Uncategorized

All posts in the Uncategorized category

Isio sgwennu/darlunio llyfrau plant?

Published Hydref 10, 2018 by gwanas

Dyma newyddion difyr:

“Mewn ymdrech i lenwi silffoedd siopau llyfrau â chyhoeddiadau lliwgar Cymraeg i blant, mae Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru wedi dod ynghyd i drefnu cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed”

Felly, os ydi sgwennu ar gyfer plant yn freuddwyd gynnoch chi, tybed ydach chi’n rhydd yn ystod hanner tymor mis Chwefror 2019 (dydd Llun 25 Chwefor – dydd Gwener 1 Mawrth)?

Manon Steffan Ros a Jac Jones fydd yn tiwtora yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy –

dau sy’n feistri ar eu crefft, ac os fyddwch chi’n gneud cais llwyddiannus, mi gewch chi’r tiwtora (a’r bwyd hyfryd – a llety!) am ddim. Cyfle gwych i rywun!

56e822097a1df_56e822097a21e

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 5.00 pm brynhawn Mercher 31 Hydref. Bydd angen:

Llenwi ffurflen gais fer, a’i gyrru ynghyd ag
Unai amlinelliad o syniad ar gyfer stori blant 3-7 oed; neu ddarlun addas i dudalen o lyfr plant 3-7 oed; neu rhwng 100-200 gair o stori.

Am ffurflen gais neu am ragor o wybodaeth ebostiwch: tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Mwy o wybodaeth fan hyn:

http://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/cyhoeddi-cynllun-feithrin-cenhedlaeth-newydd-o-awduron-darlunwyr-plant/

Pob lwc!

Advertisements

Llyfrau ar CD

Published Hydref 8, 2018 by gwanas

Dwi newydd gael cyfnod o wirioneddol fwynhau teithio yn y fan. Pan ro’n i’n cyrraedd lle ro’n i fod i’w gyrraedd do’n i methu disgwyl nes byddwn i’n cael neidio’n ôl mewn i’r fan a throi’r injan ymlaen eto.

A’r cyfan oherwydd hwn:

Cosmic

Llyfr i blant ydi Cosmic gan Frank Cottrell Boyce (awdur Millions a Framed) ac mae’n glincar. Mi fydd unrhyw blentyn 10+ ac unrhyw oedolyn call, yn enwedig tadau neu rieni plant yn eu harddegau, a bobl sydd â diddordeb yn y gofod a gwyddoniaeth a disgyrchiant (gravity) – neu ddim yn gwybod bod gynnyn nhw ddiddordeb nes iddyn nhw ddarllen y nofel hon – yn gwirioni. Mi wnes i chwerthin yn uchel sawl tro, a dysgu LLWYTH!

Mi wnes i sgwennu ar Twitter bore ma mod i wedi mwynhau, a sbiwch!

@frankcottrell_b
Replying to @BethanGwanas
Diolch! Rwyf wrth fy modd pan fydd oedolyn yn hoffi fy llyfrau.

Da de!

Dyma glip o Frank ei hun yn egluro cefndir y stori (a dylanwad Charlie and the Chocolate Factory arno!):

Rŵan, gwrando ar y llyfr wnes i, nid ei ddarllen; rhywbeth y bydda i’n ei neud yn aml am ei fod yn gwneud teithio yn y car yn fwy diddorol. Maen nhw’n eitha drud i’w prynu ond mae modd eu benthyca o’r llyfrgell AM DDIM – yn Gymraeg a Saesneg.

Ond dydi pob llyfr ar CD ddim yn gweithio. Er enghraifft, es i â J gan Howard Jacobson yn syth nôl i’r llyfrgell. Dim bwys gen i os oedd o ar restr fer y Booker yn 2014, roedd hi’n amhosib dilyn llinyn y stori drwy wrando (a gyrru yr un pryd). Roedd o jest yn rhy blincin cymhleth (a diflas hyd at CD 2 o leia – doedd gen i’m mynedd dal ati).

Ond mae arddull Frank yn berffaith, a pherfformiad y darllenydd, yr actor Daniel Ryan yn wych – dyma fo:

MV5BMTQ1MjkxNzU3Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwOTUzNjgwMDE@._V1_UY317_CR121,0,214,317_AL_

Dan ni wedi ei weld o droeon ar y teledu yndo? Doctor Who, Holby City, bob math o bethau. Wel mae ei allu i wneud gwahanol acenion a chyfleu gwahanol gymeriadau drwy ddarllen llyfr, yn gwbl feistrolgar.

Dim amser nac amynedd i ddarllen? Wel gwrandewch yn lle! Jest y peth i deulu sydd â thaith hir yn y car o’u blaenau. 6 awr ydi hyd Cosmic.

LLYFRAU SAIN I BLANT

Does na’m llawer o lyfrau Cymraeg i blant ar gael ar CD, ond mae ‘na ambell un:

Actorion proffesiynol yn gwneud chwip o ddarlleniadau!

Ac yn ôl Rhodri ap Dyfrig:

“Mae gwasg Y Dref Wen yn cyhoeddi llawer o gyfieithiadau Cymraeg o lyfrau poblogaidd i blant gan gynnwys y gwych Gryffalo, a nôl yn y dydd nhw oedd yn gyfrifol am drosiad Cymraeg fy hoff gomic – Tintin.
Mae nhw rwan wedi rhoi 22 o lyfrau llafar neu lyfrau sain ar ffurf mp3 o rhai o’r llyfrau gorau yn rhad ac am ddim.
Mae’r lindysyn llwglyd yno (sydd rwan yn disgyn yn ddarnau yn tŷ ni), Beni, a Trychineb y Deinosoriaid (sydd yn stori hwyl am ddyddiau olaf y deinosoriaid – DARK!).”

Ia, cyfieithiadau… dim rhai gwreiddiol? Pam ddim?!

A dyma rai o’r Llyfrau i Blant sydd ar gael gan Llyfrau Llafar Cymru (Ffôn 01267 238225):

TRYSOR PLAS Y WERNEN, T. LLEW JONES
Y FFORDD BERYGLUS, T. LLEW JONES

MIRI YN Y FFAIR (MAMIAITH) GAN EIRY REES THOMAS
MIRI YN Y FFAIR (AIL IAITH) GAN EIRY REES THOMAS

FFYNNON GRASI, GWEN R JONES
DIOLCH SCRWFF, GWEN R JONES
220px-Cyfres_Swigod_Diolch_Sgrwff!_(llyfr)

STORIAU BYRION I BLANT, GWEN R JONES
HYLL O HELYNT GWEN R JONES

DIRGELWCH GWERSYLL GLAN LLYN, GARETH LLOYD JAMES

LLYGAID GWDHIHW, BUDDUG MEDI

WENDI WLANOG A LILI’R WYDDFA, SION LEWIS

LLYFRAU SAIN I OEDOLION

Mae ‘na lawer mwy o lyfrau sain ar gael i oedolion, diolch i Gymdeithas y Deillion sydd wedi bod yn recordio gwirfoddolwyr yn darllen llyfrau Cymraeg ers blynyddoedd yn y stiwdio fechan ym Mangor. Roedden nhw’n arfer bod ar gael i’r deillion a’r rhannol ddall yn unig, ond ers sawl blwyddyn bellach, mae modd eu benthyca drwy eich llyfrgell. Wel, yn y gogledd o leia, dwi’m yn hollol siŵr am y de. Ond dwi’n gwybod bod Llyfrau Llafar Cymru yn darparu llyfrau sain o bob math i lawr yng Nghaerfyrddin.

Dyma i chi rai o’r rhai diweddara (oedd yn llyfrgell Dolgellau):

20181008_121847

Wrth gwrs, gan mai gwirfoddolwyr sydd wrthi gan amlaf, ac weithiau yr awduron eu hunain, dydi safon pob recordiad ddim cystal, ac mae ‘na ambell gamgymeriad yn dal yn y llyfrau hŷn. Dwi’n cofio mwynhau darlleniad Eifion Lloyd Jones o un o nofelau Kate Roberts yn arw, ond roedd o i’w glywed yn deud rhywbeth fel “Mi wnai hwnna eto” ar ei chanol hi! Felly peidiwch â disgwyl perffeithrwydd bob tro.

Dwi wedi darllen y rhan fwya o fy llyfrau fy hun, fy hun,


ond gan nad actores mohonof, mae’n siŵr y gallwn i fod wedi gwneud joban well ohoni. O wel. O leia maen nhw ar gael!

singing-in-the-car_100431145_l

Gyda llaw, newydd weld hwn: cofiwch am…
NOSON GOFFA T LLEW JONES
2146b1cc5ab3c2f429ac64bf9fa15619a767f271

Yng nghwmni Y Prifardd Ceri Wyn Jones a Chwmni Theatr Felinfach

Ble? Llyfrgell y Dref, Aberystwyth

Pryd? Nos Fercher yma (10fed o Hydref) am 7.30

Croeso cynnes i bawb!

Darllenwyr hapus a chyfieithu llyfrau plant Cymraeg

Published Medi 27, 2018 by gwanas

DoBwup2WkAAlYwK

Synnu dim o weld yr erthygl hon yn y Times. Felly mae plant sy’n caru darllen yn blant bodlonach eu byd na phlant sydd ddim yn darllen. A bechgyn sy’n caru darllen yw’r rai hapusaf! Wel, wel… felly, os ydach chi’n nabod bachgen blin, trist heb awch at fywyd, rhowch lyfr iddo fo – wedi ei ddewis yn ofalus wrth gwrs. Gwell fyth, ewch â nhw i siop neu lyfrgell a gadael iddyn nhw ddewis.

Ar Twitter welais i’r llun uchod gyda llaw, ac ar Twitter y gwelais i hwn hefyd:

DoBkFv9XcAAjKVd-1

Yr awdures Helen Docherty (sy’n gallu siarad Cymraeg – ac español, français, svenska – a Saesneg)

About-Me_Helen

ac sy’n byw yn Abertawe, ddywedodd hyn ddoe:
“Languages, in all their wonderful diversity, bring people together and teach us about our common humanity. I love the fact that my books have been translated into so many languages, from Europe and beyond.”

Mae’n wych bod ei llyfrau hi’n cyrraedd cymaint o blant mewn cymaint o wledydd, ond mae’n gofyn cwestiwn: pam nad oes mwy o lyfrau llun a stori ar gyfer plant bach yn cael eu cyfieithu o’r Gymraeg i ieithoedd eraill?

Ia, dwi’n gwybod: am fod y gwledydd eraill ddim yn gwybod amdanyn nhw. Mae ‘na lyfrau gwreiddiol gwych yn cael eu cyhoeddi gynnon ni, ond os nad ydyn nhw’n cael sylw yn ein gwlad ein hunain, sut mae disgwyl i unrhyw un arall roi sylw iddyn nhw?

Dim ond gofyn…

Clawr y Diffeithwch Du

Published Medi 26, 2018 by gwanas

Dyma fo – y clawr terfynol, wedi ei ddylunio gan Tanwen Haf, diolch Tanwen!

20180926_175004

Ydi, mae’r llun bach ohona i yn hen, ond tyff, dwi’n ei licio fo! Iolo Penri dynnodd hwnna – a diolch Iolo. xx

Yn ôl Meinir, y golygydd, mae’r testun ar fin mynd i brint. Weihei! O ia, hon ydi’r ail nofel yng nghyfres y Melanai, rhag ofn eich bod chi wedi drysu.

Efa oedd y nofel gyntaf:

EFA6

A do, dwi wedi hen orffen sgwennu Llyfr 3 ond bydd raid aros am ymateb y PWYLLGOR PWYSIG cyn i honno ddechrau cael ei golygu. Rhywfaint o ail-sgwennu efallai – gawn ni weld. A gawn ni weld be fydd clawr honno yn 2019.

Do, dwi wedi ecseitio’n lân/cynhyrfu’n rhacs!

Gyda llaw – ydach chi’n meddwl y dylid cynnwys brawddeg yn Saesneg am lyfrau gwreiddiol Cymraeg? Rhywbeth ar gyfer rhieni di-Gymraeg, fel “This is a fantasy novel for young people”? Oes angen nodi oedran?

Y Gwylliaid ar lwyfannau’r Urdd!

Published Medi 13, 2018 by gwanas

Weihei! Da iawn annwyl bwyllgor theatr/drama Steddfod yr Urdd 2019! Maen nhw wedi dewis darnau o nofelau i blant ar gyfer dwy gystadleuaeth ymgom.

Testun ymgom Bl 6 ac iau ydi ‘Ffrindiau’ gan y diweddar Gareth F Williams.

51j5AQmatqL._SX324_BO1,204,203,200_

Ardderchog. Dwi’n edrych ymlaen at weld a chlywed y gystadleuaeth honno ar lwyfannau Cymru.

Ac wrth gwrs, dwi wedi gwirioni efo’r dewis ar gyfer Ymgom Bl.7, 8 a 9
(2–4 mewn nifer) oherwydd mai dyma be sydd yn y rhaglen:

Detholiad penodol o ‘Y Gwylliaid’, Bethan Gwanas
neu
Ddetholiad dewisol o’r nofel
Copi o’r detholiad penodol ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn
Dim hwy na 5 munud gan gynnwys amser i osod a chlirio llwyfan.

51xLV3OPoLL._SX322_BO1,204,203,200_

Cyfle gwych i roi sylw – a chyfle – i nofelau Cymraeg (gwreiddiol) i blant a phobl ifanc – o’r diwedd!

Felly os ydach chi’n hoffi (neu’n nabod rhywun sy’n hoffi) actio a pherfformio, ewch ati i ddarllen a dethol ac ymarfer.

A phob lwc!

preview

Peidiwch a meddwl bod angen llyfrau am fechgyn i fechgyn!

Published Medi 8, 2018 by gwanas

_97532327_808129dc-e06e-47f8-9033-43260dcaca52

Dyma i chi flog diddorol am agweddau at lyfrau merched/bechgyn.

https://readitdaddy.blogspot.com/2018/09/boys-dont-read-books-featuring-girls.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&m=1

Mae rhai rhieni yn gyndyn o brynu llyfrau maen nhw’n eu hystyried yn lyfrau ‘merched’ i’w meibion, a vice versa. Dim byd newydd yn hynny, ond dydan ni ddim yn sôn am lyfrau pinc, fflyfflyd fan hyn ond llyfrau normal gyda chlawr a theitl fel hyn:

images

Ond merch ydi’r awdur (Gabrielle Kent) a merch ydi’r prif gymeriad, a dyma rywbeth roddodd hi ar Twitter yn ddiweddar:

“So, I’ve been spending a lot of time in bookshops signing #KnightsAndBikes, and I’ve noticed something that reeeeaaally bothers me. Lots of adults are stopping boys from reading books with female protagonists!”

Mae’r peth yn hurt ond mae o’n digwydd. Dwi’n cofio pan sgwennais i Ceri Grafu

0862436923

(Ia – merch ar y clawr, a merch ydi’r prif gymeriad ond mae hi am bêl-droed a dwi wedi cyfarfod llawer iawn o fechgyn sydd wedi ei mwynhau hi) gofynodd Y Lolfa i mi sgwennu un arall yng nghyfres Pen Dafad ond wedi ei hanelu at fechgyn, a dyna pam sgwennais i Pen Dafad.

0862438063

Ond y chwaer fach ydi fy hoff gymeriad i…

Gofynwyd i mi anelu Llinyn Trôns at fechgyn hefyd, ac mi wnes, gan roi merched cryf ynddo hefyd.

086243520X

Y gred ydi y gwnaiff merched ddarllen unrhyw beth ond bod bechgyn yn mynnu cael llyfrau sydd ddim yn peryglu eu statws fel bechgyn tyff, caled, sy’n gwneud pethau ‘bachgennaidd’.

Dyna pam fod Joanne Rowling wedi cytuno i ddefnyddio’r llythrennau JK Rowling ar ei llyfrau Harry Potter, am fod y cyhoeddwyr yn poeni na fyddai bechgyn yn fodlon darllen llyfr gan ddynes.

images-1

Ond y mwya dwi’n siarad efo bechgyn a mynd i ysgolion, dwi’n gweld nad oes llawer o ots/bwys gan y bechgyn, ac mai’r STORI sy’n bwysig. Ai eu rhieni sy’n bod yn hen ffasiwn? Neu ai rhywbeth newydd ydi hyn? Dwi’n eitha siwr bod bechgyn ers talwm wedi mwynhau darllen am helyntion Madam Wen a Luned Bengoch – achos dydyn nhw byth jest am y ferch yn unig nacdyn? Ac roedd Enid Blyton wastad yn cynnwys merched a bechgyn yn ei llyfrau. Mae bechgyn wrth eu boddau efo Matilda, tydyn?

51GNnCMoMjL._SX336_BO1,204,203,200_

Ac onid yw bechgyn yn mwynhau darllen am Na, Nel?

getimg

Mae’n debyg bod siopwyr weithau’n gofyn ‘Ble mae eich llyfrau ar gyfer bechgyn?’ A’r gwirionedd ydi – maen nhw’n bob man. Dwi rioed wedi gweld unrhyw lyfrgell na siop yn rhannu llyfrau i silffoedd ‘bechgyn’ neu ‘ferched’ – byddai’r peth yn hurt! Ond iawn, gan fod llai o fechgyn yn darllen na merched, mae angen bod yn fwy cyfrwys weithiau i’w perswadio bod darllen yn hwyl.

Mae rhieni weithiau’n gofyn ar wefannau fel Facebook am lyfrau Cymraeg addas i’w meibion 7 oed sydd ddim yn hoffi darllen – iawn, mae modd eu cyfeirio at yr Henri Helynts ayyb (addasiadau…) ond oes raid diystyru llyfrau sydd â merched yn brif gymeriadau?

Dyma rywbeth arall ddywedodd Gabrielle Kent:

“Reading about kick ass girls having awesome adventures, solving mysteries, and saving the world teaches boys to see girls in a different light to the ones they see screaming at rubber spiders in toy adverts. Let boys read the stories they want to read. Books are for everyone!”

Amen. Rhowch y gorau i wneud i’ch meibion feddwl bod rhywbeth o’i le efo darllen am ferched! Mae na lond dosbarthiadau o hogia bach digri, direidus sy’n gwirioni efo llyfrau o bob math, ac o mhrofiad i, y STORI a’r HIWMOR sy’n bwysig yn yr oed yna. Ac yn hŷn hefyd o ran hynny.

Dyna pam dwi’n poeni dim mai merch ydi prif gymeriad llyfrau Cadi, gen i. Bachgen, Tyler o Ysgol Bro Cinmeirch, roddodd y syniad i mi am y nesa yn y gyfres – Cadi a’r Deinosoriaid.

getimg

A dwi’n gwybod y bydd bechgyn a merched wrth eu bodd efo’r ffaith fod deinosoriaid yn cnecu/pwmpian!

20180908_114450

Gan mod i wedi bod yn ddigon ffodus i gael glanio ar ynys llawn o eliffantod môr (elephant seals) elephant-seal-01-1000x480

rai blynyddoedd yn ôl, yr hyn drawodd fi fwya amdanyn nhw (ar wahân i’r ffaith eu bod mor fawr a rhyfedd yr olwg) oedd y ffaith eu bod yn drewi ac yn gollwng gwynt bron yn ddi-baid. A dyma feddwl – mae’n siŵr bod deinosoriaid yr un mor wyntog, doedden!

Hefyd, dwi’n cofio gweld llyfr bach hyfryd yn Norwyeg, (gan blant y boi sy’n gwybod lot am wleidyddiaeth, Richard Wyn Jones,picture-274-1423571860 fel mae’n digwydd) oedd yn gyfieithiad o’r Almaeneg:

51Tci1QAlYL._AC_US218_

am dwrch bychan oedd yn flin am fod rhywun wedi gwneud ei fusnes ar ei ben o ac yn chwilio am yr anifail euog

53b3580b3f578f9bd2c7d05ea76dca49

Ystyr y teitl yn fras ydi – ‘y twrch bach oedd yn gwybod nad oedd o’n ddim o’i fusnes o’ ac mae o’n wirioneddol ddigri – ac addysgiadol! Fel y gwelwch chi, mae ‘na fersiwn saesneg ar gael, ac mi wnes i gynnig ei gyfieithu i’r Gymraeg flynyddoedd yn ôl ond doedd gan neb ddiddordeb. Hmff. Mae’r cynnig yn dal yna. Mae cyfieithu llyfr o iaith heblaw’r Saesneg yn fater gwahanol, tydi?

Ta waeth, mae ‘na bwmps/cnecs a phŵ yn stori Cadi. Ac mae’r braciosawrws yn siarad efo acen y de, ocê? Pam? Am mod i’n trio apelio at blant (o bob rhyw) o bob rhan o Gymru – a dwi wrth fy modd efo’r gair ‘cnecu.’

Llyfrau i godi’r galon

Published Awst 22, 2018 by gwanas

Dkul90iXgAEQeS3-1

Syniad gwych arall gan The Reading Agency (diolch am ei drydar, Bethan Hughes). Gawn ni rywbeth tebyg yn Gymraeg os gwelwch yn dda? Mwy o wybodaeth ar y linc isod:

https://reading-well.org.uk/books/mood-boosting-books

Be am roi cychwyn arni fan hyn? Pa lyfrau Cymraeg sydd wedi rhoi gŵen ar eich wyneb chi a/neu godi’r cymylau?

top-10-books-2017

Mi wnai roi cyfle i chi bendroni…

O ran y teitl, mae’n siwr y gellid bathu rhyw derm efo ‘llyfrau’ a ‘llawen’ ond nid mater o fod yn llawen ydi o naci? Ac mae na rywbeth twee iawn am y gair ‘llawen’ yn fy marn i. A pham fod raid cyflythrennu dragwyddol? Weithiau mae’n well ei gadw’n syml.

Nofel sy’n dy godi.
Llyfrau i godi’r galon.
Llyfrau i godi’r ysbryd. (Mae’n debyg bod Bethan Mair wedi trafod yr union bwnc dan y pennawd yma ar raglen Shan Cothi yn weddol ddiweddar ond chlywes i mohoni)
Nofel i godi hwyliau.
Cyfrolau sy’n codi hwyliau.
??
Dwi’n siŵr y gallai ryw gynganeddwr roi enw call i’r fath lyfrau.

Wel? Dach chi wedi gallu meddwl am lyfrau Cymraeg sy’n codi gwên? Dwi’n siŵr bod y rhan fwya o’n llyfrau plant ni’n codi gwên ond dwi’n cael trafferth meddwl am rai sy’n codi’r hwyliau go iawn.
Mi wnaeth Merch y Mêl gan Caryl Lewis roi ryw deimlad cynnes, bodlon i mi, ond dwi ddim yn siŵr os ydi hi’n codi’r hwyliau chwaith.

image

Ddim fel ‘Wonder’ gan RJ Palacio

81TdKijWwWL

Maen nhw’n brin ar gyfer oedolion tydyn? Mae Omlet gan Nia Medi yn dod i’r cof yn syth o’m rhan i.

41UG2GiZijL._SX336_BO1,204,203,200_

Roedd – ac mae – honna’n ddigri iawn, iawn, ac yn gorffen yn gadarnhaol.

Llyfrau Sioned Wiliam – yn enwedig y cyntaf?

images

Mae Inc, Manon Steffan Ros yn sicr yn ffitio.

9781847716330_300x400

Dwi’m yn siwr am Blasu. Oedd y darnau trist yn aros yn y cof ormod i orffen y llyfr gyda gwên? Dwedwch chi.

9781847713827_300x400

A tra dwi’n sôn am Manon, mae Llyfr Glas Nebo yn ffenomenon yn barod!

getimg

Oes angen bathu gair newydd: ‘Ffenomanon’? Llongyfarchiadau mawr iddi – nofel sgwennwyd ar gyfer pobl ifanc ydi hi gyda llaw – un wych, a dwi’n siwr y bydd hi ar y cwricwlwm TGAU o fewn dim. Byddai hynny’n beth da o ran rhoi nofel wirioneddol ysgytwol i’n bobl ifanc ei hastudio, ond ar y llaw arall, mae astudio nofel yn aml yn lladd y pleser o ddarllen. Hm. Dw’n i ddim.

Ond at bwnc y blog penodol hwn, er fod na obaith ar ddiwedd y nofel, efallai bod sefyllfa’r cymeriadau tan hynny wedi bod yn rhy frawychus i’w ddisgrifio fel llyfr sy’n codi’r galon? Mae’r malwod a’r sgwarnog wedi aros yn fy meddwl i o leia!

Be am ‘Cyfres Dymuniadau Da: I Godi’r Galon’ – cerddi ac ati wedi eu golygu gan Tegwyn Jones (allan o stoc ar hyn o bryd yn ôl gwefan Gwales.com)

getimg

Mae hyn wedi gwneud i mi sylweddoli mai chydig iawn o lyfrau Cymraeg sy’n codi hwyliau. Tueddu i fynd am y tywyllwch mae’n hawduron ni ynde? Neu ydw i’n anghywir?

Dyma i chi nofel Saesneg y gwnes i wirioni efo hi pan ro’n i’n ifanc: Dandelion Wine gan Ray Bradbury. Dwi’m wedi ei darllen ers blynyddoedd ond dwi’n dal i gofio’r wên roddodd hi ar fy wyneb.

51dfAXNdszL

O, a dwi newydd gofio – llyfr wirioneddol dda gan Tudur Owen: Y Sŵ.

41YkBvtl7fL._SX314_BO1,204,203,200_

Cafodd hon ei henwi ar Twitter fel llyfr i godi’r galon – a diolch am f’atgoffa.

Ydi hyn wedi eich hatgoffa chi o lyfrau (gwreiddiol) gododd eich calon ryw dro? Rhowch wybod!