naturiaethwyr sy’n gallu sgwennu

All posts tagged naturiaethwyr sy’n gallu sgwennu

Oes ‘na nofelau natur yn Gymraeg i blant?

Published Hydref 27, 2016 by gwanas

Dwi newydd orffen nofel Saesneg i blant am lygod y dŵr, The River Singers gan Tom Moorhouse:

tom_moorhouse_river_singers_front_cover

Mae’n debyg i Watership Down (llyfr gafodd effaith fawr arna i a fy nghyfoedion pan gafodd ei gyhoeddi yn y 1970au) latestond dydi o ddim mor frawychus â hwnnw. Er fod ‘na ddarnau trist, chaiff neb hunllefau, ac mae’n addas i ddarllenwyr 9+.

Mi wnes i ei fwynhau’n arw a dyma farn un darllenydd 11 oed:

Alex Boulton: ‘This book is wonderful. It is full of happiness, sadness, excitement and action-packed adventure. All the way through you will be crying and laughing with joy and tears of emotion.’

Ond blog am lyfrau Cymraeg ydi hwn! Ia, ond holi ydw i lle mae’r nofelau Cymraeg am natur a bywyd gwyllt? Dwi wedi crafu mhen a Google a Gwales ond wedi methu dod o hyd i rai. Digon o rai ffeithiol, ond dim ffuglen am fywyd gwyllt.

Ecolegydd ac arbenigwr ar lygod y dŵr ydi’r awdur hwn, felly do, mae o wedi sgwennu am yr hyn mae’n ei nabod yn dda, ac mae’r wybodaeth sydd yn y stori yn arbennig. Ond onid oes gynnon ni arbenigwyr yng Nghymru hefyd? Siawns nad oes un ohonyn nhw’n gallu sgwennu?

Be amdani, chwi naturiaethwyr? Wnewch chi mo’ch ffortiwn yn sgwennu yn Gymraeg ond mi gewch chi fwynhad – a chynulleidfa frwd, hynod werthfawrogol.

Neges i’r gweisg: os oes ‘na rai ar gael eisoes, rhowch wybod. Ac os oes rhai ar y gweill – rhowch wybod am hynny hefyd. Os ydw i’n iawn bod y math yma o nofel ar gyfer plant yn brin yn Gymraeg, be am fynd ati i chwilio am awduron posib? Neu be am i’r Steddfod (Yr Urdd a/neu’r Genedlaethol) gynnig testun ar gyfer un o’i gwobrau llenyddol: nofel i blant 9+ gyda bywyd gwyllt/natur yn gefndir iddi?

2784881