Llyfrau ar gyfer plant anfoddog

All posts tagged Llyfrau ar gyfer plant anfoddog

Llyfrau Saesneg ar gyfer plant sy’n cael trafferth darllen/mwynhau llyfrau

Published Chwefror 5, 2015 by gwanas

Dyma i chi restr ddifyr tu hwnt o lyfrau addas i blant. Yn Saesneg:

http://gu.com/p/45297/sbl

Mae angen rhestr fel hyn yn Gymraeg! Unrhyw un awydd cynnig ambell syniad?
Ia, oes, dwi’n gwybod bod addasiadau Cymraeg ar gael o lawer o’r rhain, ond be am rai gwreiddiol?

Pa lyfrau fyddech chi’n eu hargymell?