Archif

All posts for the month Rhagfyr, 2019

Llun o gymeriadau Cadi! A chyfres am wrach o Gymru – Grace Ella.

Published Rhagfyr 11, 2019 by gwanas

Cadi'n darllen

Wel, dwi wedi archebu anrheg Nadolig i mi fy hun. Roedd Janet Samuel, yr arlunydd o Bontarddulais wedi rhoi’r llun uchod at ei gilydd a’i roi ar Instagram. Mi wnes i wirioni’n bot wrth gwrs – cymeriadau Cadi i gyd efo’i gilydd? Gwych! Felly dwi wedi archebu print maint A3 ganddi.

Mae’r lliwiau’n wych, ac mi fydd yn edrych yn hyfryd mewn ffrâm ar y wal. Dwi ddim yn gwybod pa stafell eto. Ond dwi isio prynu cadair freichiau i ddarllen ynddi, ac mae’n eitha posib mai mynd am un goch wna i rŵan!

O, ac mae ‘na si y bydd llyfr lliwio Cadi yn ymddangos flwyddyn nesa – wnai adael i chi wybod yr eiliad gai gadarnhad. Ond dwi’n rhyw deimlo efallai bod gynnon ni glawr yn barod…

CADI CELTIAID P37 copy

Diolch i bawb brynodd gopiau o Cadi a’r Celtiaid yn nosweithiau Siopa Hwyr y Bala a Dolgellau, gyda llaw. Ges i andros o hwyl yn darllen chydig o’r llyfr i blant boncyrs y Bala, a modd i fyw yn rhannu stondin yn Nhŷ Siamas efo Sharon Marie Jones.

20191206_231207

Mae Sharon wedi sgwennu dwy nofel am wrach o Gymru – yn Saesneg, a dyma nhw:

EGloAN-XUAAqwLd

A dyma Sharon, sy’n dod o Ddolgellau yn wreiddiol, fel fi!

Sharon Marie Jones

Mi wnes i brynu ‘Grace- Ella, Spells for Beginners’ ganddi, sef y gyntaf yn y gyfres. A mwynhau! Mae hi wedi ei hanelu at blant 7-9 oed, a dyma i chi’r dudalen gynta:

20191211_182619

A dyma dudalen sy’n dangos yr elfen gymreig gref sydd ynddi – ac ia, dyna pam dwi’n rhoi sylw i lyfr Saesneg yn y blog yma, am mai awdures o Gymru sydd dan sylw, ac mae’n rhoi sylw i’n iaith ni!

20191209_082448

Mi faswn i wedi bod wrth fy modd yn darllen am anturiaethau Grace-Ella a’i chath, Mr Whiskins a’i ffrindiau pan ro’n i’n 7-9 oed. Mi faswn i wedi bod wrth fy modd gyda darluniau Adriana J Puglisi o’r Ariannin a Sbaen hefyd.

20191211_182537

Ond dwi’m yn siŵr pam ei bod hi’n ‘Adribel’ yng nghefn y llyfr – efallai mai dyna be mae ei theulu yn ei galw hi? Beth bynnag, dyma lun o’r ail lyfr, ‘Grace-ella, Witch Camp’ – edrych yn ddifyr!

wc3

Mae’r ddau lyfr yn £5.99 yr un ac yn cael eu cyhoeddi gan Firefly Press o Gaerdydd. Plîs cefnogwch Sharon a gwasg o Gymru!

Llyfr adar i blant

Published Rhagfyr 4, 2019 by gwanas

Mae Onwy Gower wedi cyhoeddi llyfr hyfryd am adar i blant, a dim ond disgybl Blwyddyn 6 ydi hi!

Dyma’r llyfr:

9781784617776

A dyma lun o Onwy efo’i thad yn y lansiad:

EKoIILeXsAAJYgD

Mae’r ddau yn mynd i wylio adar yn rheolaidd, yn enwedig i Benclacwydd ger Llanelli. Dyma linc i wefan y lle: https://www.wwt.org.uk/wetland-centres/llanelli/experience/

er mai Llanelli Wetland Centre ydi’r enw yn ôl fanno. Dim sôn am Benclacwydd a hwnnw’n enw mor wych ar gyfer ardal sy’n llawn adar. Mr Gwydd ydi clacwydd neu glagwydd, rhag ofn nag oeddech chi’n gwybod. Arddelwch yr enw os gwelwch yn dda, WWT!

Gyda llaw, dyma i chi ddywediad sy’n ddiarth i mi, ond dwi wrth fy modd efo fo: ‘Trot hwch a galap clacwy’ – sef rhedeg heb frysio llawer… ‘a leisurely trot.’
51556375_10156417235217415_3539919969577861120_o
22da52950037d2bbad53f45559a88d91

Gwych ynde! Pobl ardal Dyfed oedd – neu sydd – yn ei ddeud o, ond weithiau, mae angen i weddill Cymru fabwysiadu dywediadau fel’na.

Yn ôl at Llyfr Adar Mawr y Plant: Mae o’n hawdd i’w ddarllen, gydag ambell air allai fod yn ddiarth i blant mewn bold ac yna mewn rhestr eirfa yn y cefn; efo ffeithiau difyr am bob aderyn ac unai gerdd fach gan feirdd enwog, neu gan Onwy ei hun (a’i thad wedi ei helpu mae’n debyg – ond ddim llawer, dwi’n siŵr!).

IMG_4470

Mae’r lluniau gan Ffion Gwyn yn hyfryd:

73407439_576201779875876_2479043330882251281_n

IMG_4469IMG_4468

O, a hoff ffaith Onwy ydi’r un am y robin goch. A be ydi hwnnw? Bydd raid i chi brynu’r llyfr yn bydd… £7.99 Y Lolfa.

Mi wnaiff anrheg arbennig i unrhyw blentyn sydd â diddordeb mewn adar neu natur. Da iawn ti, Onwy!

Llyfrau llafar/sain

Published Rhagfyr 2, 2019 by gwanas

Dwi wedi clywed sawl person yn cwyno bod dim llyfrau llafar/sain ar gael yn Gymraeg. Wel, oes!

Ar CD ers tro ac erbyn hyn hefyd – fel e-lyfrau llafar y gallwch chi wrando arnyn nhw ar eich ffôn/ipad/cyfrifiadur – fel leciwch chi (ond dim ond os ydach chi’n byw yng Nghymru hyd y gwela i – ond efallai bod modd holi?)

36946942_1719034208217146_2389703057416912896_n

Does dim ond rhaid i chi ymaelodi efo’ch llyfrgell leol, cael cerdyn a rhif pin, ac wedyn cliciwch ar y linc isod a chwilio am y categori Welsh language.
Llwyth o ddewis da yno!

Bethan Dwyfor yn darllen Saith Oes Efa, Lleucu Roberts; Leah Owen ei hun yn darllen ei hunangofiant; Tudur Owen yn darllen ei nofel Y Sŵ

71J4ITRl9aL

– ond dwi’n gallu gweld y bydd raid i chi aros i gael benthyg hwnnw am ei fod gan rywun arall, fel mae Edau Bywyd Elen Wyn ac I Botany Bay gen i… ond mae na lwyth o rai eraill ar gael!

Dim ar gyfer plant neu bobl ifanc eto hyd y gwela i, ond os ydach chi’n gwybod yn well na fi, rhowch wybod.

https://llyfrgelloedd.cymru/my-digital-library/borrowbox/