Nofel i blant 10-14

All posts tagged Nofel i blant 10-14

Brenin y Trenyrs, nofel i blant 10+

Published Ionawr 9, 2021 by gwanas

Ieee! Nofel wreiddiol arall ar gyfer darllenwyr tua 10-14 oed, neu 9+ os ydach chi’n ddarllenwr da. Ac awdur newydd hefyd, sef Pryderi Gwyn Jones. Dyma’r unig lun ddois o hyd iddo fo ar y we, a dydi o ddim yn debyg iawn iddo fo yn fy marn i, ond fo ydi o!

Mae o’n dysgu Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Caereinion ers blynyddoedd, ac wrth ei fodd efo chwaraeon, yn enwedig pêl-droed. Ac athro arall o’r un ysgol ydi Huw Richards, wnaeth y gwaith celf. Ro’n i yn y coleg efo fo, yn yr un dosbarth drama, ond wyddwn i rioed ei fod cystal arlunydd.

Am be mae’r llyfr felly?

Wel, trenyrs, yn amlwg. Neu am fachgen sydd wedi mopio’i ben yn lân efo trenyrs. Ond mae o hefyd am ffrindiau – be ydi bod yn ffrind go iawn, teimladau cariad cynta, obsesiynau, byd ysgol ac ati.

Mae o wedi’i sgwennu’n dda iawn, yn fywiog a llawn hiwmor a dim gwastraff geiriau. Mae’r byd ysgol yn arbennig o fyw, ond does dim rhyfedd nag oes, gan mai athro uwchradd sgwennodd o.

Does dim rhaid i chi fod yn geek trenyrs i’w mwynhau o bell ffordd, ond mae’n siŵr y byddai’r nofel hon yn anrheg arbennig i rywun sydd wir yn ffysian am ei drenyrs. Ac mae ‘na filoedd ohonoch chi allan yna yndoes?

Dyma’r dudalen gynta i chi gael blas:

A dyma i chi flas o’r ddeialog ac un o’r darluniau:

A dyma i chi lun arall a blas o’r hiwmor:

Be ydi o am rai bechgyn a’u gwynt dwedwch? Mor hurt o falch o’u gallu i daro rhech yn gyhoeddus… Mi fues innau’n athrawes uwchradd ac roedd hyn yn digwydd yn weddol reolaidd. Mae’n atgoffa o fy nyddiau’n dysgu yn Nigeria hefyd, pan fyddwn i’n clywed pethau fel: “Miss Bethan, Audu had polluted the air!”

Felly ia, nofel ysgafn, hawdd iawn ei darllen ydi hi, ond fel yn hanes pob nofel ysgafn dda, mae ‘na bethau dwysach ynddi hefyd.

Mi wnes i wir fwynhau’r darnau ffeithiol am y byd trenyrs, fel hanes Jesse Owens, hanes sefydlu cwmniau Nike a Puma ac ati. Difyr dros ben, a dyma lun o’r awdur y tu allan i ffatri Adidas yn yr Almaen i brofi ei fod o unai’n geek neu’n awdur sy’n gwneud ymchwil trylwyr:

Bydd raid i chi ddarllen y llyfr i wybod pwy ydi’r cerflun.

£6.95, Gwasg Carreg Gwalch, ar gael drwy gysylltu efo’ch siop lyfrau leol ac mi fedran nhw drefnu i chi bicio i’w nôl, neu ei bostio. Neu os wnewch chi fenthyg copi o’r llyfrgell, mi geith Pryderi 9c – os ydi o wedi cofrestru efo PLR (Public Lending Right) felly gobeithio dy fod ti, Pryderi!

Pluen

Published Tachwedd 19, 2016 by gwanas

getimg

Dwi newydd orffen nofel ddiweddara Manon Steffan Ros ar gyfer plant, a dwi wedi ei mwynhau hi’n arw.

Yn ôl y wybodaeth ar gwales.com, mae hi ar gyfer plant 9-11, ond mi blesiodd hen ddynes yn ei 50au hefyd!

photo-on-19-11-2016-at-14-29

Stori hogyn 12 oed o’r enw Huw yn ystod un gwyliau haf  ydi hi – un haf pan ddechreuodd goelio mewn pethau oedd ddim yn bod. Dyma’r dudalen gynta:

fullsizerender

Mae Huw wrth ei fodd yng nghwmni ei nain anghyffredin, a phan mae’n sylweddoli ei bod hi’n dechrau dioddef o salwch meddwl dydi o ddim yn siwr sut i ymateb. Daw’n amlwg ei bod hi’n cuddio cyfrinach am ei brawd, Hywel, ac wrth i Huw ymchwilio i hanes Hywel yn yr Ail Ryfel Byd, mae pethau rhyfedd yn digwydd.

Dyma ddisgrifiad Gwales:

Nofel i blant gan yr awdures boblogaidd Manon Steffan Ros, sy’n dilyn hanes Huw wrth iddo baratoi prosiect am yr Ail Ryfel Byd dros yr haf. Ond mae pethau rhyfedd yn digwydd pan mae’n dechrau ymchwilio i gyfrinach brawd ei nain, a hithau yn dioddef o dementia. Nofel annwyl gyda chymeriadau cryf, themâu heriol a neges bwysig.

A dyma be dwi newydd ei roi ar y wefan fel ‘adolygiad cwsmer’:

Arbennig! Chwip o nofel sy’n delio efo themau anodd fel effeithiau rhyfel, heneiddio a dementia ond mewn ffordd hyfryd, hynod o ddarllenadwy fydd yn apelio’n bendant at ddarllenwyr 10-14 oed (12 ydi oed y prif gymeriad) ond hefyd at bobl o bob oed sy’n mwynhau stori dda wedi ei deud yn dywyllodrus o syml.

Felly ydw, dwi’n meddwl y bydd hi’n apelio at blant h^yn na 11. Dwi hefyd yn meddwl y dylai mwy o bobl sgwennu adolygiadau ‘cwsmer’ ar wefan gwales.com. Chymrith hi ddim dau funud i chi!

Mi allai weld plant yn gwirioni efo arddull Manon yn hon. Dyma dudalen arall i chi:

fullsizerender-1

Galw rhywun yn gi rhech! Hyfryd. Ac mae ei gallu i greu tensiwn yn arbennig. Mi fyddai Gareth F Williams ei hun wrth ei fodd efo hon, ac roedd o’n giamstar ar wneud i chi ddeud “O – ooo!” yn uchel wrth ddarllen stori ysbryd.

Mae pob cymeriad yn taro deuddeg. Mi wnes i feddwl ar y dechrau bod nain 84 oed braidd yn hen i fachgen 12 oed, ond fy nheulu i sy’n fwy ifanc nag arfer erbyn meddwl. Mae fy chwaer 52 oed yn nain i ferch sy’n 9 oed, ac roedd Mam  yn nain pan oedd hi’n 44 oed, felly pan roedd Naomi, ei wyres hynaf yn 12, dim ond 56 oedd hi! (Dach chi’n gweld, dwi’n gallu gneud syms er gwaetha methu fy Lefel O Mathemateg) Ond mae’n debyg bod neiniau a theidiau yn eu 80au yn fwyfwy tebygol y dyddiau yma, gan fod cymaint mwy o bobl yn cael plant yn eu 30au a’u 40au.

O, ac mae’n debyg bod rhai pobl wedi drysu oherwydd tebygrwydd y teitl a’r clawr i gyfrol o straeon byrion gan Caryl Lewis:

getimg

Ond na, cyfrol ar gyfer oedolion ydi Plu, nofel i blant ydi Pluen. Iawn?

Prynwch hon, a mwynhewch! Ew, mae’n braf gweld nofel WREIDDIOL i blant yr oed yma… maen nhw wedi bod yn brin iawn eleni.