The Owl Service

All posts tagged The Owl Service

Hoff lyfrau arswyd Gareth F.

Published Rhagfyr 28, 2013 by gwanas

Mae’r awdur Gareth F Williams – awdur un o fy hoff lyfrau i’r arddegau: images

wedi cysylltu efo fi yn sgîl y blog yma, a dyma ei neges am lyfrau arswyd:

Haia Beth,

Dyma rai llyfrau arswyd (y mwyafrif wedi’u hanelu at blant a phobol ifainc) y cefais flys arnyn nhw. Chwaeth personol yw pob rhestr o’r fath, wrth gwrs.

Cychwynnaf, fodd bynnag, gydag awdur nad oedd o’n sgwennu ei straeon ar gyfer ieuenctid: ro’n i yn f’arddegau pan ddeuthum ar ei draws o gyntaf, ac er i mi ddarllen miloedd o straeon dros y blynyddoedd, y fo yw’r Meistr heb os nac oni bai. Sôn ydw i wrth gwrs am M.R. James. DownloadedFile-3Dylai’r Collected Ghost Stories fod ar silff lyfrau pawb sydd â diddordeb mewn llên o’r fath. Yr argraff gyntaf gan ddarllenwyr ifainc cyfoes mae’n siŵr fyddai “Hen Ffasiwn” (h.y. mae Saesneg da’r dyddiau yma’n hen-ffash!). Ond bydd dyfalbarhau yn eu gwobrwyo’n fawr. Awgrymaf Oh Whistle and I’ll Come to You, My Lad; A Warning to the Curious; The Ash Tree… o, awgrymaf y blŵming lot!

Reit – plant ac ieuenctid.
Rwyt ti esioes wedi canu clod The Graveyard Book gan Neil Gaiman. Hoffais yn fawr un arall o’i waith, sef Coraline, am ferch sydd wedi cael ei dal yr ochr anghywir i ddrws – gyda rhieni ffug sydd â botymau yn lle llygaid.

Rhestr:
Coraline – Neil Gaiman
The Graveyard Book – Neil Gaiman
A Monster Calls – Patrick Ness
Breathe – Cliff McNishDownloadedFile-3
Whispers in the Graveyard – Theresa Breslin
The Ghost of Thomas Kempe – Penelope Lively
Robert Westall – dwy gyfrol o straeon byrion, Shades of Darkness a Demons and Shadows, yn ogystal â nofel, The Scarecrows
Black Harvest – Ann Pilling
The Skull in the Wood ¬– Sandra Greaves
Wait Till Helen Comes – Mary Downing Hahn
The Owl Service – Alan Garner (clasur!)images-2

A rhaid sôn am gerdd Walter de la Mare, The Listeners.

Manteisiaf ar y cyfle i argymell (plîs prynwch! mewn geiriau eraill) fy mhump ymdrech i yn y maes: Jara; Eira Mân, Eira Mawr; Ffrindiau; Y Dyn Gwyrdd a Hwdi.images-1DownloadedFileDownloadedFile-1DownloadedFile-2

Cofion,
Gareth F.x

Bethan sy’n siarad/sgwennu rwan: diolch Gareth! Ac mi fedra i argymell llyfrau Gareth i gyd – yn enwedig Eira Mân, Eira Mawr – enillydd Gwobr Tir na Nog gyda llaw. Ac mi fydda i’n siwr o chwilio am un o’i restr Saesneg o rwan hefyd. Rhowch wybod os ydach chi wedi darllen rhai o’r lyfrau yma, a be oedd eich barn – ac os gawsoch chi eich dychryn!