Trwy Ddyddiau gwydr

All posts tagged Trwy Ddyddiau gwydr

Hwyl Clwb Darllen

Published Mai 20, 2014 by gwanas

Roedd cyfarfod diwetha ein clwb darllen ni ( yr un efo criw o genod, nid un Tudur) yn un hynod ddiddorol. Rydan ni wedi anghytuno am lyfrau o’r blaen, ond tueddu i fod o’r un farn fyddwn ni ar y cyfan. Nid tro ‘ma!
Profodd Awst yn Anogia i fod yn llyfr all hollti barn yn arw!
Unknown-10
Roedd ein hanner ni wedi ei fwynhau’n ofnadwy, wedi gwirioni a deud y gwir. Ond roedd un wedi mynd ar goll yn rhacs a hyd yn oed wedi gorfod mynd nôl i’r dechrau i roi cynnig arall arni. Ond wedyn, mae hi’n feichiog… Ydi hynny’n esgus?!
Roedd un arall wedi gwylltio cymaint efo’r nofel, roedd ei ‘rant’ hi yn ddeunydd stand-up o safon uchel! Roedd hithau wedi rhoi i fyny ymhell cyn hanner ffordd.
Dyna brofi felly na fydd hon yn plesio pawb! Mi fydd y rhestr cymeriadau ar y blog yma yn help, yn sicr. Ond pasiwyd hefyd nad nofel i’w darllen am ryw 10-20 munud bob nos mohoni. Mae angen diwrnod glawog, neu bnawn Sul hamddenol neu ddyddiau ar draeth i werthfawrogi llyfr fel hwn.
Roedd rhai yn dweud bod y dechrau wedi eu drysu, a bod y Cymro sy’n ymddangos ar y dechrau wedi eu drysu hefyd. Roedden nhw wedi disgwyl ei weld eto at y diwedd, neu rhyw gyfeiriad ato o leia. Pwynt teg.
Ond roedd yr olygfa efo’r awyren ar y mynydd wedi eu bachu, ac o fanno mlaen, roedd y stori wedi cydio ynddyn nhw o ddifri. Ac roedden nhw’n canmol safon y sgwennu yn arw.

Tro nesa, rydan ni am fynd am farddoniaeth am y tro cynta rioed. Un o gyfrolau rhestr fer Llyfr y Flwyddyn – Trwy Ddyddiau Gwydr, Sian Northey.image
A hwn gan Martin Davis:image

Gyda llaw, mi fydd fy nofel i, ‘Gwylliaid’ allan wythnos nesa.image
Lansiad ar lwyfan Steddfod yr Urdd ddydd Llun (oherwydd mai Gwobr Goffa T Llew Jones ydi o). Jest cyn dau, am ryw 5 munud. Dwi’n edrych ymlaen ond yn eitha nerfus hefyd.
O, ac mae ‘na gamgymeriad yn y broliant yn y llun uchod. Mi gafodd ei gywiro cyn ei gyhoeddi, diolch byth, ond welais i mono fo. Allwch chi ei weld o? Beryg ei bod hi’n haws ei weld o wybod bod camgymeriad ynddo, wrth gwrs. Ac mi rydw i angen sbectol i ddarllen bellach, dim ond mod i’n anghofio lle dwi wedi ei rhoi hi dragwyddol.