Pryderi Gwyn Jones

All posts tagged Pryderi Gwyn Jones

Brenin y Trenyrs, nofel i blant 10+

Published Ionawr 9, 2021 by gwanas

Ieee! Nofel wreiddiol arall ar gyfer darllenwyr tua 10-14 oed, neu 9+ os ydach chi’n ddarllenwr da. Ac awdur newydd hefyd, sef Pryderi Gwyn Jones. Dyma’r unig lun ddois o hyd iddo fo ar y we, a dydi o ddim yn debyg iawn iddo fo yn fy marn i, ond fo ydi o!

Mae o’n dysgu Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Caereinion ers blynyddoedd, ac wrth ei fodd efo chwaraeon, yn enwedig pêl-droed. Ac athro arall o’r un ysgol ydi Huw Richards, wnaeth y gwaith celf. Ro’n i yn y coleg efo fo, yn yr un dosbarth drama, ond wyddwn i rioed ei fod cystal arlunydd.

Am be mae’r llyfr felly?

Wel, trenyrs, yn amlwg. Neu am fachgen sydd wedi mopio’i ben yn lân efo trenyrs. Ond mae o hefyd am ffrindiau – be ydi bod yn ffrind go iawn, teimladau cariad cynta, obsesiynau, byd ysgol ac ati.

Mae o wedi’i sgwennu’n dda iawn, yn fywiog a llawn hiwmor a dim gwastraff geiriau. Mae’r byd ysgol yn arbennig o fyw, ond does dim rhyfedd nag oes, gan mai athro uwchradd sgwennodd o.

Does dim rhaid i chi fod yn geek trenyrs i’w mwynhau o bell ffordd, ond mae’n siŵr y byddai’r nofel hon yn anrheg arbennig i rywun sydd wir yn ffysian am ei drenyrs. Ac mae ‘na filoedd ohonoch chi allan yna yndoes?

Dyma’r dudalen gynta i chi gael blas:

A dyma i chi flas o’r ddeialog ac un o’r darluniau:

A dyma i chi lun arall a blas o’r hiwmor:

Be ydi o am rai bechgyn a’u gwynt dwedwch? Mor hurt o falch o’u gallu i daro rhech yn gyhoeddus… Mi fues innau’n athrawes uwchradd ac roedd hyn yn digwydd yn weddol reolaidd. Mae’n atgoffa o fy nyddiau’n dysgu yn Nigeria hefyd, pan fyddwn i’n clywed pethau fel: “Miss Bethan, Audu had polluted the air!”

Felly ia, nofel ysgafn, hawdd iawn ei darllen ydi hi, ond fel yn hanes pob nofel ysgafn dda, mae ‘na bethau dwysach ynddi hefyd.

Mi wnes i wir fwynhau’r darnau ffeithiol am y byd trenyrs, fel hanes Jesse Owens, hanes sefydlu cwmniau Nike a Puma ac ati. Difyr dros ben, a dyma lun o’r awdur y tu allan i ffatri Adidas yn yr Almaen i brofi ei fod o unai’n geek neu’n awdur sy’n gwneud ymchwil trylwyr:

Bydd raid i chi ddarllen y llyfr i wybod pwy ydi’r cerflun.

£6.95, Gwasg Carreg Gwalch, ar gael drwy gysylltu efo’ch siop lyfrau leol ac mi fedran nhw drefnu i chi bicio i’w nôl, neu ei bostio. Neu os wnewch chi fenthyg copi o’r llyfrgell, mi geith Pryderi 9c – os ydi o wedi cofrestru efo PLR (Public Lending Right) felly gobeithio dy fod ti, Pryderi!