylliaid, Blwyddyn 4 Miss Owen!