Cledwyn Fychan

All posts tagged Cledwyn Fychan

Llyfr nesaf Clwb Darllen rhaglen Tudur Owen

Published Chwefror 22, 2015 by gwanas

Iawn, roedd pawb wedi eu plesio efo ‘Sais’ gan Alun Cob, er nad oedd y diweddglo wedi plesio pawb, ond mae hi’n gwbl amhosib plesio pawb tydi?
Y llyfr fyddwn ni’n ei drafod nesa ar raglen Tudur, ymhen rhyw fis, rhywbeth felly, ydi hwn:

Unknown

Galwad y Blaidd gan Cledwyn Fychan. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. Llyfr ffeithiol ydi o, un mawr, tew yn llawn ffeithiau a straeon am fleiddiaid, gyda sylw arbennig i fleiddiaid Cymru. e.e mae’n rhaid bod ‘na gannoedd ar gannoedd, os nad miloedd yng Nghymru ers talwm gan fod sôn yma am Edgar, brenin Lloegr, yn hawlio treth o 300 pen blaidd y flwyddyn gan un o frenhinoedd Gwynedd. Be oedd o am wneud efo’r holl bennau sgwn i?

Yn bendant, mae ‘na nifer fawr o enwau llefydd yng Nghymru efo ‘blaidd’ neu ‘bleiddiaid’ ynddyn nhw. Difyr fydd cael gwybod mwy drwy ddarllen hwn ynde?

O ia, wyddoch chi be ydi’r gair Cymraeg am flaidd ifanc? Bothan. Enw hefyd ar greaduriaid yn ffilmiau Star Wars!
Unknown-1

Digon tebyg i flaidd tydi? Mae’n rhaid bod George Lucas ( greodd Star Wars) wedi astudio hen eiriau Cymraeg…

Ond yn ôl at Cledwyn Fychan, awdur y llyfr dan sylw. Mi dreuliodd 4 blynedd yn ei sgwennu ac mi gafodd ei gyhoeddi nôl yn 2006 ond chafodd o’m hanner digon o sylw bryd hynny. Doedd o ddim yn rhad: £14.99. Ond yn ôl gwefan gwales.com, mae o dipyn rhatach rwan: £5! Ond mi fedrwch gael copi o’r llyfrgell hefyd wrth gwrs.

Edrych mlaen i weld be fydd barn pawb.