Archif

All posts for the month Tachwedd, 2015

Llyfrau plant o bob oed

Published Tachwedd 28, 2015 by gwanas

Mae hi wedi bod fel ffair yma, ac yn dal i fod, ond dwi am drio rhoi sylw i hynny alla i o lyfrau Cymraeg GWREIDDIOL i blant cyn y Nadolig.

Un o fy ffefrynnau ydi hwn:getimg.php Ia, plant sydd wedi sgwennu’r straeon yma, a phwy sy’n gwybod yn well na phlant be mae plant yn ei hoffi? Enillwyr cystadleuaeth gan Radio Cymru llynedd ydyn nhw, ac mae pob un yn cael sylw fel hyn:

FullSizeRender-8

Wedyn mae’r straeon yn dilyn, fel hyn:

FullSizeRender-7

Ac ew, straeon da ydyn nhw, bob un. Nofelwyr y dyfodol, yn bendant! A gesiwch be – am fod cystadleuaeth llynedd wedi bod mor llwyddiannus, maen nhw wedi penderfynu cynnal un arall eleni, efo’r un beirniaid: Anni Llŷn, Bedwyr Rees a fi. A dwi’n meddwl mai Rhagfyr 11 ydi’r dyddiad cau ar gyfer eu gyrru i BBC Bangor. Dwi’n edrych mlaen yn arw at gael ffraeo efo fy nghyd-feirniaid eto!  Gwasg Carreg Gwalch sy’n cyhoeddi – pris £5.99.

Mae Meleri Wyn James newydd fod ar daith o gwmpas ysgolion efo’i llyfrau hynod boblogaidd Na, Nel, ac os dach chi isio llyfryn bach difyr i’r hosan, be am hwn? Na, Nel!: Ho, Ho!

getimg.php

Mae o’n lliwgar ac yn llawn direidi a syniadau difyr am bethau i’w gwneud adeg y Nadolig. Bargen am £2.99

O, ac mae na ddarn bach difyr gan ferched Meleri yn Golwg yr wythnos yma.

A sôn am Golwg – dyna i chi un rheswm pam mod i wedi bod yn rhy brysur i flogio: dwi’n gweithio iddyn nhw’n rhan amser dros gyfnod mamolaeth. Ac wythnos nesa ynde…mi fydd ‘na dudalennau hyfryd, lliwgar, difyr am lyfrau plant a barn plant am lyfrau! Mi fydd ‘na sylw i hwn:

getimg.php

“Mae’r llyfr hwn yn llawn cerddi clyfar a choeglyd ac yn berwi o ryfeddodau o fyd natur, bywyd bob dydd a ffantasi” yn ôl Llinos Griffin ar gwales.com

A hwn gan Mari Lovgreen: Unknown-1

Merch fach daclus iawn ydi Anni Wyn, pob blewyn yn ei le bob amser, ac mae hi wedi cael hen ddigon ar fyw gyda’i rhieni bler, anrhefnus…ond…!

 

A hwn:nefoedd_yr_adar

Mae un aderyn bach yn y goedwig yn penderfynu creu band, ond tybed a fydd y criw yn cael llwyddiant wrth gystadlu yn eisteddfod y goedwig?

A tybed be fydd barn plant Ysgol Morswyn, Caergybi, ac Ysgol Bro Ingli, Trefdraeth o’r llyfrau?

Un peth alla i ddeud wrthach chi ydi bod Cyfres Lolipop yn boblogaidd IAWN – ac mae isio mwy! A mwy o sylw iddyn nhw, yn lle’r pethau “Addas.” ‘ma.

A does gen i ddim cywilydd yn rhoi sylw i fy llyfr fy hun chwaith – dyma fo!

Coeden Cadi - Bethan Gwanas

Dwi wedi gwirioni efo fo, rhaid cyfadde. Clawr caled hefyd – ieee! Dwi rioed wedi cyhoeddi llyfr efo clawr caled o’r blaen. A dwi’n meddwl bod Janet Samuel yn un o’r arlunwyr gorau yn y byd ar gyfer plant bach. Mae hyd yn oed ei madarch hi’n gorjys!Photo on 28-11-2015 at 13.43

Mi wnaethon ni ei lawnsio yn Gorwelion, y Bala wythnos dwytha, a dyma i chi rai o’r criw:aj261115 Dol book

Y Cadi go iawn wedi mynd i drafferth i wisgo fel y Cadi yn y llyfr, a’r Caio go iawn wedi gwisgo fel corach! Roedd Mabon yn sglaffio bisgedi ar y pryd a ddim isio tynnu ei lun…ond roedd o’n edrych fel hyn rai misoedd yn ôl. Llynedd o bosib!

DSC_0341

Ac os dach chi’n nabod bobl ifanc ( tipyn h^yn na’r rhain) sy’n hoffi llyfrau ffantasi, dyma i chi linc i flog difyr am lyfrau ffantasi, a’r tro yma am un i bobl ifanc gafodd ei gyhoeddi sbel yn ôl:

http://fideowyth.com/2015/11/25/clwb-llyfrau-f8-samhain/

Addo rhoi mwy o sylw i lyfrau plant cyn Dolig!

Llyfrau Nadolig plant bach

Published Tachwedd 7, 2015 by gwanas

Mi fydd ‘na fynydd o lyfrau i blant yn y siopau y Dolig yma. Pa un – naci – pa rai i’w dewis?! Allwch chi’m bodloni ar un, siwr. Waeth i chi brynu dau neu dri tra rydach chi yna.

Ond da chi, triwch ddewis y rhai gwreiddiol, er mwyn helpu’r diwydiant (a’r awduron) yng Nghymru. Os welwch chi ‘addas.’ neu ‘addasiad’ arno, nid un gwreiddiol mohono.

Dwi’n falch o ddeud mai gwreiddiol ydi’r ddau yma gan Wasg Gomer:
Unknown-1
Unknown-2

Mi fyddwn i wedi bod wrth fy modd efo Llyfr Mawr Sali Mali pan ro’n i’n iau, achos mae’n llawn posau bach difyr fel rhain:
FullSizeRender-2FullSizeRender-1

Ac os ydach chi’n hoffi arlunio fel fi, mae ‘na syniadau hyfryd fel sgwariau gwag ar gyfer bob diwrnod yr wythnos i chi gael dangos i Jaci Soch be fuoch chi’n ei wneud bob dydd. Mae ‘na ddigon o bethau i’w lliwio wrth gwrs, ond mae ‘na gryn dipyn o bosau bychain i wneud i rywun feddwl a gweithio pethau allan hefyd – a’r rheiny fyddwn i’n eu hoffi ers talwm.
Mae hwn wir yn anrheg bach hyfryd, yn glawr caled a jest y peth ar gyfer dyddiau gwlyb ac oer pan mae’r teledu a’r cyfrifiadur jest yn rhy ddiflas, diolch. O, a rhywbeth arall sy’n plesio ar y dechrau un:
FullSizeRender

Mae’r Prifardd Ceri Wyn Jones wedi bod yn brysur! Mi wnes i roi sylw i’r un rygbi’r tro dwetha, ond dyma un Nadoligaidd ganddo hefyd: Santa Corn.

FullSizeRender-3

Dyma stori fach hyfryd ar fydr ac odl am ddau blentyn bach sy’n methu cytuno ai Siôn Corn neu Santa Clôs yw enw’r dyn barfog â’r got goch sy’n dod ag anrhegion iddyn nhw bob Nadolig. Rhywbeth sy’n codi mewn sawl cartref, siwr gen i. A phwy sy’n gywir? Wel, byd raid i chi ddarllen y llyfr yn bydd!

Mae’r lluniau gan Andy Catling yn ddelfrydol ar gyfer llyfr o’r fath. Digri iawn, mi fydd y plant wrth eu bodd. Iaith y de wrth reswm, ond dim byd rhy anodd i Gogs bychain a’u teuluoedd.
FullSizeRender-4

Mwy i ddod, fesul tipyn.