Archif

All posts for the month Awst, 2016

Steddfod, Na Nel ac antur nesa Cadi

Published Awst 19, 2016 by gwanas

image

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn le gwych ar gyfer llyfrau o bob math, ac mi wnes i gyfarfod llawer iawn o bobl a phlant sy’n caru darllen pan wnes i ymweld â’r maes yn y Fenni eleni. Dyma i chi ddwy o Bethesda oedd wedi gwirioni efo’r llyfrau gawson nhw. Liwsi Mô a Betsi Lŵ ydi eu henwau nhw os cofia i’n iawn.

A dyma i chi chwip o lun arall sy’n gwneud i mi wenu – mae’n profi bod plant yn hoffi darllen am bob math o bethau annisgwyl tydi? A taswn i’n ddigon clyfar mi faswn i’n gallu ychwanegu llun o bry copyn yn hongian wrth ei hymyl, fel golygfa allan o Miss Muppet. Ond tydw i ddim.

image

Mi fues i’n darllen Coeden Cadi i griw o blant a’u rhieni yn hwn, cofiwch:

image

Ia, eirinen wlanog ( peach) anferthol fel yn stori Roald Dahl! Roedd hi braidd yn gynnes tu mewn ar ôl sbel, ac ro’n i’n teimlo’n sal môr pan o’n i’n edrych i fyny o’r llyfr, ond roedd o’n goblyn o hwyl! A dyma i chi un bachgen fu yn yr eirinen efo fi:

image

Sebastian oedd ei enw o, a dwi’m yn cofio o ble roedd o’n dod, ond nid yn rhy bell o’r Fenni, ddeudwn i. Roedd o isio copi o’r llyfr beth bynnag!

Roedd ‘na lyfr newydd yn y gyfres Na, Nel gan Meleri Wyn James yn barod erbyn y Steddfod hefyd, a dyma fo:

getimg

Tair stori newydd, wedi eu hanelu at blant 6-8 oed, yn cynnwys stori am wyliau gwersylla, wedi ei seilio ar brofiad go iawn yr awdures a’i theulu! Os am wybod mwy am y gyfres a gwneud posau fel chwilair a gweld gwahaniaethau mewn lluniau, mae ‘na wefan hefyd:

http://www.nanel.co.uk/

Mi wnes i ofyn i Cadi, fy nith ( yr un sydd yn Coeden Cadi) adolygu ‘Na, Nel! Aaaa!’ i mi wedi iddi gael ‘sleepover’ acw er mwyn trafod stori nesaf Cadi ‘Cadi dan y Dwr’ sy’n llawn môrforynion a physgod ac ati, ac mi ges y llythyr hwn ganddi:

image

Llythyr Cadi

Felly roedd y ddau lyfr wedi plesio! A dyma i chi lun o Cadi efo gwymon ar ei phen ar lan y môr yn esgus bod yn fôr-forwyn:

14034782_1111859015561195_4612869367443837195_n

Dw i fwy neu lai wedi gorffen y stori gyda llaw, bydd Janet Samuel yn dechrau ar y lluniau wedyn, ac rydan ni’n gobeithio ei gyhoeddi erbyn Steddfod yr Urdd 2017. Dw i wedi cynhyrfu’n barod!

 

Ar gychwyn i’r Eisteddfod

Published Awst 3, 2016 by gwanas

O’r diwedd, mae’r fan wedi ei phacio

FullSizeRender

ac mae’r beic yn y cefn. Do’n i methu dod o hyd i’r teclyn cloi beics yn unlle felly es i i dre i brynu un newydd bore ma – a do, dwi newydd weld y llall yn hongian oddi ar y beic sydd ddim yn symud:

FullSizeRender

Blwmin typical. Dwi’n chwilio am y bali peth ers dyddiau!

Mi fydda i’n beicio i mewn o’r maes carafannau ( nid yr un swyddogol – un arall, rhyw 1.5 milltir o’r maes efo lle molchi hyfryd yr olwg)

blossompark05

oherwydd bod modd mynd reit at y fynedfa, achos mae gen i goesau clec sy’n sgrechian os fydd raid sefyll neu gerdded am hir, ond mae beicio’n champion. Wedyn, mi fydda i ar un o’r rhain:

-1

Ia, fi. A dwi wedi paratoi darnau bychain o bapur ar gyfer unrhyw un sy’n gofyn “Dow, be sy’n bod?” Achos mae’n stori hir. A dyma be gawn nhw:

Stori hir ond os ydach chi wir isio gwybod: cefais glun newydd Gorff llynedd, ond daeth allan. Anafwyd y ‘femoral nerve’ = llanast. Wedi 5 mis ar faglau, 6 mis heb yrru, mae’r teimlad yn dod yn ôl yn araf (iawn), y cyhyrau quad a VMO yn dechrau deffro a dwi’n gallu cerdded ond mae’n boenus ar ôl rhyw 5 munud o gerdded; sefyllian yn waeth. Grisiau yn anodd. Beicio yn iawn. A dyna pam mod i wedi llogi sgwter ar gyfer y deuddydd dwi yn y Steddfod. Ac wedi paratoi’r eglurhad hwn rhag diflasu pawb sy’n gofyn be ddigwyddodd, ac er mwyn gallu mynd o A i B heb ailadrodd yr un stori hyd at syrffed. Sori!

Ddeudis i ei bod hi’n stori hir yndo? Ond mi fydda i ar frys o hyd achos mae gen i sesiynau Coeden Cadi Iau a Gwener yn y Lolfa Lên a pharti Tylwyth Teg bnawn Gwener

aj261115 Dol book

(Evan Dobson dynnodd y llun yna gyda llaw – da ydi o ynde?)

A dwi ar banel yn trafod dylanwad Roald Dahl ar ein ysgrifennu fore Iau, ac mae gen i 2 weithdy sgwennu am gewri Iau a Gwener

hefyd –

images

A dwi isio gweld pawb a chrwydro’r stondinau a phrynu llyfrau! Dwi’n addo peidio a gyrru’n rhy gyflym na rhy wyllt. Mi fydd yn brofiad. Mi wnes i feddwl prynu siaced ledr

ee21a381ca9908ff0b32561a358c255b

er mwyn edrych yn llai…wel…hen. Ond mi wnes i fethu dod o hyd i un. O wel.

Iawn, y Fenni amdani.