S4C

All posts tagged S4C

Wedi codi nyth cacwn!

Published Mawrth 24, 2015 by gwanas

Wel, do’n i ddim wedi disgwyl y byddai’r sylw am Lyfr y Mis i Blant yn denu cymaint o sylw!

Tra ro’n i’n dod adre o gyfarfod Llywodraethwyr, ro’n i ar y Newyddion ar S4C neithiwr!
Dyma linc i’r rhaglen ar clic:
http://www.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=523846775
Hm… am ryw reswm, dim ond hysbyseb sydd yno rwan. Ond os ewch chi ar S4C Clic, roedd y rhaglen am 9.00 nos Lun.

Ro’n i’n falch iawn bod llyfrau Cymraeg GWREIDDIOL wedi cael y sylw maen nhw’n ei haeddu o’r herwydd,
getimg.php

– a’r blog yma wrth gwrs! Roedden nhw wedi hoffi’r llun yma am resymau amlwg…
images

Ro’n i hefyd yn falch bod y plant ysgol yn rhestru’r rhesymau pam fod llyfrau gwreiddiol yn well. Amen!

Wedyn roedd Taro’r Post am ei drafod amser cinio hefyd, a dyma’r linc i’r rhaglen honno:

http://www.bbc.co.uk/programmes/b0569nqm#auto

Dydw i ddim wedi clywed Taro’r Post eto fy hun, felly dwi am wrando arno tra’n golchi llestri rwan.

Be ydi’ch barn chi tybed? Ydi o’n iawn bod 2/3 o’r holl lyfrau plant Cymraeg gafodd eu cyhoeddi y llynedd yn gyfieithiadau?

O, a gyda llaw, ges i ebost hyfryd gan un o fy arwyr: Tecwyn Ifan.
Unknown

Dyma ran o’r neges:

Yr un oedd natur y ddadl ynghylch addasu/cyfieithu caneuon poblogaidd saeneg i’r Gymraeg ar draul creu rhai gwreiddiol ein hunain slawer dydd. Hawdd anghofio ein bod wedi ymladd rhai brwydron es blynyddoedd, ond mae rhai yn dal i ddod nol o hyd ac o hyd.
Da iawn ti am dy safiad. Gyda ti i’r carn!

Da de! A chymhariaeth gwbl amlwg. Be fyddai pobl yn ei ddeud tase 2/3 o ganeuon roc a phop Cymraeg yn ‘covers’ o ganeuon Saesneg?

Straeon ar y teledu

Published Hydref 28, 2014 by gwanas

Un i’r oedolion: ydach chi wedi gweld cyfres ar sianel Dave o’r enw Crackanory?

Unknown-1

Cyfres sydd wedi ei hysbrydoli gan yr hen Jackanory, ond ar gyfer oedolion ( sy’n cofio Jackanory wrth gwrs); mae pob pennod yn cynnwys dwy stori 15 munud wedi eu hadrodd gan actorion neu gomediwyr adnabyddus, fel Jack Dee, Meera Syal a Stephen Mangan,

images-5

images-4

a dwi wrth fy modd efo nhw. Mae’r straeon mor ffres, mor wahanol (a gwreiddiol), efo hiwmor hyfryd – hiwmor tywyll gan amla. Mae’r awduron yn glyfar, yn ffraeth ac yn arbenigo ar sgwennu ‘comic’ – adloniant pur a dim arlliw o geisio plesio beirniaid llenyddol.

Mae’r straeon yn cynnwys chydig o actio a chydig o animeiddio, ond y prif beth ydi rhywun yn ‘darllen’ o’r un gadair fawr gyfforddus.

Mae’n debyg bod y gyfres gynta wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac wedi denu dros hanner miliwn o wylwyr newydd i sianel Dave. Rhywbeth i’w ystyried, S4C?

O, ac os golloch chi bennod gynta Llwyth ar y radio, dyma’r linc:

http://www.bbc.co.uk/programmes/p029htf7
Mae ‘na ddarn oedd ar goll pan gafodd ei ddarlledu ddoe, sydd wedi ei roi’n nôl mewn, diolch byth! Felly os oeddech chi wedi drysu os fuoch chi’n gwrando’n fyw, dyna pam. Mi fydd y penodau nesa am 10.50 tan ddydd Gwener. neu ar wefan Radio Cymru wrth gwrs.

A dydi o DDIM yn llyfr ar gyfer plant bach!

Gwefan am lyfrau plant bach

Published Hydref 2, 2014 by gwanas

Dwi newydd ddarganfod gwefan sy’n cyd-fynd efo cyfres ‘Darllen ‘da fi’ ar S4C.
Gwych! Dyma’r linc:

https://www.s4c.co.uk/darllendafi/c_index.php

Ac maen nhw wedi rhoi llyfrau dan benawdau fel: Difyr a Doniol, Straeon Anifeiliaid ac ati.
Mae gwir angen gwneud hyn.
Hefyd, mae ‘na blant ac oedolion wedi rhoi eu barn am rai o’r llyfrau, ee:

Bili Boncyrs a’r Planedau
gan Caryl Lewis
bili_boncyrs_a'r_planedau

Dyma farn Allwyd Edwards, Aberystwyth am y llyfr hwn:
(5/5)
Cyfres gwreiddiol o lyfrau doniol, cymraeg. Mae’r mab wrth ei fodd yn eu darllen. Brysiwcch gyda’r nesa!

Dyma farn Gafyn Jones, Caerdydd am y llyfr hwn:
(5/5)
Rydym ni wrth ein boddau efo’r gyfres hon. Hoff ddarn Gwion yw’r bwydydd rhyfedd – cornfflecs a chwstard !. Hoff ddarn Gruffudd yw’r trip i’r seler at y pry copyn anferth! Fel rhiant, dwi wrth fy modd fod hwyl y llyfr yn hudo’r plant i’w ddarllen dro ar ol tro! Gruffudd a Gwion Jones, Caerdydd

Dyma farn Cris, Ceredigion am y llyfr hwn:
(5/5)
LLyfr ardderchog fel lleill yn y gyfres. Mae’r llyfrau yn ddonilo iawn ac mae’r gyfres yn gwella efo pob llyfr newydd.

Dyma farn Samantha Evans, Lampeter am y llyfr hwn:
(5/5)
My friend’s children, who are Welsh learners, absolutely adore the characters in this book and the rest of the Bili Boncyrs books.

Dyma farn Siwan Jones, Caerdydd am y llyfr hwn:
(4/5)
Mae’r plant yn mwynhau’r gyfres hon, mwy am y lluniau a’r ‘byd’ gwahanol na’r straeon eu hunain sy’n gallu bod yn reit denau

Dyma farn Catrin Evans, Caerdydd am y llyfr hwn:
(4/5)
Llyfr gwych, hoffi hwn, mae’n ddifyr yn glir ac yn hwyl i ddarllen gyda’r plant. Ma yna gyfres o lyfrau Bili Boncyrs felly mae’n gyfle i’r plant enyn diddordeb yn y cymeriad, ac maent yn disgwyl mlan i ddarllen am helyntion Bili yn y llyfr nesa…..

Da de?

Mi fyddai’n wych tase modd gweld gwefan debyg i blant 7 oed +…

Adolygiad o Gwylliaid!

Published Gorffennaf 26, 2014 by gwanas

Newydd glywed y bydd dwy ferch ysgol yn adolygu Gwylliaid

image

ar raglen Pnawn Da ar S4C ar Orffennaf 30!

Wyddwn i ddim bod plant yn adolygu llyfrau plant ar y rhaglen, ond go dda de? Da iawn Tinopolis, da iawn S4C.

image

Bydd raid i mi wylio’r slot rwan – yn nerfus y tro yma wrth reswm, ond mi wnai drio ei wylio yn gyson hefyd. Dwi’m yn siwr os ydyn nhw’n rhoi sylw i lyfrau yn rheolaidd, bob dydd Mercher, nac yn siwr pa mor aml fydd plant wrthi. Rhowch wybod os ydach chi’n gwybod yn well na fi.

Yn y cyfamser, dwi’n croesi mysedd…

image

Darllen dros Gymru

Published Gorffennaf 14, 2014 by gwanas

Dwi braidd yn hwyr yn eu llongyfarch ar y blog yma, ond gwell hwyr na hwyrach!

Dyma’r criw enillodd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth flynyddol Cyngor Llyfrau Cymru: Darllen Dros Gymru: Ysgol Treganna, Caerdydd:

image

A dyma griw Ysgol Santes Tudful, Merthyr, ddaeth yn ail:

image

Ac yn drydydd drwy Gymru gyfan, Ysgol Abernant, Sir Gaerfyrddin:

image

Roedden nhw i gyd yn gorfod trafod un llyfr a pherfformio cyflwyniad o lyfr arall, ac ro’n i yno oherwydd mai fi oedd yng ngofal yr awr gawson nhw i ymlacio pan nad oedden nhw’n cystadlu. Mi wnes i fwynhau, bobol bach. Roedd hi’n bleser sgwrsio efo plant sy’n mwynhau llyfrau o bob math, ac yn hapus i ddweud eu barn yn onest ac yn ddifyr.

Llongyfarchiadau i’r enillwyr ac i bob ysgol ddaeth i’r rownd genedlaethol. Ond plis, Cyngor Llyfrau, oes raid rhoi addasiaadau ar y rhestr o lyfrau gawn nhw eu dewis i’w cyflwyno?
Ydw, dwi’n gwybod, dwi fel nodwydd wedi sticio. Ond mae’n rhaid tynnu sylw at hyn, a dyna ni.

Braf fyddai gallu gweld y cyflwyniadau gorau ar ryw wefan neu’i gilydd hefyd, gwell fyth, ar y teledu. Be amdani, S4C?