Ysgol Edern

All posts tagged Ysgol Edern

Darllen dros Gymru 2017

Published Mehefin 23, 2017 by gwanas

image

Roedd Aberystwyth yn llawn o blant o dros Gymru gyfan am ddeuddydd wythnos diwethaf: rowndiau cenedlaethol cystadleuaeth Darllen Dros Gymru 2017!

Ac uchod, llun o griw buddugol Bl 5 a 6 – Ysgol Edern! Mae’r ysgol yn gwneud yn arbennig o dda yn y gystadleuaeth ers blynyddoedd. Sgwn i be ydi’r gyfrinach? Yr athrawon yn sicr, ond mae ‘na rywbeth am y plant hefyd – maen nhw jest yn caru llyfrau ym mhen draw Llŷn! Llongyfarchiadau i chi i gyd!

Dyma i chi fwy o luniau:

image

Ysgol Llechyfedach ddaeth yn ail – ac ro’n i’n gorfod sbio ar y we i weld lle mae Ysgol Llechyfedach – Tymbl Uchaf, Llanelli wrth gwrs. Da iawn chi, blant Tymbl – a hoffi’r dillad 60au!

image

Ysgol Melin Gruffydd, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd ddaeth yn 3ydd. A llyfrau gawson nhw i gyd am ddim am gyrraedd y rowndiau terfynol ydi’r llyfrau yn eu dwylo nhw. Da ‘de! Llongyfarchiadau i chithau hefyd, blant Caerdydd.

image

Plant Blwyddyn 3 a 4 ydi’r rhain, ac Ysgol Y Garnedd, Bangor aeth â hi – da iawn chi!

image

A chriw trafod y Garnedd ydi’r rhain – gwych iawn, hogia!

image

Ysgol Cerrigydrudion ddaeth yn ail – ond nhw oedd â’r cyflwyniad gorau, felly ardderchog, criw Cerrig!

Wedi dwyn y lluniau hyn o gyfrif Twitter Y Cyngor Llyfrau ydw i, ond dwi methu gweld pwy ddaeth yn 3ydd yn yr adran Bl 3 a 4. Ydach chi’n gwybod?

*Newydd gael gwybod – dwy ysgol yn gydradd 3ydd!

Image-1

Image-2

Ysgol Panteg ac Ysgol Pen y Groes – da iawn chi!

Llongyfarchiadau i bawb.

A llongyfarchiadau hefyd i’r criw o’r Cyngor Llyfrau drefnodd y cyfan – dyma nhw i chi:

DC8C4NOWAAAd3Wn

Mwy am gystadleuaeth Llyfrau Ysgolion Cymru

Published Mai 8, 2017 by gwanas

Dw i ddim yn gwybod be oedd dewisiadau llyfrau ysgolion siroedd eraill, ond dwi i wedi cael gwybod be oedd y drefn yng Ngwynedd yn ystod y rowndiau sirol a gynhaliwyd yn ystod mis Mawrth eleni:

“Yng Ngwynedd cafwyd 16 ysgol yn cystadlu (53 o dimau) – sy’n ffigwr digon derbyniol.

Y patrwm arferol sy’n cael ei weld ydy fod ysgol yn dewis un llyfr Cymraeg gwreiddiol a’r ail lyfr yn addasiad.  Mae llais y plentyn yn cael sylw amlwg yn y dewisiadau yn aml sy’n egluro poblogrwydd Mr Ffiaidd.

Na Nel a Saith Selog oedd y llyfrau mwyaf poblogaidd ymysg disgyblion blwyddyn 3 a 4.

getimg

Mr Ffiaidd, Charlie a’r Ffatri siocled a Yr Argae Haearn oedd y llyfrau mwyaf poblogaidd ymysg disgyblion blwyddyn 5 a 6.

image

Ond dw i’n digwydd gwybod bod Ysgol Edern

logoEdern_400x400

(ysgol sy’n ennill yn aml iawn, iawn) wedi dewis dau lyfr gwreiddiol. Da iawn chi! A phob lwc yn y rownd genedlaethol fis Mehefin… dw i’n gwybod mai dyma fydd un o’u dewisiadau nhw bryd hynny:

getimg-4