Archif

All posts for the month Mehefin, 2016

Mellten

Published Mehefin 10, 2016 by gwanas

Ydach chi wedi cael eich copi o Mellten, y comic newydd Cymraeg i blant (tua) 7-13 oed eto?

Dwi wedi.

Photo on 10-06-2016 at 19.45

Mae Mellten yn gyfuniad o storiau stribed doniol, arswydus a chyffrous gyda rhai stribedi yn fyr iawn a stribedi eraill yn dal i fynd o rifyn i rifyn, ond hefyd mae ‘na bosau, jôcs, cystadleuthau, a chyngor ar sut i greu eich comics a’ch chartwnau eich hun.

Dyma rai o’r cymeriadau:nefyniolagwilnoogiesllio2A dim gwobrau am ddeud pa bêl-droediwr mae hwn yn debyg iddo fo!

ICON_GARI_BEL

Mae ei stori o yn un o fy ffefrynnau i fel mae’n digwydd.

Ond dwi ddim yn (tua) 7-13 oed. Be ydi eich barn chi? Ro’n i wedi meddwl cael barn Robin a’i ffrindiau sy’n 10, ond dwi byth yn ei weld o y dyddiau yma!

Pa straeon ydach chi’n eu hoffi fwya? Be fysach chi’n hoffi gweld mwy/llai ohono?

Mi fues i’n ddigon lwcus i gael holi Huw Aaron, ‘tad’ Mellten ar gyfer Golwg,

59_ftY1Z57z9zAsBVkg9DrfpLkyScD24Pkh33Be0L_2aQynvpebBGVHgyX4XEATVTC8bTg=s85  ac mae o wir isio gwybod be dach chi’n ei feddwl. Mae o’n gobeithio y bydd yn apelio at bob oed, ond “un o’r rhesymau dros wneud hyn o gwbl yw mod i wedi gweld bod bwlch mewn pethau gwreiddiol, cyffrous, Cymreig ar gyfer yr oedran 8-12 – a hŷn – ac oedolion sy’n hoffi comics. Dw i’n gobeithio ei fod e’r math o gomic y bydd mam a dad yn ei ddwyn oddi ar y plentyn am eu bod nhw isie gwd laff hefyd!” images

“Dw i’n bendant ddim isie bod Mellten yn siarad lawr at blant, ac mae comics yn dda fel’na – yn help i blant sydd falle ddim yn darllen lot. Ti’n gallu rhoi stori gafaelgar, gymhleth ac aeddfed iddyn nhw heb fod angen yr eirfa anodd a chymhleth allai fod mewn nofel. Jyst diddanwch dwl ydy hwn i fod.”

Mi wnes i ofyn iddo fo o ble daeth ei gariad o at gomics:

MqmREHwFEwW74A2P7rBUBOIKghK1zHi4jZePqR8Z9Eoy1eJ54q5B3PydHIF7MxknqBA=w300

“Ro’n i wrth fy modd gyda Asterix a Tintin – a dwi’n dal i’w hoffi nhw, ac ro’n i’n cael y Beano bob wythnos.”

Bydd Mellten yn ymddangos bedair gwaith y flwyddyn – dim ond £2 y copi ac mi allwch chi danysgrifio ar y wefan: http://www.mellten.com/

Neu mi allwch chi ei ddarllen yn eich Llyfrgelloedd lleol wrth gwrs. Mae ‘na gopi mewn 9 o lyfrgelloedd Gwynedd beth bynnag.

Hefyd, os dach chi awydd gwneud eich comic eich hun, mae croeso i’r ysgol drefnu i un o arlunwyr Mellten ddod i’ch gweld chi, efo adnoddau fel hyn:

clonc_estron_striparcharwrwr_paneliarcharwr_llun_dyn

Swnio’n grêt tydi?

Mi fues i’n addoli comics am flynyddoedd, a rhai fel hyn oedd fy ffefrynnau i:

1583415-screenshot2010_12_26at43924amimages-1

“Gripping fiction”…dyna dwi’n ei fwynhau o hyd!

 

Gwobrau Tir Na N-og 2016

Published Mehefin 2, 2016 by gwanas

Ddeudis i yndo! ‘Gwalia’ gan Llyr Titus enillodd y categori uwchradd yng Ngwobrau Tir Na N-og eleni. Llongyfarchiadau!

getimg

Dwi’n dal ddim wedi darllen y ddau arall oedd ar y rhestr fer uwchradd, ond roedd ‘na raglen ddifyr am bob llyfr ar y rhestr  ar ‘Heno’ nos Lun.

Dyma’r linc os na welsoch chi hi:

http://www.bbc.co.uk/programmes/p03vjj9y

Roedd hi’n gystadleuaeth dda, yn sicr. A llongyfarchiadau i Sian Lewis a Valériane Leblond, enillwyr y categori cynradd, am eu cyfrol ‘Pedair Cainc y Mabinogi’.

_89866838_tirnanog

Mi wnaethon nhw guro fy llyfr i a Janet Samuel: ‘Coeden Cadi’, ond roedden ni, y rhai na enillodd, â syniad golew nad oedden ni wedi ennill ers tro…os nad ydech chi wedi clywed dim erbyn rhyw wythnos cyn Steddfod yr Urdd, dyna ni, dach chi’n gwybod eich bod chi wedi colli – eto! Na, dwi’m yn ddig o gwbl – ro’n i’n amau’n gryf mai’r gyfrol hon fyddai’n mynd â hi. Mae’n un dda, yn dangos ôl gwaith mawr.

Unknown

Roedd safon y lluniau eleni yn ardderchog, ac os fyddwch chi’n prynu Golwg heddiw, mae ‘na erthygl am y 4 darlunydd oedd ar y rhestr fer:

FullSizeRender

Ac wythnos nesa, mi fydd ‘na erthygl am Gordon. Dwi’n deud dim mwy, ond mae Gordon yn dipyn o foi.

Cofiwch roi gwybod am unrhyw lyfrau Cymraeg ( gwreiddiol!) sy’n eich plesio – neu beidio.

Rhywbeth da allan ar gyfer Steddfod yr Urdd? Dwi’m wedi gallu mynd. Bw hw. Poen/arthritis/nerf femoral/dim mynedd egluro’r stori dragwyddol… mi wnai sgwennu nofel am arthritis a methu cerdded rhyw dro!