Archif

All posts for the month Ebrill, 2014

Llyfrau sy’n fy ngwylltio a llyfrau sy’n fy mhlesio

Published Ebrill 29, 2014 by gwanas

Mi wnes i wylltio’n arw efo llyfr yn ddiweddar. Roedd o wedi cael ei ganmol i’r cymylau ar wahanol wefannau, ac Amazon yn ei argymell i mi… Grrrr. A ges i gopi i’r Kindle am nesa peth i ddim. Taswn i wedi talu pris llawn amdano fo mi faswn i wedi gwylltio’n RHACS!

ImageMae’n bosib y bydd rhai ohonoch chi wedi ei ddarllen a’i fwynhau, ond wnes i ddim. Iawn, roedd hi’n amlwg mai chick-lit oedd o, ond mae ‘na chick-lit da i’w gael. Mi ddechreuodd yn dda, ro’n i’n hoffi’r syniad Sliding Doors-aidd a’r cymeriadau a’r sgwennu, ond mwya sydyn, dyma ddarnau dros ben llestri o flodeuog…chwerthinllyd o flodeuog, ac fel golygydd, ro’n i’n berwi. Roedd pwy bynnag olygodd y nofel hon angen ei saethu! Wel, yn haeddu coblyn o row o leia. Wedyn aeth pethau o ddrwg i waeth, ac roedd y sgwennu yn mynd ar fy nerfau i go iawn. 

Pan orffenais i’r llyfr ro’n i’n flin am mod i wedi gwastraffu cymaint o fy amser prin yn darllen y bali peth.
Darllen adolygiadau a gweld nad fi oedd yr unig un, ond gweld hefyd bod cannoedd yn canmol i’r cymylau a ddim wedi sylwi ar y pethau oedd yn fy nghorddi i gymaint. Efallai mai fi sy’n ffysi. Ond wir rwan, os ydach chi’n hoffi’r un math o lyfrau â fi, peidiwch a chredu’r heip am y nofel hon.

Mae na dipyn o heip i ffilm Divergent rwan:
image

Do’n i’n gwybod dim am y stori nes i mi sylwi mai addasiad o nofel i bobl ifanc ydi hi, a bod ‘na ddau arall hefyd.

image

Iawn, felly ges i gopi o’r llyfr cynta ar y Kindle. O, waaaw! Dwi wrth fy modd efo hon, a hanner ffordd drwyddi yn barod. Ydi, mae’n debyg i The Hunger Games ond dim ond oherwydd yr elfen dystopaidd ac mai merch gref, tyff ydi’r prif gymeriad.
Dyma be ydi stori sy’n bachu’r dychymyg! Gwych ar gyfer darllenwyr yn eu harddegau, ond oedolion fel fi hefyd – ac mae’r sgwennu yn dda – dim byd wedi mynd ar fy nerfau i hyd yma o leia! Methu disgwyl i ddarllen y ddwy nofel arall ac mae fy nith yn deud bod y ffilm yn well na’r llyfrau.

A tra dwi’n sôn am lyfrau oedolion, mae’n rhaid i mi roi sylw i hon:
image

Nofel ar gyfer oedolion, ac ia, nofel y gwnes i ei golygu, ond nofel wnaeth fy hudo o’r cychwyn cynta. Diolch byth, ers iddi gael ei chyhoeddi, mae pobl eraill yn, ac wedi ei mwynhau hi hefyd. Mae hi’n nofel fawr, dew, a wnewch chi byth orffen hon mewn noson.
Roedd Catrin Beard yn llygad ei lle ar raglen Dewi Llwyd, fe ddylen ni fod wedi cynnwys rhestr o’r cymeriadau ar y dechrau, gan fod cymaint ohonyn nhw, ond dyna fo, rhy hwyr rwan.
Hon ydi nofel orau Gareth F Williams yn fy marn i, ac roedd ei golygu yn ddosbarth meistr ar sut i sgwennu.
Ond os ydach chi’n anghytuno, rhowch wybod. Yn bwysicach, rhowch wybod os ydach chi wedi ei mwynhau hi!

Clec Amdani, Esyllt Maelor

Published Ebrill 22, 2014 by gwanas

Dwi wedi derbyn pecyn o nofelau y gyfres Copa gan Y Lolfa, cyfres wedi ei hanelu at yr arddegau, a nofelau sy’n bendant yn mynd i fod o gymorth mawr yn y dosbarth. Maen nhw i gyd yn hawdd iawn eu darllen, ac yn delio efo pynciau ddylai fod o ddiddordeb i’r oedran yna. Dwi eisoes wedi rhoi sylw i Llanast gan Gwen Lasarus
Unknown-6

A rwan, dyma hwn:

image

Dwi’m yn siwr am y clawr. Ydi o’n gweithio i chi? Yn denu eich sylw? Yn gwneud i chi fod isio darllen y llyfr? Mae na glyfrwch yma, person ar waelod potel sydd yma, person sy’n gaeth i’r botel. Ond fel clawr i ddenu darllenwyr…?

Ta waeth, mae’r teitl yn un da ( mi wnewch chi weld at y diwedd cystal teitl ydi o), ac mae’r llyfr yn un da. Dyma i chi flas o’r dechrau:
image

Mae’r cymeriadu’n dda, a’r stori yn gafael. Alcoholiaeth sydd dan sylw, a’r trais a’r boen sy’n dod yn ei sgil – i’r teulu, yn fwy na neb. Y mab yn yr achos yma.

Dwi’m yn 100% siwr o’r diweddglo, ond dwi’n dallt yn iawn pam roedd angen gorffen fel yna. A dwi’n gwybod y bydd na drafod go frwd ymysg y disgyblion pan ddown nhw ato fo, a dyna ydi prif ddiben y llyfrau hyn, am wn i.

Diben arall ydi dangos i ambell un na chafodd ei berswadio eisoes, bod llyfrau yn gallu bod yn ddifyr, yn gallu hoelio sylw. A gan mai dim ond 64 tudalen ydi hon, prin all neb gwyno ei bod hi’n rhy hir! Does na’m gwastraff geiriau yma chwaith. Mi wnes i ei mwynhau hi, yn bendant, ac mi fydd y disgyblion yn ei mwynhau hi hefyd, rhai 13 oed i fyny. Un dda ar gyfer Blwyddyn 9, 10 ac 11, dybiwn i.

Ond un peth bach, Ms Maelor…! Dwi’m yn dallt y disgrifiad o’r droriau ar y dudalen gyntaf yma. Dwi wir yn hoffi’r syniad eu bod fel gwefusau ar agor, ond ‘hen wefusau moethus’? Ai iaith Pen Llyn ydi hyn? I mi, ‘moethus’ ydi ‘luxurious.’ Plis ehangwch fy ngorwelion os ydw i wedi colli rhywbeth fan hyn!

A galwch fi’n hen ffasiwn, ond alla i wir ddim diodde gweld y llythyren ‘t’ yn ‘d’ ar bapur. Ia, dwi’n gwybod mai ‘jesd’ ydi’r sŵn mewn rhai mannau yng Nghymru, ond fel dach chi’n mynd fwy am y de, mae’r ‘t’ yn gryfach. ‘Jest’ ydi o i mi, ac i’r rhan fwya i’r de o Feirionnydd. Ac mae o’n drysu pobl sy’n ceisio dysgu a gwneud synnwyr o’r iaith Gymraeg.

I mi, mae’r ‘d’ yna’n hyll! Oherwydd hynny, mae’n mynd ar fy nerfau i

image
ac yn gneud i mi wingo pan ddylwn i fod yn cael fy sgubo gan y stori (nid sdori). Ia, wn i, hollti ( nid holldi) blew ydi hyn, ac mae Esyllt wedi llwyddo i wneud i’r iaith lafar swnio’n gwbl naturiol a chyfredol yr un pryd – sydd ddim yn hawdd. Ond ro’n i jest isio deud, iawn? A phun bynnag, ‘llofft’ sydd yma, nid ‘lloffd’ – ych, diolch byth! – felly dydi o ddim yn gyson.

Ar wahân i hynna, da iawn, Ms Maelor!

Dynion yn darllen llai

Published Ebrill 17, 2014 by gwanas

image

Mi ges i’r linc i’r erthygl hon drwy Gareth, cynhyrchydd rhaglen radio Tudur Owen. A dydi’r stori ddim yn synnu rhywun.
Pan ro’n i’n blentyn, byddai fy nhad yn darllen nofelau yn eitha cyson. Ond wedi i’r fan llyfrgell roi’r gorau i alw heibio ffermydd, mi roddodd yntau’r gorau iddi. Straeon cowbois oedd y ffefrynnau, dwi’n cofio, rhai gan awduron fel Zane Grey:
imageimage

Be oedd eich tad chi’n ei ddarllen? Be mae eich tad chi’n ei ddarllen? Ydi o’n darllen llyfrau o gwbl? A be am eich yncl/ewyrth neu eich brawd – neu eich athro? Eu darllen o ran pleser, nid dyletswydd, dwi’n ei feddwl.

Pam fod dynion yn fwy tebygol o droi at ffilm neu i roi’r gorau i lyfr ar ei hanner? Does gen i’m syniad. Dwi’n tueddu i fod yn ffrindiau efo dynion sy’n mwynhau darllen. A bod yn onest, os wela i ddyn yn darllen llyfr ar drên neu ar draeth, dwi’n sylwi mwy arno, yn meddwl, ‘Hm, sgwn i sut foi ydi o?’ Iawn, ydw, dwi’n fwy tebygol o’i ffansio fo hefyd!
imageimageimage

Ydach chi’n cytuno efo fi, ferched? Dwi’n eitha siwr eich bod chi.

Dyna ni ylwch! Yr ateb i gael mwy o ddynion a bechgyn yn darllen llyfrau – dweud wrthyn nhw y bydd mwy o ferched yn eu ffansio nhw! Neu yn fwy tebygol o ddangos diddordeb o leia. A dydi defnyddio unrhyw hen lyfr fel prop ddim yn cyfri… Yn ôl yr erthygl, roedd 1 o bob 5 dyn yn esgus eu bod wedi darllen llyfr er mwyn ymddangos yn fwy clyfar… Ha! Gêm beryg os wyt ti’n delio efo merch sy’n hoffi llyfrau…

Asiant A, Cyfres Pen Dafad

Published Ebrill 15, 2014 by gwanas

Grrr – mae WordPress yn chwarae i fyny eto! Gorfod ail neud tri chwarter y blogiad yma!

Image

Dwi wedi deud ers tro bod angen llyfrau tebyg i rai Anthony Horowitz a Cherub, Robert Muchamore yn Gymraeg. image
A dyma ni, mae Anni Llyn Image

wedi cyhoeddi un!
Mae Alys (Asiant A) yn 14 oed, ac yn debyg i griw Cherub, wedi cael ei hyfforddi i fod yn ysbiwr ers yn ifanc iawn. A rwan, mae’n cael ei swydd gyntaf un. Dyma’r dudalen gynta i chi:
asiant

Ia, ei mam hi sy’n ei hyfforddi hi. Merched ydi’r rhai pwerus yn y llyfr yma! Dwi’n falch iawn mai sgwennu am ferch wnaeth Anni – llyfr arall ar gyfer y rhestr o gymeriadau benywaidd cryf, sydd ddim yn crynu a gwichian yn y gornel dragwyddol. Dwi’n sgrechian bob tro dwi’n gweld rhyw gadach o hogan yn ymddwyn fel’na mewn ffilmiau.

Mae’r llyfr yma, a’r cymeriadau yn cydio o’r cychwyn; allwch chi ddim peidio a hoffi Alys. Hen hogan iawn, efo hiwmor digon od. Mae yma jôcs wnaeth i mi chwerthin, ond oes, mae gen i hiwmor eitha od hefyd. Ro’n i fod yn sgwennu fy hun, ond roedd hi’n braf, ac ro’n i’n mwynhau darllen hwn yn yr haul.

Ond: gan fod y llyfr yma yn ran o gyfres Pen Dafad, dwi wedi fy nrysu eto ynglyn â pha oedran mae’r wasg yn anelu ato. Mae’r llyfrau i gyd mor wahanol – sy’n beth da – ond yn drysu’r darllenwyr, heb sôn am rieni ac athrawon! Dyna i chi Ceri Grafu ( gen i) – mae hwnnw ar gyfer plant tua 9+, ond mae Pen Dafad
Unknown-1
ar gyfer criw tipyn hÿn, 11-14 ( yn fras). Mae llawer yn dibynnu ar lefel darllen wrth gwrs, nid oedran yn unig. mi fyswn i’n deud bod Sbinia a Jibia gan Bedwyr Rees
Unknown-2 ar gyfer yr oedran yna hefyd.

Ond Asiant A? Anodd. Er mai 14 ydi oed Alys, mae ‘na elfen o’r plot sy’n gwneud i mi feddwl mai criw iau fyddai’n hoffi hon fwya. Mae’r iaith a’r dawn deud yn mynd i apelio at y criw hÿn, ydi, ond y dirgelwch…? Dwi’n gorfod bod yn ofalus rwan rhag ofn i mi ddeud gormod a gadael y gath o’r cwd. Hm. Darllenwch o drosoch chi’ch hun i weld os ydach chi’n cytuno efo fi ai peidio, a rhowch wybod.

Ond dwi’n meddwl mai plant 9+ fyddai’n hoffi hon, yn enwedig merched sydd wedi cael llond bol o bethau pinc… ond mi fydd pobl efo himwor od hyd at 13 oed yn ei hoffi hefyd – ond nid pawb – nid y rhai sy’n disgwyl Cherub Cymraeg. Mae’n llawer iawn ysgafnach na llyfrau Cherub, yn llawer mwy comic, ond dyna fo, os ydach chi’n gyfarwydd â Anni fel cyflwynydd, mi fyddech chi’n disgwyl hynny.

Nofel gynta dda iawn – er bod ambell beth bach, bach yn y plot oedd yn gneud i mi fynd “Hmm…mi fyddan nhw ( y darllenwyr) yn sylwi ar hwnna…” jest rhyw dyllau bychain, dyna’i gyd, dim byd mawr.
Mi wnes i hedfan drwy hon, mi wnewch chithau hefyd, a dwi’n edrych ymlaen at y nesa. Mae Alys yn gymeriad dwi am weld mwy ohoni yn bendant.

Gwylliaid ar y ffordd!

Published Ebrill 12, 2014 by gwanas

Cofio fi’n ennill Gwobr Goffa T Llew Jones am sgwennu pennod o nofel? Y wobr oedd – ei gorffen hi!
Wel, mi orffenais i’r drafft cynta ddechrau Rhagfyr a dwi’n disgwyl y proflenni cyn bo hir. Dwi’m wedi sbio arni ers Rhagfyr ac mi fydd ei darllen hi eto yn brofiad rhyfedd, fel mae o bob tro dwi’n sgwennu llyfr. Gobeithio y bydda i’n hapus efo hi. Yn bwysicach, gobeithio y bydd y darllenwyr yn ei hoffi hi.
AAAA! Dechrau mynd yn nerfus rwan.

Ro’n i’n meddwl y byddai’n ddiddorol i chi weld y broses efo’r clawr. Ro’n i wedi deud o’r dechrau mai Brett Breckon oedd yr arlunydd delfrydol ar gyfer y llyfr yma, yn enwedig wedi iddo wneud cystal job ar Llwyth:

Unknown-9

Felly doedd ei syniad ( bras) cynta o ddim cweit be ro’n i wedi’i ddisgwyl:

image

Oes, mae ‘na gleddyf yn eitha pwysig i’r stori, ond Gwylliaid Cochion Mawddwy sydd bwysica, felly mi nath y golygydd roi disgrifiadau manwl iddo fo o rai o’r cymeriadau sy’n y llyfr ac mi nath o hwn bron yn syth bin:

Gwylliaid ar y ffordd

O, waw, ie! Cefndir du a’r eira gwyn – gwych, a’r Gwylliaid mewn dillad brown, plaen fel bod y gwalltiau coch yn saethu allan – dyna dwi isio. ‘Dalia ati, Brett,’ medda fi! Dwi wedi gofyn os gaiff un o’r cwn fod yn goch hefyd, sgwn i pam?!

DSC_0090

Mae Brett yn gweithio ar y fersiwn dyfrlliw, manwl rwan, a dyma lun roddodd o ar Facebook.

photo

Tydi o’n ddiddorol gweld sut mae o’n gweithio? Fedra i’m disgwyl i weld y canlyniad rwan!

Photo on 12-04-2014 at 20.22 #2

Gwyl Lenyddiaeth Plant Caerdydd

Published Ebrill 8, 2014 by gwanas

Newydd gael yr ebost yma yn tynnu sylw at bethau difyr sy’n digwydd yng Nghaerdydd yr wythnos yma:
image

Dyma’r linc am fwy o wybodaeth: http://gwylllenplantcaerdydd.com/

Pob math o ddigwyddiadau, Cymraeg a Saesneg, yn cynnwys Dewi Pws a Daniel Glyn a sesiynau gyda arlunwyr hefyd. O, a sesiwn gyda awduron The Garden Pirates.
image

Fi nath y fersiwn Gymraeg fel mae’n digwydd.
image

Mi fyswn i wrth fy modd yn mynd i Gaerdydd i fwynhau’r cwbl, ond mae gen i ormod o waith a dim digon o bres! Taliadau sgwennu llyfrau plant ddim yn help…

Gwefan ar gyfer y genod

Published Ebrill 8, 2014 by gwanas

Dwi newydd ddarganfod hwn – gwefan sy’n rhoi sylw i lyfrau am, ac ar gyfer merched ifanc. Llyfrau am ferched llawn gyts a bywyd.

Image

Dyma’r linc i’r wefan- 

http://www.amightygirl.com/blog?p=5362

Mi fyswn i wedi bod wrth fy modd efo gwybodaeth fel hyn pan ro’n i’n 8-12 oed. Mae angen rhestr debyg o lyfrau Cymraeg am ferched bywiog sydd ddim yn gwichian a chrynu yn y gornel rwan yndoes! Unrhyw un yn gallu cynnig teitlau?

Dwi’n gwybod am un amlwg…Unknown

A hwn, ond dwi’m wedi cael cyfle i’w ddarllen o eto:
image

Ond os ydach chi wedi ei ddarllen o, rhowch wybod!

Clwb Darllen Tudur Owen

Published Ebrill 5, 2014 by gwanas

Wel dyna ni, cafwyd y sgwrs gynta am lyfrau ar rhaglen radio Tudur.
Dyma’r linc: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03zj8n2
Roedden ni mlaen toc ar ôl 4.00 er mwyn i chi gael symud y cursor yn ei flaen at fanno.

Inc oedd dan sylw:
photo inc

Ond y fath siom! Doedd Manon ddim yno – ar ei gwyliau myn coblyn! A neb yn siwr os ydi hi wedi ei ddarllen o chwaith. A doedd Dyl Mei ddim wedi ei ddarllen o, y crinc bach – ac yntau wedi cael mis i wneud hynny, a dim ond llyfr bach tenau ydi o! O’n, ro’n i’n teimlo fel athrawes oedd wedi disgwyl gwaith gwych gan ei disgyblion, dim ond i ddeall nad oedd y diawlied wedi gneud y gwaith cartre roedd hi wir wedi meddwl fydden nhw’n ei fwynhau.
image

Dwi’n sylweddoli rwan bod na dalcen caled fan hyn. Wel, yn Manon a Dyl Mei. Roedd Tudur a Gareth wedi bod yn gydwybodol tu hwnt ac yn siarad yn wych a gonest am nofel Manon Steffan. Y ddau wedi mwynhau (sgôr o 8/10 gan y ddau), ond yn gweld gwendidau. Un oedd yr arddull eitha ffurfiol, safonol, o ddefnyddio pethau fel ‘beth’ yn lle ‘be’ a ‘dweud’ yn lle ‘deud’, ‘eisiau’ nid ‘isio’, sef y ffordd y byddai pobol go iawn o ardal Bethesda yn siarad.

Ond dwi’n digwydd gwybod mai dyna’r polisi efo cyfres Stori Sydyn, sef i osgoi tafodiaith fel bod pawb dros Gymru gyfan yn deall. Ydi hyn yn gweithio? Neu ydach chi’n colli gormod o’r naturioldeb drwy lynu at y “rheolau”? Trafodwch…

Gobeithio i bawb fwynhau’r sgwrsio beth bynnag. Ymhen y mis, mi fyddwn ni’n trafod hwn:
image

Craciau. Wedi ei leoli yn Sir Fôn, a dyna un rheswm dros ei ddewis, i drio bachu diddordeb Manon Rogers! Fymryn bach hirach na Inc, plot cry, a tase fo’n ffilm, mi fyddai’n rhaid gwario ffortiwn ar special effects… Fydd Manon yn ei fwynhau o? Fydd Dyl Mei yn fy siomi eto? Er, roedd yr awdures ei hun ar fai am ddeud wrtho i beidio a thrafferthu darllen Inc a dal ati i lysho… Mae isio gras!
image

Ond dwi hefyd wedi dewis un ar gyfer y mis wedyn, ac am ei fod o’n lyfr go dew, mi ddylai 2 fis o rybudd fod yn ddigon, siawns.
image

Nid i’r gwan-galon na phobl sydd isio llyfr bach neis neis…

Be dach chi’n ei feddwl o fy newis i? Ydw i’n disgwyl gormod o bobol sydd ddim yn darllen llawer o lyfrau Cymraeg fel arfer? Dwi’n eitha siwr be fydd ymateb Tudur a Gareth, ond am y ddau arall… Pwy a wyr?