The Search for Mister Lloyd

All posts tagged The Search for Mister Lloyd

Hoff Lyfrau Cynan Llwyd

Published Hydref 29, 2019 by gwanas

Dach chi’n cofio i mi ganmol nofel ‘Tom’ gan Cynan Llwyd i’r cymylau?
9781784617455_300x400

Wel, fo ydi’r awdur diweddara i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau yn blentyn.

CynanLlwyd

Un o ardal Aberystwyth ydi o’n wreiddiol ond mae o bellach yn byw yn Grangetown, Caerdydd gyda’i wraig Rachel. Pan na fydd o’n sgwennu mae’n darllen neu’n gwylio pêl-droed ac yn gweithio i Gymorth Cristnogol. A dyma ei atebion:

1. Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn?

Roeddwn i wrth fy modd â llyfrau T Llew Jones – yr antur, yr iaith gyfoethog, y cymeriadau anhygoel.

180px-Trysor_y_Môr-ladron_(llyfr)

Dwi hefyd yn cofio darllen cyfres Kevin Crossley-Holland ar fywyd Arthur.

514KTEhKomL._SX347_BO1,204,203,200_

Mae’n drioleg wych sy’n dilyn bywyd Arthur o fod yn fachgen ifanc i fod yn farchog ac yn darlunio’i fywyd fel hanes yn hytrach na chwedl. Un peth da am y drioleg oedd bod yna mapiau ar gychwyn y llyfrau. Dwi’n hoff o fapiau mewn llyfrau!

Ac yn yr ysgol Uwchradd?

Ble i ddechrau?!
Cyfres Artemis Fowl gan Eoin Colfer
41zm7dJODSL._SX327_BO1,204,203,200_

Cyfres Alex Rider gan Anthony Horowitz
91PTCFvmd1L

Cyfres Raven’s Gate gan Anthony Horowitz
220px-Rvnsgte

His Dark Materials gan Phillip Pullman

515xgvuYMfL._SX303_BO1,204,203,200_

Harry Potter (wrth gwrs!)
Llinyn Trons gan Bethan Gwanas
086243520X

Llyfrau Gareth F. Williams

51j5AQmatqL._SX324_BO1,204,203,200_

Cyfres Mortal Engines gan Phillip Reeve
0439979439

Cyfres Narnia gan C. S Lewis
Skellig gan David Almond
shopping

Am wn i, y llinyn sy’n rhedeg trwy’r nofelau hyn yw dôs dda o gyffro, cymeriadau byw a sgwennu a syniadau diddorol. Dydw i ddim yn naturiol yn cael fy nhynnu at yr un genre. Mae yna gymysgwch o nofelau ffantasi, sci-fi, hanesyddol a realaidd yma.

2. Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?

Dwi wrth fy modd â llyfrau i blant ac yn falch o weld y diwydiant yn ffynnu. Yn ddiweddar dwi wedi mwynhau Yr Horwth gan Elidir Jones a Huw Aaron,

20190920_094329

The Hate U Give gan Angie Thomas,

THV2
La Belle Sauvage gan Phillip Pullman, Mae’r Lleuad yn Goch gan Myrddin ap Dafydd,
51w2khsnUIL._SX316_BO1,204,203,200_

The Goldfish Boy gan Lisa Thompson,
51Ar5RdcsUL._SX324_BO1,204,203,200_-1

Liccle Bit a Crongton Knights gan Alex Wheatle, The Explorer a Rooftoppers gan Katherine Rundell,

51okwxMrtmL._SX323_BO1,204,203,200_

The Search for Mister Lloyd gan Griff Rowlands, Fi a Joe Allen gan Manon Steffan Ros,
20180519_151555_resized
Yr Ynys gan Lleucu Roberts

9781784615031
a Hufen Ia Afiach gan Meilyr Sion…i enwi ond rhai!

3. Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?
Rwy’n dwlu ar ddarluniau Jon Klassen. Ef yw awdur ac arlunydd y gyfres I Want My Hat Back, This is Not My Hat ac We Found a Hat.

41vxvSNZDSL._SX355_BO1,204,203,200_
81CIYjJ5svL
Mae ei llyfrau a’i luniau yn syml, annwyl ond ar yr un pryd yn eithaf tywyll! Mae’r talentog a hoffus Huw a Luned Aaron yn cynhyrchu gwaith campus yn ogystal, o fapiau o Diroedd Gwyllt y De (Huw yn Yr Horwth) i Fochyn Daear annwyl ei olwg (Luned yn ABC Byd Natur)!
91YuBW10rVL

Mae stwff Jeffrey Alan Love (Norse Myths gyda Kevin Crossley-Holland) yn grêt hefyd, er braidd yn frawychus!
43a88c449be9820fbbd48fdd32ce76dc

Tebyg mai Jac Jones oedd yr arlunydd mi wnes i ei fwynhau ei waith yn gyntaf, yn enwedig ei darluniau yn Lleuad yn Olau gan T Llew Jones.
79074_lleuad_yn_olaus-2679074_lleuad_yn_olaus-8

4. Be nath i ti ddechrau sgwennu?
Daeth fy awydd i ysgrifennu o’m hoffter o ddarllen. Gan fy mod yn darllen rownd y rîl, daeth ysgrifennu’n naturiol i mi. Dechreuais ysgrifennu o ddifri rhyw chwe blynedd yn ôl. Sylwais fy mod yn mynd yn rhy hen i gystadlu yn yr Urdd felly es ati i ysgrifennu rhywbeth ar gyfer y goron. Stori fer dywyll iawn. Ond dyna’r tro cyntaf i mi ysgrifennu o ddifri, a rhoi amser ac egni i mewn i’r peth. Mi wnes i wir fwynhau’r profiad, ac mi ges i feirniadaeth hael iawn gan Dewi Prysor. Roedd clywed fod rhywun wedi mwynhau’r hyn yr ysgrifennais, a chlywed awdur fel Dewi Prysor yn fy annog i barhau i ysgrifennu yn sbardun i mi ysgrifennu rhagor. Mae Rachel, fy ngwraig, yn fy annog yn wythnosol i ysgrifennu. Mae hi’n athrawes Gymraeg, felly dwi’n dysgu ganddi hi beth mae ei disgyblion yn hoffi darllen o ran themâu ac arddull.
Bkz4eOuIIAAOs3h

5. Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?
Y cyfle i greu cymeriadau a bydoedd newydd. Mae clywed fod pobl yn cael boddhad o ddarllen fy ngwaith yn rhywbeth swreal, ond braf iawn hefyd.

6. Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant.
Cyhoeddais Tom (Y Lolfa) mis Mai eleni ac mae wedi cael ymateb ffafriol iawn. Mae Tom yn bymtheg mlwydd oed, ac mae ei fywyd yn gymhleth. Mae wedi’i leoli mewn cymuned sydd ddim yn rhy annhebyg i Grangetown yng Nghaerdydd ac rydym yn cyfarfod â chast o gymeriadau annwyl, doniol a boncyrs, wrth i ni weld Tom yn ceisio dod o hyd i ffordd allan o sefyllfa anodd.

7. Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?
Dwi wrthi’n ysgrifennu nofel arall i Y Lolfa. Working title sydd i’r nofel, ond mi fydd yn cael ei chyhoeddi fel rhan o’r ymgyrch Stori Sydyn sy’n ceisio annog darllenwyr anfoddog i ysgrifennu. Felly gobeithio, fel yn Tom, y byddaf yn llwyddo i ysgrifennu nofel sy’n symud yn gyflym ac sydd â chymeriadau byw ac sy’n trafod themâu cyfoes.

cynan-llwyd-photo

Diolch Cynan, a phob lwc efo’r ail nofel!

The Search for Mister Lloyd

Published Gorffennaf 5, 2016 by gwanas

Dwi newydd orffen darllen enillydd y wobr Saesneg ar gyfer Gwobr Tir na-nOg 2016: The Search for Mister Lloyd gan Griff Rowland.

The+Search+For+Mister+Lloyd

Nofel Saesneg, ie, ond hynod Gymreig, wedi ei gosod ym Mangor, gan awdur Cymraeg gafodd ei fagu yn ardal Bangor. A nofel wreiddiol, wedi ei chyhoeddi gan wasg newydd o Gaerdydd, felly nid addasiad o ryw nofel sydd ddim angen mwy o sylw ydi hi, a dyna pam dwi am roi sylw iddi ar y blog yma.

Mae ‘na reswm arall hefyd – mi wnes i ei mwynhau hi!

Photo on 05-07-2016 at 20.51

Nofel ar gyfer plant ac oedolion ifanc ydi hi, felly bosib y bydd hi’n rhy anodd i blant iau na 9 neu 10, yn dibynnu faint o ddarllenwyr ydyn nhw wrth gwrs. Mi ges i drafferth mynd mewn iddi ary dechrau, rhaid cyfadde, ond wedi blino gormod ro’n i dwi’n meddwl. Dwi mor falch mod i wedi dal ati achos mi gydiodd ynof fi go iawn ar ôl pennod neu ddwy. Neu dair.

Hanes hogyn 11 oed o’r enw Mostyn Price ydi hi; mae Mister Lloyd, ei golomen rasio, wedi methu dod adre ar ôl ei ras gyntaf erioed. Ydi o wedi cael ei ladd gan hebog? Ydi o wedi mynd ar goll? Mae Mostyn yn benderfynol o ddod o hyd iddo, ac yn chwilio bob sut, gan ddiweddu yn Llundain, ar ei ben ei hun, heb sylweddoli pa mor beryglus ydi hynny.

Mae ei dad wedi diflannu ers tro ac heb esboniad hefyd, ac mae’r stori honno o dan y wyneb yn ogystal.

Dyma i chi’r dudalen gyntaf:

tudalen

Mi gewch chi ddod i nabod teulu Mostyn, yn cynnwys ei daid (sy’n rasio colomennod – ac mi gewch chi eich synnu pa mor ddifyr ydi’r busnes gofalu am golomennod!); ei fam, sy’n rêl mam – mae’r sgwrsio rhwng y ddau yn swnio mor wir; heb anghofio Lowri, ei ‘ffrind’ o sy’n chydig bach o nytar. Licio hi. O, a Maldwyn, cariad newydd y fam. A llwyth o gymeriadau difyr eraill, heb sôn am golomennod.

Mae ‘na luniau bob hyn a hyn:

mister Lloyd

Dim byd ffansi fel y gwelwch chi, jest lluniau sy’n edrych a theimlo’n rai go iawn.

Dwi’m am ddeud mwy rhag ofn i mi ddifetha’r plot i chi. Ond mae Mister Lloyd a Mostyn wedi aros yn fy meddwl i am hir ar ôl gorffen darllen y llyfr. Darllenwch o – dwi isio gwybod be dach chi’n ei feddwl hefyd.

Dyma lun o’r awdur yn derbyn ei wobr:

rmYYekpe

Edrych wrth ei fodd tydi? Ac er mai cyfarwyddo rhaglenni teledu ydi ei waith arferol o, mae’n rhaid bod sgwennu yn ei waed o achos mae ei fam o, Beryl Stafford Williams, yn awdures hefyd. Mi enillodd hi Wobr Goffa Daniel Owen gyda  Mellt Yn Taro yn 1995, ac mae wedi cyhoeddi o leia 3 llyfr arall ers hynny, yn Gymraeg a Saesneg. Nid i blant chwaith.

Ond dwi’n meddwl y bydd Griff yn siwr o sgwennu mwy ar gyfer plant ac oedolion ifanc. Gobeithio, o leia. Ac efallai y gneith o sgwennu un (neu dair) yn Gymraeg hefyd ryw dro? Mi fysa ‘na groeso mawr iddyn nhw.

Sôn am groeso, mi fues i’n siarad efo criw o ddarllenwyr yng Nghastell Aberteifi yn ddiweddar, a sbiwch be ges i’n bresant!FullSizeRender

Neis ynde? Ro’n i wedi gwirioni efo’r catwad/chytni cidne bîns yn arbennig!

SGWRS-BETHAN-GWANAS-300616+%285%29

Diolch, Dilys. A diolch hefyd i Richard am sgwennu blog mor glen amdana i fan hyn:

http://tafodteifi.blogspot.co.uk/2016/07/bore-gyda-bethan-gwanas-diwedd-blwyddyn.html

Mae ‘na lot o hwyl i’w gael yn trafod llyfrau.