Archif

All posts for the month Chwefror, 2015

Llyfr nesaf Clwb Darllen rhaglen Tudur Owen

Published Chwefror 22, 2015 by gwanas

Iawn, roedd pawb wedi eu plesio efo ‘Sais’ gan Alun Cob, er nad oedd y diweddglo wedi plesio pawb, ond mae hi’n gwbl amhosib plesio pawb tydi?
Y llyfr fyddwn ni’n ei drafod nesa ar raglen Tudur, ymhen rhyw fis, rhywbeth felly, ydi hwn:

Unknown

Galwad y Blaidd gan Cledwyn Fychan. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. Llyfr ffeithiol ydi o, un mawr, tew yn llawn ffeithiau a straeon am fleiddiaid, gyda sylw arbennig i fleiddiaid Cymru. e.e mae’n rhaid bod ‘na gannoedd ar gannoedd, os nad miloedd yng Nghymru ers talwm gan fod sôn yma am Edgar, brenin Lloegr, yn hawlio treth o 300 pen blaidd y flwyddyn gan un o frenhinoedd Gwynedd. Be oedd o am wneud efo’r holl bennau sgwn i?

Yn bendant, mae ‘na nifer fawr o enwau llefydd yng Nghymru efo ‘blaidd’ neu ‘bleiddiaid’ ynddyn nhw. Difyr fydd cael gwybod mwy drwy ddarllen hwn ynde?

O ia, wyddoch chi be ydi’r gair Cymraeg am flaidd ifanc? Bothan. Enw hefyd ar greaduriaid yn ffilmiau Star Wars!
Unknown-1

Digon tebyg i flaidd tydi? Mae’n rhaid bod George Lucas ( greodd Star Wars) wedi astudio hen eiriau Cymraeg…

Ond yn ôl at Cledwyn Fychan, awdur y llyfr dan sylw. Mi dreuliodd 4 blynedd yn ei sgwennu ac mi gafodd ei gyhoeddi nôl yn 2006 ond chafodd o’m hanner digon o sylw bryd hynny. Doedd o ddim yn rhad: £14.99. Ond yn ôl gwefan gwales.com, mae o dipyn rhatach rwan: £5! Ond mi fedrwch gael copi o’r llyfrgell hefyd wrth gwrs.

Edrych mlaen i weld be fydd barn pawb.

Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd

Published Chwefror 17, 2015 by gwanas

Ydach chi wedi clywed am y digwyddiad GWYCH yma fydd yn y Galeri, Caernarfon ar y 10fed o Fawrth? Mae o am ddim i blant bl 5-6 ardal Caernarfon fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2015. Mae seddi yn dechrau mynd yn brin, felly brysiwch!

anni1

Anni Llyn fydd yn arwain y sesiwn ac yn cyflwyno:

Huw Aaron, Gruffudd Antur, Aneirin Karadog
Unknown-3Unknown-1Unknown

– a fi.

Photo on 17-02-2015 at 20.53

Dwi’m yn edrych fel yna go iawn siwr! Yr opsiwn ‘nose twirl’ ar y ‘photo booth’ dwi newydd ei ddarganfod ar fy Mac i ydi o.

Beth bynnag, os ydach chi’n un o griw bl 5 a 6 ardal Caernarfon fydd yn mynd i Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd – welai chi yno. Yn edrych yn weddol normal gobeithio.

Llyfrau Saesneg ar gyfer plant sy’n cael trafferth darllen/mwynhau llyfrau

Published Chwefror 5, 2015 by gwanas

Dyma i chi restr ddifyr tu hwnt o lyfrau addas i blant. Yn Saesneg:

http://gu.com/p/45297/sbl

Mae angen rhestr fel hyn yn Gymraeg! Unrhyw un awydd cynnig ambell syniad?
Ia, oes, dwi’n gwybod bod addasiadau Cymraeg ar gael o lawer o’r rhain, ond be am rai gwreiddiol?

Pa lyfrau fyddech chi’n eu hargymell?