Pen yr Enfys

All posts tagged Pen yr Enfys

Pen yr Enfys, Leusa Fflur Llewelyn

Published Rhagfyr 24, 2013 by gwanas

Dwi ddim yn deall pobl sy’n deud nad oes gynnyn nhw amser i ddarllen. Yn y salon trin gwallt ro’n i yn darllen hwn, os sylwch chi ar y ffoils yn fy ngwallt a’r geriach salon o’m cwmpas.Image Mi fydda i’n mynd a llyfr efo fi at y deintydd hefyd, i’r ysbyty, unrhyw le lle dwi’n gwybod y bydd raid i mi eistedd yn aros am sbel. Ia, dwi’n gwybod bod cylchgronau yno gan amla, ond does gen i fawr o ddiddordeb mewn cylchgronau ceir na golff, a dim amynedd o gwbl efo hanesion gwahanol ‘selebs’ mewn copi o Hello 2011. Pam ddim mynd a llyfr bach ysgafn efo chi?

Mae llyfrau Cyfres Pen Dafad yn ddelfrydol ar gyfer adegau fel yna: maen nhw’n eitha byr a hawdd eu darllen, felly nid yn unig allwch chi adael y salon efo gwallt del, ond wedi gorffen llyfr hefyd – wel, ei hanner o leia.

Dwi wedi sgwennu dau lyfr ar gyfer y gyfres fy hun: Ceri GrafuImage a Pen DafadImage felly dwi’n gwybod beth yw gofynion y gyfres. Ond mae Ceri Grafu ar gyfer oedran iau na’r lleill – doedd y ‘brief’ ddim mor glir ar y dechrau! Mae Ceri Grafu‘n iawn ar gyfer Blwyddyn 4, 5 a 6, ond mi fyswn i’n argymell Pen Dafad ar gyfer criw Blwyddyn 6, 7 ac 8. Ac mae Blwyddyn 9 yn ei hoffi hefyd, yn enwedig os ydyn nhw’n fechgyn sydd ddim fel arfer yn hoffi darllen.

Un arall hynod boblogaidd yn y gyfres ydi Sbinia, gan Bedwyr Rees Image ( fo oedd yn cyflwyno cyfres am Arfordir Môn ar S4C yn ddiweddar) ond mae hwnnw, fel Jibar a Ti ‘sho bet, yn  bendant ar gyfer yr ysgol uwchradd!

Dyma i chi flas o arddull Jibar:Image

A thudalen gynta Pen Dafad:Image

Ia, y ddau yn cyfeirio at ‘biso’, sydd ddim wir yn addas ar gyfer ysgolion cynradd o bosib! ‘Pi pi’ mae rhywun nes maen nhw’n 11/12 wrth gwrs…

Mae teitlau eraill yn y gyfres yn fwy aeddfed ( yn ôl rhai!) neu’n llai gwirion, fel Mewn Limbo neu Ca va, Safana, a dyna sy’n braf – maen nhw i gyd mor wahanol.

A dwi’n meddwl mod i’n eitha saff yn deud mai Pen yr Enfys ydi’r un mwya ‘gwahanol’ ohonyn nhw i gyd. A deud y gwir, mae’r stori’n un hollol boncyrs – ac mae hynny’n gompliment, gyda llaw. Dwi’m yn siwr be fyddai ffans Sbinia yn ei feddwl ohoni, gan mai ffantasi llwyr  ydi hi, wedi ei gosod mewn gwlad o’r enw Pen yr Enfys ( “sy’n hofran uwchlaw’r Ddaear ac islaw’r lleuad”), ac mae’n llawn hud a lledrith a dreigiau a chwcws dof a bananas a rhyw bethau felly, na fydd, o bosib, yn apelio at yr ‘hogia caib a rhaw’.

Mi gymrodd sbel i mi fynd mewn iddi, rhaid cyfadde, ond unwaith ro’n i wedi arfer efo’r syniadau a’r arddull, ro’n i wedi fy hudo.

Dyma i chi’r dudalen gyntaf; mae’r frawddeg gynta’n un wych i dynnu sylw pawb o bob gallu, ond wedyn, mae’n newid:Image Bu’n rhaid i mi ei darllen ddwywaith i ddeall fod dau gymeriad gwahanol yma ( fy mai i am ddarllen yn rhy gyflym mae’n siwr) ac efallai y dylid bod wedi gwneud hynny’n fwy clir ar y cychwyn fel hyn, ond wedyn, mae’r stori’n llifo. Ro’n i wrth fy modd efo Siani a Seimon y pysgotwr yn enwedig, a wir isio gwybod eu hanes nhw.

Mae’n stori am genfigen ac anhegwch cymdeithas lle mae rhai’n cael popeth ac eraill yn cael briwsion, felly mae ‘na foeswers yma, a digon i feddwl amdano a’i drafod. Clyfar iawn oedd cynnwys hyn mewn stori sy’n cynnwys cymaint o elfennau gwallgo a gwirion. O, ac mi wnes i chwerthin yn uchel yn y darn lle mae cloc cwcw enfawr yn taro’r amser ac yn gollwng gwcw go iawn o’i grombil, dim ond i foi hurt o’r enw Pob weiddi ‘Pull!’ Annisgwyl – a digri. Digri iawn.

Na, wneith hi ddim apelio at bawb, ond mi fydd unrhyw un sy’n ddarllenwr eitha da ac sy’n hoffi dychymyg gwallgo a dawn dweud bywiog a hynod ‘wahanol’ wrth eu bodd efo hi. Mi ro’n i.