Nofel antur i’r arddegau

All posts tagged Nofel antur i’r arddegau

Asiant A – Her LL

Published Gorffennaf 17, 2019 by gwanas

D-jJikyXYAEY57P

Dyma be sgwennais i am y llyfr cyntaf, Asiant A:

Mi wnes i hedfan drwy hon, mi wnewch chithau hefyd, a dwi’n edrych ymlaen at y nesa. Mae Alys yn gymeriad dwi am weld mwy ohoni yn bendant.

A dyma’r ail yn y gyfres gan Anni Llŷn wedi cyrraedd!

20190717_103919

A deud y gwir, mae hi yn y siopau ers tro, ond es i â hi efo fi i Nant Gwrtheyrn gan feddwl y cawn i amser i’w darllen yno – ha! – a dim ond newydd ddod o hyd iddi eto ydw i.

Dyma’r clawr cefn:
20190717_104114

Felly mae Alys, yr ysbîwr, yn dal yn 14 oed (dyna fydd hi am byth, siŵr gen i!) ac yn cael antur arall. Mae’r syniad y tu ôl i’r stori hon yn grêt, ac mi fydd darllenwyr sy’n mwynhau posau yn mwynhau’n arw. Mae’r tensiwn a’r elfen gystadleuol yn dod drosodd yn arbennig.

Iawn, mi wnai gyfadde i mi gael trafferth ar y dechrau, roedd hi’n araf yn cydio ynof fi. Ond dyna’r drafferth efo llyfrau sy’n ran o gyfres… faint o atgoffa sydd angen ei wneud? Os dach chi’n eu darllen un ar ôl y llall, does dim problem wrth gwrs, ond roedd ‘na sbel ers i mi ddarllen y gyntaf, a do’n i ddim yn cofio bob dim o bell ffordd. Pwy oedd Lleucu a Twm? A Mrs Pi? Oedd angen eu henwi o gwbl ar y dudalen gyntaf?

20190717_103931

Ond efallai mai fi sy’n hen ac yn dwp. Ta waeth, unwaith i mi “ddallt y dalltings” a chyrraedd y cystadlu, ro’n i wedi fy machu go iawn, ac yn mwynhau bob munud. Roedd yn f’atgoffa o ‘The Hunger Games’ efo criw o bobl ifainc gyda phersonoliaethau a galluoedd cwbl wahanol yn gorfod cystadlu yn erbyn ei gilydd. Da iawn, iawn.

Dyma i chi dudalen arall i chi gael blas:

20190717_104104

Mae’r stori’n llifo’n gyflym, y cymeriadau’n ddifyr, rhai â iaith y gogledd, rhai â iaith y de, ac fe ddylai plant 9-12+ fwynhau hon gymaint â’r gyntaf. Mae’r ‘baddies’ yn hyfryd o ddrwg ac mae ‘na ôl gwaith ar y plot.

Yn fy marn i, byddai darnau o hon yn gweithio’n wych ar lwyfan, felly byddai’n ddewis da ar gyfer cystadleuaeth Darllen Dros Gymru:
http://www.cllc.org.uk/gwasanaethau-services/plant-children/gweithgareddau-activities?diablo.lang=cym

Gawn ni weld! Ac o sôn am y gystadleuaeth honno, dwi’n gwybod y byddai awduron wrth eu bodd yn cael gwahoddiad i weld darnau o’u llyfrau yn cael eu perfformio yn y rownd derfynol… jest deud.

Dyma chydig o luniau o’r rowndiau terfynol eleni, a llongyfarchiadau i bawb! Mi glywais i eich bod chi’n arbennig o dda.


D-dNXU9XoAAAaOd

O, a dyma i chi syniad gwych o Brasil (sy’n digwydd yn yr Eidal hefyd, mae’n debyg):

Screenshot_20190714-182026_Facebook

30% yn llai yn ail-droseddu? Dyna brofi bod darllen yn gallu newid bywydau! Efallai y bydd troseddwyr llyfrau Anni yn darllen tra byddan nhw yn y carchar ac yn newid yn llwyr…?

Nofel antur iasol

Published Awst 11, 2014 by gwanas

Mae Cyfres Whap gan Wasg Gomer yn gyfres o nofelau ar gyfer yr arddegau, ac mae ‘na un newydd ar gael rwan: Pentrenadredd gan Gerrard Morgan:

image

Clawr da tydi? Ac ydi, mae’n rhoi syniad da iawn o gynnwys y llyfr. Mae ‘na gwn peryglus, brawychus ynddo fo. Ond mae ‘na bobl a digwyddiadau reit annymunol hefyd. Dwi’n meddwl bod dechrau’r nofel yn un o’r rhai mwya effeithiol ar gyfer yr oedran yma i mi ei ddarllen ers tro. Mae Wyn a’i deulu yn symud i fyw i Ffynnon Oer, at ei fam-gu, ond mae rhywbeth yn od am y lle, yn gynyddol od, ac mae ambell berson yn ymddwyn yn fwy a mwy od. Os ydach chi’n hoffi straeon iasol, mi wnewch chi fwynhau hon.

Dyma’r dudalen gyntaf:

image

Arddull glir, hawdd ei darllen, ac er mai yn y de mae’r stori wedi ei lleoli, a deheuwr ydi’r awdur, mae’r cwbl yn hawdd iawn i gogs ei ddeall. Mae’r awdur wedi bod yn ddigon clyfar i wneud tad Wyn yn Gog a’i fam yn Hwntw.

Dyma i chi adolygiad oddi ar wefan gwales.com:

image

Mae’r stori’n troi’n fwy ffantasiol, hud a lledrith-aidd at y diwedd, ac roedd fy mrên i’n gorfod newid gêr yn y fan honno. Diddorol fyddai gwybod os fydd hyn yn digwydd i ddarllenwyr yn eu harddegau hefyd. Cofiwch roi gwybod. Mae pob awdur ( a gwasg) eisiau gwybod barn y darllenwyr sy’n cael eu targedu. Dwi’n llawer rhy hen i hon – ar bapur – ond mi wnes i ei mwynhau hi yn arw.

Dechrau da iawn gan awdur newydd sy’n ddyn, yn ddeheuwr, ac yn amlwg yn gwybod sut i apelio at yr arddegau. Mi ddywedwn i y bydd hon yn apelio at ddarllenwyr da 10 oed + hyd at rhyw 14 oed. Ac oedolion fel fi wrth gwrs.