Archif

All posts for the month Awst, 2020

Llyfr am ryfel, colled a darllen.

Published Awst 24, 2020 by gwanas

Diolch i Gwawr am dynnu fy sylw at y llyfr yma drwy gyfrwng Facebook: Captain Rosalie.

IMG_2089

Ia, llyfr Saesneg, ond cyfieithiad o un Ffrangeg ydi o, felly dwi’n llacio fy rheolau. Dyma’r clawr gwreiddiol, a dyma’r awdur, Timothée de Fombelle.

images

Dwi wedi gwirioni! Wrth gwrs mod i, neu fyddwn i ddim wedi llacio fy rheolau i’w gynnwys.

Ar gyfer pa oed mae o ta? Wel, yn ôl tudalen Amazon Ffrainc, mae o ar gyfer plant 7-13 oed, ond mae’r wybodaeth sydd ar gael yn Saesneg yn deud 8-12, felly rhywle o gwmpas fanna.

Ond stori am ferch fach 5 oed ydi hi. Mae hi’n cael mynd i’r ysgol efo’r plant mawr, ond yn gorfod eistedd yn y cefn, ynghanol y cotiau:

IMG_2087

Dyma’r dudalen gyntaf:

IMG_2088

Mae ei mam yn gweithio mewn ffatri ers i’w thad fynd i ryfel, ac mae’r athro yn gadael i Rosalie ddod i’r ysgol fel ffafr i’r fam. A gyda’r nosau, mae’r fam yn darllen llythyrau ei thad i Rosalie, sy’n llawn pysgota a chnau a gobaith.

Ond mae Rosalie yn ferch fach benderfynol, ac yn ara bach, mae’n dysgu darllen drosti’i hun.

IMG_2085

Dwi’m isio deud mwy na hynna, dim ond ei bod hi’n stori hyfryd, gynnil, glyfar am ryfel a chanlyniadau rhyfel. Mae ‘na gyfeiriadau at y canlyniadau hynny o’r cychwyn cyntaf: yr athro ag un fraich, mamau mewn ffatrioedd, geiriau’r athro i’r bechgyn ifanc yn ei dosbarth. Ond mae hi am obaith a dyfalbarhad hefyd – a llawer mwy. Nefi, mae ‘na gymaint ynddi!

Dyma’r awdur yn siarad am y llyfr – yn Ffrangeg wrth gwrs. Os nad ydach chi’n dalt Ffrangeg, jest gwrandewch ar sŵn yr iaith ta – mae’n hyfryd. A dwi’n siwr y gwnewch chi sbotio ‘petite fille’, sef ‘hogan fach.’

Mae’r darluniau yn wych hefyd, rhai yn fychan, rhai yn dudalennau dwbl:

IMG_2086

A dwi’m yn gwybod ai rhywbeth Ffrangeg ydi hyn, ond un o Ffrainc ydi Valériane Leblond ynde, ac mae lluniau Isabelle Arsenault yn f’atgoffa’n fawr o’i harddull hi:

Llyfr i’w drysori felly. Mwynhewch!