Archif

All posts for the month Ebrill, 2015

Haul ac adolygiadau plant

Published Ebrill 16, 2015 by gwanas

images-2

Mae’r haul allan a dwi wedi bod ar y beic efo Del.

KIF_2611_1

( dwi isio sgwennu nofel o safbwynt ci ryw dro…)

Ro’n i’n dathlu am mod i wedi rhoi’r stori Botany Bay i gyd i lawr erbyn ugain munud i ddau echdoe – yn y bore.

Unknown-3

Dwi ddim wedi teipio ‘Y Diwedd’, achos dydi’r diweddglo ddim yn iawn eto ac mae gen i dipyn o waith ffidlan i’w wneud efo ambell linyn storiol, ambell gymeriad hefyd, ond mae’r stori i gyd yna. Nefi, mae’n ryddhad. Mi gai drefn ar fy nesg eto toc, a mynd a’r mynydd o lyfrau ffeithiol am longau a ‘convict women’ ac ati ac ati yn ôl ar y silffoedd neu i’r llyfrgell.

images-2

Ond dwi ddim wedi gorffen! O, nacdw, ond o leia dwi’n teimlo’n ddiogel. Dwi’n gallu gweld y lan ac mae’r storm wedi cilio. Ffiw.

A dwi newydd gael galwad ffôn gan ddynes hyfryd hyfryd o’r swyddfa dreth yn dweud nad ydyn nhw’n mynd i fy nghosbi i am fethu gwneud syms wedi’r cwbl.

images-2

A dwi wedi cael llythyr yn y post efo copi o bapur bro hollol wych – Barn y Buarth.
photo pennawd

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy.

photo 1

Plant sy’n ei sgwennu a’i argraffu o mae’n debyg: Sofia, Steffan ac Elinor o Aberystwyth. O rywle o’r enw Heol y Buarth, dwi’m yn amau…
Dyma’r 5ed rhifyn ac mae o’n hyfryd!

Ro’n i’n hoffi’r gystadleuaeth gerdd gocos yn arw:
photo cerdd

Da ynde?

Ond yn fwy na dim, ro’n i’n hoffi’r adolygiad hwn o ‘Llwyth.’
Unknown-9
photo 2photo 3

Dyna’r adolygiad cynta i mi ei weld gan blant, a dwi’n hapus iawn, iawn efo fo.

Unknown
Mae o gymaint pwysicach na barn oedolyn, rhyw riant neu athro tydi? – Dwi’n hoffi clywed barn rheiny hefyd wrth reswm, ond barn y plant sydd bwysica o bell ffordd.
Mwy os gwelwch yn dda, a mwy o gylchgronau fel hyn gan blant!

Tawelwch. Dwi’n gweithio.

Published Ebrill 14, 2015 by gwanas

Jest nodyn sydyn i ddeud: naddo, dwi ddim wedi mynd ar fy ngwyliau na chael rhyw salwch sy’n golygu mod i methu blogio am lyfrau.
Dwi’n dal i ddarllen bob nos yn fy ngwely, ond yn tueddu i gysgu ar ôl tudalen achos

1.) Dwi ddim yn rhy hoff o’r llyfr ( un oedolion ydi o, nid un plant, wrth reswm).
2.) Dwi wedi blino achos:

Dwi bron iawn iawn a gorffen y bali blincin nofel dwi wedi bod yn gweithio arni ers ym… o, mae’n rhaid ei bod hi’n wyth mlynedd bellach. Gofynnwch i Lefi y Lolfa. Mi fydd o’n gwybod.

Nofel ar gyfer oedolion ydi hi, ond mi fydd yn iawn i bobl ifanc 15+ – yn fy marn i.

Am be mae hi? Wel, dyma ddau lun fel cliw ( cliciwch arnyn nhw i’w gwneud yn fwy):

images-1

Unknown-1

Ac un arall:
Unknown-2

Golygfa o Ddolgellau tua 1830 ydi hwnna, sef y cyfnod dwi wedi bod yn trio sgwennu amdano.

Dwi’n tynnu fy het i unrhyw un sydd wedi llwyddo i sgwennu unrhyw nofel hanesyddol lwyddiannus. Iechyd, mae’n waith caled. Ac mae sgwennu am gyfnod cyn Oes Fictoria yn anos fyth!

Iawn, nôl at y creu rwan. Ta ta.