Sais

All posts tagged Sais

Llyfr nesaf Clwb Darllen rhaglen Tudur Owen

Published Chwefror 22, 2015 by gwanas

Iawn, roedd pawb wedi eu plesio efo ‘Sais’ gan Alun Cob, er nad oedd y diweddglo wedi plesio pawb, ond mae hi’n gwbl amhosib plesio pawb tydi?
Y llyfr fyddwn ni’n ei drafod nesa ar raglen Tudur, ymhen rhyw fis, rhywbeth felly, ydi hwn:

Unknown

Galwad y Blaidd gan Cledwyn Fychan. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. Llyfr ffeithiol ydi o, un mawr, tew yn llawn ffeithiau a straeon am fleiddiaid, gyda sylw arbennig i fleiddiaid Cymru. e.e mae’n rhaid bod ‘na gannoedd ar gannoedd, os nad miloedd yng Nghymru ers talwm gan fod sôn yma am Edgar, brenin Lloegr, yn hawlio treth o 300 pen blaidd y flwyddyn gan un o frenhinoedd Gwynedd. Be oedd o am wneud efo’r holl bennau sgwn i?

Yn bendant, mae ‘na nifer fawr o enwau llefydd yng Nghymru efo ‘blaidd’ neu ‘bleiddiaid’ ynddyn nhw. Difyr fydd cael gwybod mwy drwy ddarllen hwn ynde?

O ia, wyddoch chi be ydi’r gair Cymraeg am flaidd ifanc? Bothan. Enw hefyd ar greaduriaid yn ffilmiau Star Wars!
Unknown-1

Digon tebyg i flaidd tydi? Mae’n rhaid bod George Lucas ( greodd Star Wars) wedi astudio hen eiriau Cymraeg…

Ond yn ôl at Cledwyn Fychan, awdur y llyfr dan sylw. Mi dreuliodd 4 blynedd yn ei sgwennu ac mi gafodd ei gyhoeddi nôl yn 2006 ond chafodd o’m hanner digon o sylw bryd hynny. Doedd o ddim yn rhad: £14.99. Ond yn ôl gwefan gwales.com, mae o dipyn rhatach rwan: £5! Ond mi fedrwch gael copi o’r llyfrgell hefyd wrth gwrs.

Edrych mlaen i weld be fydd barn pawb.

Zonia Bowen a Rhaglen Tudur Owen

Published Ionawr 28, 2015 by gwanas

Dim sylw i lyfrau plant ers sbel, dwi’n gwybod – ond dwi’n aros i glywed pa lyfrau sydd wedi eich plesio chi, tydw! Cofiwch ddeud. Mae’n bwysig gadael i bobl eraill wybod am lyfrau da, difyr, dach chi methu eu rhoi i lawr.

Felly llyfrau oedolion sy’n cael sylw gen i y tro yma.

Os ydi eich mam neu eich nain chi yn debyg i fy mam i, a ddim yn darllen yn aml iawn, ond â diddordeb mawr mewn bywydau bobl eraill, be am dynnu eu sylw at hwn?

51IaGEwoyPL._AA160_

Dy Bobl di fydd fy mhobl i, Hunangofiant dynes o’r enw Zonia Bowen ( sy’n nain i fand y Plu a’r rhan fwya o Bandana)
Unknown-2

images
ydi o, a Saesnes wedi dysgu Cymraeg ydi hi, ond mi ddysgodd yr iaith cyn bod gwersi Cymraeg ar gyfer oedolion yn bod. Pan ddarllenais i’r llyfr, ro’n i wedi gwirioni; mae hi mor onest am bob dim, mae’n chwa o awyr iach! Ac mae Mam wedi deud wrtha i heddiw ei bod hi methu rhoi’r llyfr i lawr, ac mai dyma’r llyfr Cymraeg gorau erioed iddi hi ei ddarllen.

Mae Zonia’n sôn am ei magwraeth yn Lloegr ( hollol wahanol i ni yng Nghymru) a sut daeth hi i Gymru a sut a pham ddysgodd hi’r Gymraeg – a Llydaweg – a beth mae hi’n ei gredu ynddo fo o ran crefydd ( dydi hi ddim yn ddynes capel!) a sut nath hi a merched eraill o bentref y Parc sefydlu Merched y Wawr a pham wnaeth hi adael wedyn – a llawer, llawer mwy – difyr, difyr, difyr. Soniwch wrth eich mam/nain/modryb/athrawon. Ond mi fyddai unrhyw ddyn gwerth ei halen yn mwynhau stori hynod Zonia Bowen hefyd.

Llyfr sy’n bendant ar gyfer oedolion ydi hwn hefyd:

Unknown-1

Sais gan Alun Cob, a dyma’r llyfr fyddwn ni’n ei drafod ar raglen Tudur Owen ar Radio Cymru bnawn Gwener Chwefror 20fed.
Unknown

Mi fyddan nhw wedi cael digon o amser i’w ddarllen o erbyn hynny, siawns!
Ro’n i’n ei ddarllen o ar yr awyren i ac o Amsterdam ganol Ionawr – dyma fi yn y maes awyr:
photo

Felly beryg y bydda i wedi anghofio’r stori erbyn Chwefror yr 20fed! Ond na, dwi’m yn meddwl… mae’n stori sy’n drysu’ch pen chi ond mewn ffordd dda. Gawn ni weld be fydd barn y lleill ynde?