rygbi

All posts tagged rygbi

Cynnwrf eto!

Published Hydref 8, 2015 by gwanas

Wel, dwi newydd ddod dros y gêm yn erbyn Lloegr ( sori – esgus i ddangos y llun hwnnw eto)
photo 4
Ac mae’r gêm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn – PAN DWI AR GWRS YN ABERYSTWYTH! Grrrr…

A sôn am Awstralia, edrychwch, dwi newydd weld manylion fy nofel ddiweddaraf ar gyfer oedolion ar wefan Gwales; cliciwch ac fe ddaw’n glir:

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784611620&tsid=6#top

Waaaa! Dwi’n nerfus rwan. Hon ydi’r un sydd wedi bod yn boen ar fy enaid i ( a fy nghownt banc a fy mywyd yn gyffredinol) ers deng mlynedd.

Ond llyfr oedd yn bleser i’w sgwennu ydi hwn, sydd hefyd ar fin cael ei gyhoeddi ac ar wefan Gwales.com:

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784612252&tsid=3#top

A dwi mor falch bod llun o’r arlunydd gwych, Janet Samuel ar y cefn. Mae’n hen bryd iddyn nhw gael mwy o sylw! A dwi’n hoffi’r llun ohona i efo’r Cadi go iawn hefyd.

IMG_0044

Gwell i mi egluro gyda llaw, mae’r Cadi sy’n y llyfr yn ferch eitha drwg. Tydi Cadi ni ddim yn ddrwg o gwbl (bellach), ond mi ro’n i… felly mae’r cymeriad yn chydig o lob sgows, yn gymysgedd o Cadi a fi pan ro’n i ei hoed hi. Wel, tua 5 eu 6.

Mi fydd Coeden Cadi yn y siopau ddiwedd Hydref, ac I Botany Bay fis Tachwedd – rhyw ben. Cyn y Nadolig o leia!

O, cyn i mi fynd, diolch yn fawr i Ysgol Tirdeunaw am drydar y neges yma heddiw:

IMG_0045

Diolch am fwynhau Gwylliaid, Blwyddyn 4 Miss Owen!

Llyfrau am rygbi – rygbi Cymru.

Published Medi 26, 2015 by gwanas

Barod am y gêm heno?
Mi wnes i feddwl y byddai’n syniad i mi dalu sylw i ddau lyfr arall oedd yn y pecyn o lyfrau plant gan Wasg Gomer, cyn gêm Lloegr v Cymru yn Twickers. Dwi’n meddwl y bydd hi’n haws eu hadolygu cyn gwybod y sgôr.
Peidiwch â nghamddallt i, dwi’n eitha siwr mai Cymru eith â hi, ond dydach chi byth yn gwybod nacdach? A dwi’n crynu yn fy sgidiau bob tro mae Mike Brown yn cael y bêl.

Felly dyma ni, dyma’r ddau lyfr:

getimg.php
getimg-1.php

Sbiwch, ro’n i’n gwylio De Affrica v Samoa wrth ddarllen ‘Dau Mewn Cae’:
photo 1
sef llyfr hyfryd mewn mydr ac odl am ddau frawd sydd wrth eu bodd yn chwarae rygbi.
Gan mai’r Prifardd Ceri Wyn Jones o Aberteifi ydi’r awdur, does dim syndod mai iaith y de mae o’n ei ddefnyddio, ond dwi’n gwybod am blant gogleddol fydd wrth eu bodd yn dynwared yr acen wrth ddarllen!
Sbiwch ar y bennill hon er enghraifft:
photo 2
Dwi’n meddwl mai mwd neu faw neu laid ydi ‘stecs’, a dwi’n gwybod mai baw neu bw pw neu ‘tail’ ydi ‘dom.’ Dallt rwan?!
Mi fydd plant wrth eu bodd yn clywed a darllen ac ailadrodd hon – a’i dysgu ar eu cof, synnwn i daten.
Mae’r lluniau gan Adrian Reynolds yn hyfryd hefyd:
photo 3
a dwi wir yn gobeithio y bydd y llun nesa ‘ma yn addas ar gyfer heno!
photo 4

DOWCH ‘LAEN CYMRU!

Ac os fyddwch chi ar dân eisiau gwybod pob dim sydd i’w wybod am dîm rygbi Cymru, a rygbi yn gyffredinol yng Nghymru, mi fydd ‘A wyddoch chi am…rygbi Cymru’ yr union beth i chi. Mae ‘na gymaint o ffeithiau difyr ynddo fo, mae mhen i’n troi!

Dyma i chi rai o’r tudalennau sydd ynddo fo:

photo 2-1photo 1-1

Yn ogystal â dysgu am rôl anifeiliaid yn y gêm (!), mi gewch yr ateb i gwestiynau fel hyn: pam y bu’n rhaid i’r dorf ganu’r anthemau heb y timau yn y gêm rhwng Cymru a Lloegr yn 1963? Pryd chwaraeodd tîm rygbi SWYDDOGOL Cymru yn erbyn Lloegr am y tro cyntaf?
Na, dwi ddim am ddweud fan hyn; bydd raid i chi ddarllen y llyfr i gael yr atebion!

Dau lyfr gwych i’w darllen (a’u rhoi yn anrhegion…?) yn ystod Cystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd, dim bwys be fydd y sgôr heno!

Iawn… dwi’n mynd rwan. A dwi’n nerfus!
Photo on 26-09-2015 at 18.32

Dewi, Dwpsi a’r Dreigiau gan Dewi Pws a Rhiannon Roberts

Published Ionawr 22, 2014 by gwanas

Image Newydd ddarllen hwn tra’n bwyta llond powlen o lob sgows. Dwi’n gwybod bod rhai’n credu na ddylid bwyta a darllen yr un pryd, ond dwi’n anghytuno’n llwyr. Mi ges i fy magu yn bwyta cornfflêcs a darllen y bocs yr un pryd! Ac ydw, dwi’n gwybod mai Creision Yd ydi’r enw Cymraeg, ond cornfflêcs oedden nhw yn y 60au a’r 70au, mae arna i ofn – ond efo tô bach ynde.

Yn ôl at y llyfr. Mae angen mwy fel hyn! Straeon sydd wedi eu gosod yn gryf yng Nghymru, yn dangos pobl a phethau o Gymru, fel bod plant Cymru yn gweld eu BOD nhw’n bwysig!
Yn bwysicach, llyfr ddylai apelio at fechgyn sy’n hoffi rygbi, ac sydd, efallai, yn meddwl nad yw ‘dynion go iawn’ yn darllen. O, ydyn maen nhw!
Unknown-2
Dyma i chi’r dudalen gyntaf yn y llyfr:
image
Bachgen a’i dad ar y soffa, yn barod i wylio Cymru yn chwarae rygbi – ac mae’r tad yn edrych yn union fel Dewi Pws!
Unknown-3
Mae hyn oherwydd bod yr arlunydd, Eric Heyman, yn ffrind i Dewi a’i wraig, Rhiannon. Tydi o’n gwybod yn union sut i gyfleu natur Dewi mewn llun?
Dwi’n ffan mawr o luniau Eric; fo wnaeth y lluniau ar gyfer llyfrau gwych Catherine Aran am Idris y Cawr, Ganthrig Bwt y Wrach ac ati.

Unknown-4Unknown-5

Mae’r rhain yn lyfrau gwych ar gyfer yr oedran yma hefyd, boed i’w darllen yn uchel i blant iau, neu i’w darllen yn annibynnol. Pa oedran? Wel, 4-10, ac oedolion sy’n hoffi llyfrau efo straeon a lluniau da!

Ond yn ôl at stori Dewi.

Mae rhywun wedi dwyn y dreigiau cochion oddi ar holl faneri Cymru, ac mae Dewi (y bachgen) a’i gyfaill, draig werdd o’r enw Dwpsi yn mynd ati i geisio eu hachub. Maen nhw’n cyfarfod pob math o gymeriadau eraill ar eu ffordd o amgylch y byd – ac mi ddylai’r llyfr hwn wella eich daearyddiaeth hefyd!

Stori hyfryd, ac er ei bod yn eitha deheuol, mae’n gwbl ddealladwy i Gogs hefyd ( Gog ydi gwraig Dewi dach chi’n gweld, dwi’n siwr ei bod hi wedi mynnu!) Gwnewch be wnes i, a dychmygu mai llais Dewi Pws sydd gan Dwpsi, y ddraig, ac mi fydd pethau fel
‘Bant â ti byti bach’ yn dod â gwên i’r wyneb!

Y llyfr perffaith i Dad a’i blant ei ddarllen ar y soffa cyn gêmau rygbi Cymru. Rhowch gynnig arni!

O, a dyma adolygiadau eraill oddi ar wefan Gwales – gan blant – Ieeee! Mae angen i fwy o blant rannu eu sylwadau fel hyn yndoes?

image