Rarebit & Rioja

All posts tagged Rarebit & Rioja

Cadi ar ei ffordd – a ffrindiau ar eu ffordd i China!

Published Ionawr 10, 2017 by gwanas

Dwi wedi cynhyrfu! Mae’r arlunydd Janet Samuel wedi gyrru ei darluniau cychwynnol ar gyfer Cadi dan y Dŵr!

cadi2-clawr1

Dan ni’n meddwl mai hwn fydd y clawr. Methu aros i weld y cyfan mewn lliw llawn!

A dyma i chi ragflas o ganol y llyfr:

cadi2-page24

Dw i newydd feddwl – mi fyddai llyfr lliwio Cadi yn syniad! Does na’m llawer o lyfrau lliwio ‘Cymraeg’ ar gael nagoes? Ia, dwi’n gwybod nad oes angen iaith i liwio, ond mi fyddai lliwio straeon gwreiddiol o Gymru yn braf, dach chi ddim yn meddwl? Dwn i’m – dim ond syniad wnaeth fy nharo i rwan wrth roi’r llun yna ar y blog – a theimlo’n eiddigeddus o Janet yn cael lliwio’r siapiau hyfryd yna!

Dwi wir yn mwynhau’r teimlad o fod wedi gorffen llyfr, teimlo bod fy rhan i o’r broses wedi ei wneud, a’r cwbl sydd raid i mi ei neud ydi edrych ymlaen at weld be fydd yr arlunydd a’r cyhoeddwyr wedi ei wneud ers i mi bwyso botwm ‘Send’…

Wel, a sgwennu mwy o bethau yn y cyfamser wrth gwrs.

Dau sydd wedi cael llwyddiant anhygoel yn ddiweddar ydi Llinos a Dylan Rowlands, ffrindiau i mi sy’n rhedeg Gwin Dylanwad yn Nolgellau – a bwyty Dylanwad Da cyn hynny.

image002

Mi wnaethon nhw gyhoeddi llyfr hyfryd Bwyd a Gwin yn 2013:

9781847717191

Ac yna’r fersiwn Saesneg yn 2016.

cc5hrmcwaaauukp

Ac maen nhw newydd glywed eu bod wedi ennill gwobr anhygoel ym myd llyfrau coginio y byd, sef Gwobr Gourmand!

Sefydlwyd Gwobrau Gourmand yn 1995 gan Edouard Cointreau, a bob blwyddyn, maen nhw’n anrhydeddu’r llyfrau bwyd a gwin gorau – yn y byd! Mae llyfrau o dros ddau gant o wledydd yn cymryd rhan eleni a Llinos a Dylan enillodd drwy Brydain yn eu categori nhw.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yn Yantai, China ar y 27ain a’r 28ain o Fai – a bydd Dylan a Llinos yn cael mynd yno!

Dyma luniau o Yantai ddois i o hyd iddyn nhw drwy Google:

Dwi’n wyrdd!

Cystadlu yn erbyn enillwyr o wledydd eraill er mwyn cipio gwobr, ‘The Best in the World’ fydd Llinos a Dylan – a wyddoch chi be? Dwi’n meddwl eu bod nhw’n beryg. Mae o’n hyndingar o lyfr…

Pob lwc eich dau!

39a41e3