Sialens ddarllen yr haf

All posts tagged Sialens ddarllen yr haf

Published Gorffennaf 18, 2020 by gwanas

Enillwyr

Llongyfarchiadau mawr i enillwyr cystadleuaeth lliwio Cadi a drefnwyd nôl ym mis Ebrill/Mai. Dyma nhw efo’u gwobrau:

110151944_3305852402808642_1424924346968874154_o

Ec9wOGLWoAIKxRO

109685057_3121251261328161_8756929704494300106_n

Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r lliwio a’r posau!

GWRANDO AR STORI

Sian James_400

Chwilio am stori i blant 5 i 10 oed? Mae Siân James yn darllen un o straeon Na, Nel! gan Meleri Wyn James, diolch i Menter Maldwyn – linc isod!

youtu.be/lsZzXjPKb7k

Sialens Ddarllen yr Haf

giraffe-ebdfffc5be749823067c2f18c923fdef51d63310dd799016bb50cce0e658ae29

Os dach chi wedi ei neud o o’r blaen, mi fyddwch chi’n gwybod be i’w ddisgwyl, ond os ydi’r Sialens Ddarllen yn newydd i chi – rhowch gynnig arni!

Y bwriad ydi cael plant 4 – 11 oed i ddarllen 6 llyfr dros wyliau’r haf – llyfrau Cymraeg a Saesneg.

Thema’r Sialens eleni ydi ‘Sgwad Gwirion’ a bydd yn dathlu llyfrau llawn hwyl a chwerthin, a’r peth ‘gwirion’ cynta fyddwch chi’n neud ydi dewis pa fath o greadur od/hurt fyddwch chi isio bod – a pha enw. Swnio fel hwyl!

bear-b24fb3beef0db7f7b6ddfef6cb32de06200cfec25a39fcb20382ffeea5d95b6e

Mae’r wefan am ddim ac yn cynnwys fideos, gemau, cwisiau a gweithgareddau digidol. Mwy o wybodaeth a chyfle i gofrestru fan hyn:

https://cymru.summerreadingchallenge.org.uk/home-zone-src

Ewch i wefan eich llyfrgell leol er mwyn gweld a defnyddio deunyddiau ac adnoddau darllen plant, sy’n cynnwys e-lyfrau, llyfrau llafar a chomics, y cwbl am ddim!

MAE LLYFRGELLOEDD YN WYCH!

Sialens Ddarllen yr Haf

Published Gorffennaf 7, 2015 by gwanas

Wel, mae hi bron yn wyliau’r haf – dim ysgol am OEEEES!

images

Ac os ydach chi isio syniadau ac ysgogiad i ddarllen, be am Sialens Llyfrgelloedd Gwynedd? Y cyfan sydd angen ei wneud ydi darllen o leia chwe llyfr o’ch dewis chi gan gasglu sticeri a gwobrau bach wrth fynd, ac mi fyddwch chi’n derbyn poster lliwgar a thystysgrif a medal os fyddwch chi’n llwyddo i gwblhau’r sialens. Dwi’n eitha siwr bod rhywbeth tebyg yn digwydd ym mhob sir ac ym mhob llyfrgell yng Nghymru, ond manylion yr un yng Ngwynedd sy gen i. Roedd o’n hynod boblogaidd llynedd achos mi gymerodd 2,932 o blant ran ynddo fo! A dim ond yng Ngwynedd oedd hynna gyda llaw.

Bydd sialens Gwynedd yn cael ei lansio’n swyddogol gan y cyn-bêl droediwr rhyngwladol, Malcolm Allen yn Llyfrgell Caernarfon ddydd Sadwrn, 11 Gorffennaf am 10.30am.
Unknown

Bydd gweithgareddau i blant ymlaen tan 1.30pm, yn cynnwys sialens gwneud gwaith celf gyda dwy artist leol, gweithgareddau a chwaraeon yn ogystal a pheintio wynebau.

Dyma be mae llyfrgell Caernarfon yn edrych fel o’r tu allan os nad ydach chi wedi bod yno o’r blaen:

Unknown-1

Mae’r gweithgareddau i gyd ar gael yn rhad ac am ddim felly bachwch ar y cyfle i gychwyn eich Sialens Ddarllen Haf ac i ddarganfod stôr o lyfrau a straeon difyr a chyffrous.

O ia, eleni, mae ‘na thema: y Guinness World Records™, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 60 eleni.
Felly yn ystod y bore bydd Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd yn cymryd rhan yn Yr Addewid Darllen, sef ymgais gan Lyfrgelloedd a’r Reading Agency i osod record yr addewidion mwyaf a gafwyd ar gyfer ymgyrch ddarllen ac i gael eu cynnwys yn y Guinness World Records. Felly dewch yn llu i wneud eich addewid darllen!
Unknown-2

Y cyntaf i’r felin sydd piau hi o ran y sialens felly gwnewch yn saff eich bod yn cyrraedd yn fuan er mwyn cofrestru. Ond mi allwch chi gofrestru ar gyfer her yr haf mewn unryw lyfrgell, dwi’n siwr. Bydd yr her ymlaen tan 5 Medi.

Pob lwc a mwynhewch! Mi fyswn i’n mynd i Gaernarfon fy hun ( rioed wedi cyfarfod Malcom Allen!) ond dwi’n mynd i’r sbyty pnawn ma ac yn cael clun newydd fory ryw ben…
Unknown-1

ydw, dwi wedi pacio digon o stwff darllen!

socsi.in/darllen_QTWzf