Archif

All posts for the month Gorffennaf, 2015

Llyfr ar gyfer rhieni di-Gymraeg

Published Gorffennaf 28, 2015 by gwanas

Pan ddechreuais i ar gwrs dwy flynedd ‘Cymhwyster Dysgu Cymraeg i Oedolion’ doedd gen i ddim syniad bod un o fy nghyd-fyfyrwyr yn awdures lwyddiannus tu hwnt. Ond mae’n debyg bod Lisa Jones o Aberhonddu ( dyna hi yn y llun isod)
Unknown

wedi gwerthu miloedd o’i chwrs 3-CD ar gyfer rhieni oedd/sydd yn dechrau dysgu Cymraeg:
Unknown-1

Dwi’m wedi gweld (na chlywed) y cwrs hwnnw fy hun, ond mae pawb yn canmol. Ond dwi wedi gweld ei llyfr newydd:
Welsh for Parents A Learner’s Handbook.
Unknown-2

Ac un da ydi o! Dwi’n hoffi’r ‘Introduction’ lle mae hi’n egluro pam ei bod hi ar dân dros ddysgu’r iaith ac eisiau i’w phlant gael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. A hithau newydd symud i Gymru efo’i theulu, doedd hi ddim o blaid syniad ei gwr o roi’r plant drwy ysgolion Cymraeg – i ddechrau. Ac mae cymaint o rieni yn teimlo felly yndoes? Wel, mae agwedd Lisa yn chwa o awyr iach: “The very best gift you can give your child is a word-rich, book-rich start to life which includes the chance to acquire two languages instead of one.” Amen, Lisa!

Felly os ydach chi’n nabod rhieni newydd sy’n ystyried peidio a rhoi’r cyfle hwnnw i’w plant – rhowch gopi o’r llyfr hwn iddyn nhw.
Os ydach chi’n nabod rhieni di-Gymraeg sydd ar fin dechrau dysgu neu’n ystyried gwneud – rhowch hwn iddyn nhw. Rhieni sydd â phlant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac angen help ar gyfer cysylltu efo’r ysgol/rhieni eraill yn Gymraeg? Neu ar gyfer dechrau sgwrsio yn Gymraeg efo’r plant? Mi fydd hwn yn berffaith. Mae Lisa’n fam i dri ei hun ac yn nabod plant… O, ac er mai iaith y de sydd ynddo fwya, mae Lisa wedi gofalu dangos be sy’n cael ei ddefnyddio yn y gogledd hefyd.

Hefyd, os ydach chi’n diwtor fel fi sydd angen gweld pethau o safbwynt rhywun ddysgodd Gymraeg, mae hwn yn ddefnyddiol tu hwnt. Do’n i ddim yn gwybod am y wybodaeth yma am sut i wybod os ydi rhywbeth yn fenywaidd neu’n wrywaidd!

imageimageimage

Cliciwch y linc isod am fwy o wybodaeth ar wefan y Lolfa:
http://www.ylolfa.com/en/dangos.php?ISBN=9781784610753

Living in Wales? This is a blog about a book which could change your life! How to write party invitations in Welsh, letters to school, talking to your child about their day in school, everything you need to know before and after Eisteddfods – it’s all here.

Mwynhewch!

Nofel Saesneg ar gyfer Oedolion

Published Gorffennaf 12, 2015 by gwanas

Dwi’n ôl o’r ysbyty efo clun newydd:
Unknown-1
a phâr o faglau:
Unknown-2

Neu ‘my bagels’ fel y dywedodd rhywun Cymraeg wrth gyfeillion Saesneg yn ddiweddar.

images-1

A dwi’n gwella’n syndod o gyflym diolch yn fawr.

Tra yn yr ysbyty, mi ddarllenais i gryn dipyn, ac un o’r llyfrau yn fy mag oedd ‘Stoner’ gan John Williams:

Unknown-3

Sgwrs ar Facebook oedd wedi tynnu fy sylw ato, felly mi brynais gopi a’i gadw’n arbennig ar gyfer fy nghyfnod yn gaeth i’r gwely. Waw, am lyfr!

Nid yn unig mae o wedi ei sgwennu’n hyfryd, bron yn hypnotig o gynnil, ond mae’n nofel sy’n aros efo chi am hir. Mi fydd pob darllenydd yn gweld ei neges ei hun ynddi, ond i mi, mae’n nofel am beidio a chael dy siomi mewn bywyd, bod ‘bod’ y person wyt ti yn ddigon, mai’r pethau bychain sy’n bwysig. Mewn ffordd, mae’n nofel i rywun fy oedran i ( 50 + “was that it?!”) ond mi ddylai apelio at unrhyw un o unrhyw oedran sy’n gwerthfawrogi llyfr da. Dydi o ddim yn un i ruthro drwyddo.

Mae ‘na ambell ddarn wnaeth i mi wingo go iawn. Perthynas Stoner a’i ferch. Perthynas Stoner a’i wraig. Perthynas Stoner a’i rieni/ambell fyfyriwr/cyd-ddarlithydd – ond mae yma rannau eraill roddodd wên ar fy wyneb oedd yn gwrthod mynd am hir. Darllenwch o!

Dyma i chi ddyfyniad neu ddau:

“Sometimes, immersed in his books, there would come to him the awareness of all that he did not know, of all that he had not read; and the serenity for which he labored was shattered as he realized the little time he had in life to read so much, to learn what he had to know.”

“In his forty-third year William Stoner learned what others, much younger, had learned before him: that the person one loves at first is not the person one loves at last, and that love is not an end but a process through which one person attempts to know another.”

Sialens Ddarllen yr Haf

Published Gorffennaf 7, 2015 by gwanas

Wel, mae hi bron yn wyliau’r haf – dim ysgol am OEEEES!

images

Ac os ydach chi isio syniadau ac ysgogiad i ddarllen, be am Sialens Llyfrgelloedd Gwynedd? Y cyfan sydd angen ei wneud ydi darllen o leia chwe llyfr o’ch dewis chi gan gasglu sticeri a gwobrau bach wrth fynd, ac mi fyddwch chi’n derbyn poster lliwgar a thystysgrif a medal os fyddwch chi’n llwyddo i gwblhau’r sialens. Dwi’n eitha siwr bod rhywbeth tebyg yn digwydd ym mhob sir ac ym mhob llyfrgell yng Nghymru, ond manylion yr un yng Ngwynedd sy gen i. Roedd o’n hynod boblogaidd llynedd achos mi gymerodd 2,932 o blant ran ynddo fo! A dim ond yng Ngwynedd oedd hynna gyda llaw.

Bydd sialens Gwynedd yn cael ei lansio’n swyddogol gan y cyn-bêl droediwr rhyngwladol, Malcolm Allen yn Llyfrgell Caernarfon ddydd Sadwrn, 11 Gorffennaf am 10.30am.
Unknown

Bydd gweithgareddau i blant ymlaen tan 1.30pm, yn cynnwys sialens gwneud gwaith celf gyda dwy artist leol, gweithgareddau a chwaraeon yn ogystal a pheintio wynebau.

Dyma be mae llyfrgell Caernarfon yn edrych fel o’r tu allan os nad ydach chi wedi bod yno o’r blaen:

Unknown-1

Mae’r gweithgareddau i gyd ar gael yn rhad ac am ddim felly bachwch ar y cyfle i gychwyn eich Sialens Ddarllen Haf ac i ddarganfod stôr o lyfrau a straeon difyr a chyffrous.

O ia, eleni, mae ‘na thema: y Guinness World Records™, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 60 eleni.
Felly yn ystod y bore bydd Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd yn cymryd rhan yn Yr Addewid Darllen, sef ymgais gan Lyfrgelloedd a’r Reading Agency i osod record yr addewidion mwyaf a gafwyd ar gyfer ymgyrch ddarllen ac i gael eu cynnwys yn y Guinness World Records. Felly dewch yn llu i wneud eich addewid darllen!
Unknown-2

Y cyntaf i’r felin sydd piau hi o ran y sialens felly gwnewch yn saff eich bod yn cyrraedd yn fuan er mwyn cofrestru. Ond mi allwch chi gofrestru ar gyfer her yr haf mewn unryw lyfrgell, dwi’n siwr. Bydd yr her ymlaen tan 5 Medi.

Pob lwc a mwynhewch! Mi fyswn i’n mynd i Gaernarfon fy hun ( rioed wedi cyfarfod Malcom Allen!) ond dwi’n mynd i’r sbyty pnawn ma ac yn cael clun newydd fory ryw ben…
Unknown-1

ydw, dwi wedi pacio digon o stwff darllen!

socsi.in/darllen_QTWzf