Archif

All posts for the month Mawrth, 2016

Awdur newydd Cymraeg!

Published Mawrth 26, 2016 by gwanas

Wel  gofynnwch a chwi a gewch! Y diwrnod ar ôl sgwennu yn fan hyn nad ydw i wedi gweld llyfr plant newydd ers tro, daeth pecyn yn y post gan Wasg Carreg Gwalch, oedd yn cynnwys hwn!

image

Dyma’r ail yng nghyfres newydd ‘Cyfres Clec’, cyfrolau sy’n cynnwys dwy stori fer ‘Straeon denu darllen’ wedi eu hanelu at blant 6+, efo lluniau bach digri gan Hannah Doyle.image

A phwy ydi’r awdur tro ‘ma? Rhywun dwi’n digwydd ei nabod: Dafydd Llewelyn o Abergele’n wreiddiol, ond sy’n byw yng Nghaerdydd ers blynyddoedd bellach.

A boi swil achos er i mi googlo am sbel, ddois i ddim o hyd i lun ohono fo! Ac ynta efo mop o wallt coch del…

Dyma’r llyfr plant cyntaf iddo ei sgwennu, ond gan fod gan y boi ddawn deud a hiwmor sy’n gallu ymylu ar y boncyrs, dwi’n gobeithio y bydd o’n sgwennu llawer mwy ar gyfer plant rwan.

Ar ôl gwneud gwaith ymchwil a dysgu am chydig, mi gafodd swydd fel  Golygydd Sgriptiau ‘Pobol y Cwm’ – a fanno fuodd o am flynyddoedd, gan sgwennu ambell ddrama bob hyn a hyn. Mae o wedi ennill llwyth o wobrau am ei ddramau dros y blynyddoedd, a siawns na chaiff o rai am lyfrau yn y dyfodol!

Dyma i chi dudalen gynta’r llyfr:

image

Gwahanol tydi? Ac mi fyddwch chi’n siwr o fwynhau hanes Morgan a’i gariad at gerddoriaeth a’r ffordd mae’r morgrug eraill yn flin efo fo am beidio gweithio, gweithio, gweithio fel pawb arall.

Honna ydi fy ffefryn i. Mae’r ail stori am y melysion yn ddigri hefyd, ond ddim yn gorffen cweit cystal – yn fy marn i – a dim ond fy marn i ydi hynny – a dwi’n hen ddynes.

Be fydd eich barn chi sgwn i? Darllenwch a rhowch wybod – yn enwedig os dach chi isio canmol achos dwi wir yn meddwl bod angen annog Mr Dafydd Llewelyn i sgwennu mwy ar gyfer yr oedran yma, a llyfrau mwy o faint hefyd, ar gyfer plant sydd wir yn mwynhau darllen ac isio rhywbeth i gael eu dannedd i mewn iddo. Nid i mewn i’r awdur – i’r llyfr. Dyyyh…

Be amdani? Rhowch gomisiwn iddo fo Wasg Carreg Gwalch. Llyfr tewach tro nesa, nofel. Ar gyfer plant tua 9-11? Dyna fyswn i’n ei neud taswn i’n chi/fo.

 

Gwyl llên plant Caerdydd

Published Mawrth 24, 2016 by gwanas

Ymddiheuriadau am fod mor dawel ers deufis. Mae hi wedi bod fel ffair yma. Trio talu biliau ar ôl yr anaf i’r goes a methu gyrru am 6 mis…!

Ond dwi’n ôl wrth y llyw rwan ac yn gallu mynd i ysgolion eto. Mi wnes i fwynhau Diwrnod y Llyfr yn arw, pan es i ar ras i dair ysgol yn Sir Feirionnydd, a dyma i chi rai lluniau o Ysgol Bro Tryweryn:

image2image1

Ia, dwi’n gwybod – am olwg! Un o’r Gwylliaid ro’n i i fod…

image1 Nel

Nel Angharad ydi hon, merch fach ym mlwyddyn 4 wedi cael ei hysbrydoli  gymaint yn ôl ei hathrawes, mi ddarllenodd Cer i Grafu a Pen Dafad yn syth wedi i mi fod yno! Da’r hogan…

Dwi’n falch o ddeud bod gwerthiant 2 o fy llyfrau diweddaraf i wedi bod yn dda iawn:

photo GG

Chyffd a deud y lleia! A bosib y bydd cyfrol arall o anturiaethau Cadi yn ymddangos gyda hyn… mi wnai adael i chi wybod.

Mi fydda i’n siarad am Coeden Cadi yng Ngwyl Llên Plant Caerdydd ar Ebrill 23, ynghanol llu o awduron eraill o bedwar ban. Dyma’r poster:

photogwyl

 

A dyma’r wefan efo’r holl wybodaeth:

http://www.cardiff-events.com/gwyl-llen-plant-caerdydd

Ac i ffans Jacqueline Wilson, mi fydd hi yno yr un diwrnod â fi!

Unknown-1

Ella gai baned efo hi…

Mi wnes i holi dau o’r awduron Cymraeg eraill ar gyfer Golwg ac mi fydd yr erthygl yn ymddangos ymhen wythnos neu ddwy.

Unknown-3Unknown-2

Dwi ddim wedi cael unrhyw lyfrau plant newydd drwy’r post yn ddiweddar – cael eu cadw at Steddod yr Urdd siwr o fod! Ydach chi wedi darllen rhai da yn ddiweddar? Rhowch wybod.

Ond llyfr Saesneg ar gyfer oedolion ( a’r arddegau h^yn ddeudwn i) wnes i ei fwynhau yn ddiweddar ydi hwn:

photoML

Nofel hyfryd, gwahanol a ‘quirky’ ar gyfer unrhyw un sy’n caru llyfrau.

A dyma un o’r hunangofiannau Cymraeg mwya difyr i mi ei ddarllen eto, un yr actor John Pierce Jones:

getimg.php

Gwerth ei ddarllen, yn bendant.

Ond os am rywbeth byrrach, mi wnes i fwynhau hwn hefyd:

getimg-1.php Iawn, mi wnes i ddigwydd sgwennu un o’r darnau, ond mi ges i flas mawr ar y gweddill, yn enwedig rhai Manon Steffan Ros a Tony Bianchi. Difyr!