Ynys Môn

All posts tagged Ynys Môn

Alffi, nofel i blant 11 +

Published Awst 30, 2014 by gwanas

image

Un arall o gyfres Pen Dafad ydi hon, gan awdures brofiadol: Mared Lewis. Un o Ynys Môn ydi Mared, felly mae’r dafodiaith yn Ynysmonaidd, ond yn berffaith ddealladwy i ddarllenwyr o weddill y gogledd, a buan y byddai darllenwyr o’r de yn dod i arfer.

Dyma i chi’r dudalen gyntaf, i chi gael gweld os ydw i’n ddeud y gwir:

image

Mi fyddwch yn hoffi cymeriad Alffi Jones, bachgen Blwyddyn 9 sy’n “rhy sgint” i fynd ar drip ysgol i Baris, ac yn dechrau gweithio ar rownd laeth/lefrith yn slei bach i godi’r arian.
Mae o’n ffansïo Medi Clarke, ond yn cochi at ei glustiau bob tro mae’n ei gweld hi, bechod.

Wedyn mae gynnoch chi Wayne, y bwli. A Iori Iog, y boi sydd pia’r fan laeth/lefrith, rhywun dydi tad Alffi ddim yn ei hoffi o gwbl am ryw reswm…

Mae’n nofel fywiog, llawn hiwmor ac mae’n gwbl amlwg fod yr awdur wedi hen arfer efo bywyd ysgol, be sy’n digwydd ar y bws, yn y toiledau ac ati. Ond gan ei bod yn diolch i Bl 9 Ysgol Bodedern ar y dechrau, dwi’n amau ei bod hi wedi cael help efo’r darnau hynny! Ac efo’r ddeialog hefyd, synnwn i daten, gan ei fod yn swnio’n real iawn i mi. Syniad da bob amser. Wedi gwneud hynny fy hun, efo Pen Dafad a Sgôr. Mae’n gwneud synnwyr i awdur ymgynghori efo’r bobl mae o/hi eisiau sgwennu ar eu cyfer tydi?

Mi wnes i fwynhau’r stori, a’r cymeriadau yn fwy na dim, er mod i braidd yn OCD efo’r defnydd o ‘ne’ yn lle ‘neu’, dim bwys pwy sy’n siarad. Ond fi ydi honno. Ac fel golygydd, mi fyswn i wedi tynnu ambell ‘!’ di-angen. Ond dwi dipyn hŷn na 11-14 tydw.  Eich barn chi sy’n bwysig!

Os wnaethoch chi fwynhau ‘Alffi’, be am ddweud hynny ar wefan gwales.com, neu wrtha i ar y blog yma?

Dyma adolygiad sydd ar gwales:

image

Byddai barn rhywun o Bl 7-9 Ysgol Bodedern yn ddifyr, ond hefyd, rhywun o ardal Abertawe neu Sir Benfro. Ydi hon yn rhy ogleddol i chi? Neu ydi’r portread o fywyd bachgen Bl 9 yn taro 12 dros Gymru gyfan? Rhowch wybod.

Advertisements