sut i hybu darllen

All posts tagged sut i hybu darllen

Sut i hybu darllen

Published Mawrth 18, 2019 by gwanas

Dwi wedi gwironi efo’r syniad yma!

D19kY0iW0AEoGqs

Ei weld o ar Twitter wnes i: athro wedi trefnu bod plentyn gwahanol yn cael argymell llyfrau ar ei silff ei hun am gyfnod. Nodyn bychan am bob llyfr a sgor allan o ddeg. Tua Blwyddyn 5/6 ddeudwn i.

Yna rhywun arall yn cael gwneud yr un peth – am tua wythnos? Pythefnos efallai?
Mae o’n bendant yn gweithio achos dwi newydd archebu 5 o’r llyfrau o’r llyfrgell fy hun!

Be sy’n gwneud iddo fo weithio?
1. Y ffaith mod i wedi mwynhau o leia un o’r teitlau yn barod, felly yn gwybod y bydd y llyfrau eraill yn debygol o mhlesio i hefyd.
2. Mae’r cloriau i gyd yn sbio arnoch chi – nid ar eu hochrau.
3. Mae ‘na nodyn gonest a sgôr i bob llyfr gan yr un sydd wedi eu dewis.

Mae hi mor braf gweld syniadau creadigol fel hyn. Os dach chi’n nabod athrawon, yn sicr rhai cynradd (Bl 3-6) ond rhai uwchradd hefyd, soniwch wrthyn nhw am hyn. Mae’r syniadau gorau yn werth eu dwyn.

51zWY-IrXdL._SX258_BO1,204,203,200_

Diwrnod y Llyfr

Published Mawrth 3, 2019 by gwanas

Mae’n Ddiwrnod y Llyfr ddydd Iau, Mawrth 7fed! Be fyddwch chi’n ei neud?

Dzwyyj1X4AE6wEl

Mi fydda i yn Ysgol Llanfechell, yn nhopiau Ynys Môn, yn darllen straeon a thrafod hoff lyfrau.

Map-of-Wales-showing-location-of-Llanfechell-and-Llanaelhaearn-43

A da iawn Llanfechell am wahodd awdur draw!

Dim ond gwisgo i fyny fel cymeriadau o lyfrau (neu drio ffitio unrhyw wisg ffansi sydd ar gael yn rhad – neu’n ddrud – mewn archfarchnad) fydd y rhan fwya o blant, rhywbeth sy’n gallu bod yn straen i rieni, ond mae modd bod fymryn yn wahanol, a gwneud pethau wirioneddol ddifyr.

Dyma i chi rai syniadau oedd ar Twitter wedi i’r awdur gwych ac annwyl, Frank Cottrell-Boyce

cottrell-boyce-620-368516270

holi pwy oedd am wneud rhywbeth heblaw gwisgo i fyny ar y diwrnod:

1. Dod â rhywbeth/gwrthrych i mewn i gynrychioli cymeriad er mwyn i’r dosbarth ddyfalu pa lyfr ydi o. e.e: pa lyfr allai hwn fod sgwn i?

orange-teether

2. Ffeirio dosbarthiadau: e.e: Blwyddyn 6 yn darllen llyfrau i’r plant iau a gwneud gweithgareddau wedu eu seilio ar wahanol lyfrau.

3. Caffi llyfrau gyda bwydlen o lyfrau a blas o bob un.

4. Cystadleuaeth hunluniau/selffis i’r plant a’r staff “Cael dy ddal efo llyfr.”

0991123ceb6bc28bcbea775a37b27418--celebrities-reading-pictures-of-celebrities

5. Ysgrifennu a darlunio llyfr gan yr ysgol – gyda chymorth staff/awdur.

6. Staff yn darllen yn uchel i’r plant – nid dim ond eich athro dosbarth – pawb!

7. Helfa drysor efo llyfrau.

8. Dod yn ôl i’r ysgol ar ôl 6 yn eich pyjamas i ddarllen llyfrau. Neu wadd rhieni draw ar gyfer y 3/4 awr olaf (yn eu jamas) i ymuno efo’r darllen.

9. Brecwast llyfrau cyn gwersi gyda rhieni, nain/taid/ pwy bynnag a llond mwg o siocled poeth a phawb yn darllen.

10. Pob dosbarth i berfformio llyfr i’r dosbarthiadau eraill – gyda phypedau neu fasgiau, props, BSL, ac ati.

PB-Priodas0011-300x300

11. Creu golygfa allan o lyfr mewn bocs sgidiau neu jar.

12. Pob dosbarth i ddewis gwlad a darllen/sôn am lyfr am y wlad honno – efo gwisgoedd os leciwch chi.

13. DEAR – sef ‘Drop everything and read.’ Oes na un Cymraeg yn bod dwch? Be am ‘Gollwng bob dim a darllen’ – GBBAD. neu Anghofia dy waith, darllena!’ – ADWD! Sef, pawb, yn cynnwys y staff, pan yn clywed cloch neu seiren yn rhoi’r gorau’n syth i’r hyn oedden nhw’n ei wneud a darllen yn dawel (neu’n uchel!) am 10 munud.

14. Llyfr Ffactor neu Ffactor Llyfr. Neu Ffllactor? Cystadleuaeth sefyll i fyny o flaen pawb i sôn am eu hoff lyfr am 2-3 munud.

book-reading-session

Be bynnag fyddwch chi’n ei neud, mwynhewch!