Merch y Gwyllt

All posts tagged Merch y Gwyllt

Sw Sara Mai – nofel i blant

Published Mehefin 23, 2020 by gwanas

IMG_1562

IMG_1580

Reit, os dach chi’n caru anifeiliaid, tua 7-11 oed, ac yn hoffi stori sy’n cydio yn eich dychymyg ac yn gwneud i chi ysu i droi’r tudalen i weld be sy’n digwydd nesaf, dyma’r nofel i chi!

Dwi wedi ei mwynhau hi’n arw, achos ro’n i wrth fy modd efo anifeiliaid yn yr oed yna (dal i fod) ond mae ‘na bethau eraill yn y nofel hon fydd yn cadw diddordeb plant hŷn ac oedolion hefyd.

9 oed ydi Sara Mai, y prif gymeriad, ac mae’n llawer haws iddi ddeall yr anifeiliaid yn sw ei mam na’i chyfoedion ym Mlwyddyn 5. Roedd bob dim yn iawn nes i ferch newydd gyrraedd yr ysgol a dechrau dweud pethau cas, hiliol wrthi. Grrrr…. A hynny dim ond oherwydd lliw croen Sara Mai. GRRRRR! Mae ei thad hi’n wyn, ond ei mam yn ddu, dach chi’n gweld.

Dyma eglurhad Casia Wiliam, yr awdur:

“Mae mor, mor bwysig bod ein llenyddiaeth yn adlewyrchu ein cymdeithas ni yng Nghymru heddiw, er mwyn i bob plentyn fedru adnabod eu hunain mewn llyfr. Rydw i wedi bod yn meddwl ers tro bod angen mwy o amrywiaeth o fewn llenyddiaeth plant, ac yn arbennig hefyd bod angen i’r prif gymeriad fod o gefndir cymysg, nid dim ond yn gymeriad ymylol. Roeddwn i’n awyddus i drafod hiliaeth mewn nofel, heb i hynny deimlo fel ‘gwers’ fel petai.”

Ac mae hi wedi llwyddo, dydi o ddim yn teimlo fel ‘gwers’ o gwbl. Mae ‘na sawl neges neu ‘thema’ yn y nofel mewn gwirionedd (bwlio, hiliaeth, cyfeillgarwch, pwysigrwydd peidio rhoi fyny a dal ati…) ond bydd pob darllenydd yn ei mwynhau oherwydd y stori a’r cymeriadau, heb i’r “negeseuon” neidio allan fel gordd, fel sy’n digwydd gyda rhai llyfrau.

Mae ‘na hiwmor hyfryd yma, a llwyth o ddigwyddiadau. Ac ro’n i wir wedi dotio at rai o’r cymeriadau – Oli yn un, a Zia sy’n datŵs i gyd, a’r ffaith fod rhieni Sara Mai efo cymeriadau mor wahanol.

Mi wnes i ddysgu gryn dipyn am wahanol anifeiliaid hefyd!

Dyma’r dudalen gynta i chi gael blas.

IMG_1577

Mae ‘na chydig o luniau tu mewn hefyd (gan Gwen Millward) a dyma un hyfryd o Sara Mai:

IMG_1579

Mae’r nofel yn llawn digwyddiadau ffraeth, fel dyfodiad y jiráff Newydd sydd ag ofn uchder a Llywelyn Fawr, arth o’r Andes sydd newydd gyrraedd y sw ac yn cael trafferth setlo.

Daeth yr ysbrydoliaeth i Casia pan oedd hi’n fardd plant Cymru ac yn ymweld ag ysgolion.

“Gwnes i gyfarfod â merch fach mewn ysgol oedd yn annwyl tu hwnt ac yn gwirioni ar anifeiliaid, ac mi ddywedodd wrtha i – “Mae Mam yn dweud bod gen i gysylltiad arbennig gydag anifeiliaid.” A dyma fi’n meddwl – rydw i am dy roi di mewn llyfr! Rydw i wir yn gobeithio y bydd plant yn hoffi’r llyfr – er mwyn i Sara Mai gael sawl antur arall!”

Sawl antur arall? Ieeee! Plîs! Dwi wir yn gobeithio y bydd plant yn ei hoffi hefyd achos mae ‘na ddeunydd cyfres wirioneddol ddifyr a phwysig fan hyn. Felly prynwch a rhannwch y newyddion da er mwyn i ni gael mwy o helyntion y sw a Sara Mai.

Llongyfarchiadau, Casia! Clincar…

Sw Sara Mai gan Casia Wiliam a(£5.99, Y Lolfa).

NOFEL OEDOLION

A sôn am glincars, sbiwch lluniau da dynnodd Heledd Wyn Roberts ohona i pan ro’n i’n llofnodi llyfrau mewn layby rhwng Bala a Dolgellau ddoe…

IMG_1566

Nid nofel i blant mo ‘Merch y Gwyllt’ gyda llaw. Un i’ch rhieni/nain/taid/modryb/athrawon, iawn? A dim ond os nad ydyn nhw’n rhy sensitif/parchus/cael eu dychryn yn hawdd… (he he!)

Lliwio a gwrando

Published Ebrill 2, 2020 by gwanas

Cystadleuaeth lliwio Cadi:

Mae Janet Samuel, Meinir Y Lolfa a finnau wrthi’n gweithio ar lyfr lliwio Cadi, sy’n cynnwys lluniau o’r pedwar llyfr sydd yn y gyfres hyd yma. Dyma’r llun fydd ar y clawr:

CADI POSTER A4 FRONT COVER BLEED copy

A deud y gwir, mae’r lluniau a’r posau i gyd yn barod (diolch, Janet!) a dwi wedi sgwennu brawddegau ar gyfer pob llun. Meinir sy’n goruwchwylio a golygu’r cwbl o’i chartref. Ond does ‘na neb yn y Lolfa i argraffu ac ati am sbel, nag oes! Felly yn y cyfamser, mi gafodd Gwenllian, y ferch greadigol sy’n gwneud gwaith marchnata Y Lolfa, y syniad gwych o gynnal cystadleuaeth lliwio.

EUbvKQvXsAAUmtq

Mi allwch chi weld a lawrlwytho’r daflen i’w lliwio fan hyn: https://rebrand.ly/Cadi

Mae gynnoch chi fis i liwio! Dyddiad cau: 30 Ebrill 2020

Ond cofiwch, os nad oes gynnoch chi argraffwr, mi allwch chi gopïo’r llun neu greu eich dehongliad eich hun, dim problem. Pob lwc! Dwi’n edrych ymlaen yn arw at gael gweld eich lliwiau llachar chi.

PROLOG MERCH Y GWYLLT

Dwi’n sgwennu ar gyfer oedolion hefyd wrth gwrs, ac ar gyfer oedolion YN UNIG mae Merch y Gwyllt sydd i fod i gael ei gyhoeddi yn yr haf… ryw dro… rhyw sut.

Merch y Gwyllt f2

Gwasg Gomer sydd yng ngofal y nofel honno, ac mae eu Mr Marchnata nhw, Sam, yn llawn syniadau creadigol hefyd. Roedd o am i mi ddarllen fersiwn sain o’r Prolog, sydd ddim yn hir o gwbl, ond diolch byth, mi wnaeth actores go iawn sy’n ffan o Gwrach y Gwyllt gynnig ei chymorth: Fflur Medi Owen:

66760796_10157043061605239_2245877805403340800_o60687759_10161525970390618_4548100264560689152_o

Ia, hi! Un o’n hactoresau gorau ni. Ers dechrau’n ifanc iawn efo Rownd a Rownd (dyna sut ddois i i’w nabod hi gynta) mae hi wedi gwneud llwyth o bethau: Pili Pala yn ddiweddar, Blodau, Y Tad, a wna i byth anghofio ei pherfformiad fel Iesu Grist yn Iesu! drama Aled Jones Williams.

Wel, mae ganddi’r llais perffaith ar gyfer llyfrau hefyd. Dwi wedi gwirioni efo’i pherfformiad. Ro’n i’n bownsio rownd y tŷ ar ôl gwrando arno!

A dyma sut mae Nici Beech wedi ei ddisgrifio:

Trît amser te!
Dyma prolog Merch y Gwyllt – dilyniant i Gwrach y Gwyllt gan Bethan Gwanas sydd i fod i ddod allan mis Mehefin.
Perffaith efo panad…6 munud a hanner o hyd ac yn cael ei ddarllen gan yr hyfryd Fflur Medi Ferch Rhiannon

Felly, os oes gynnoch chi 6.5 munud i’w sbario/llenwi, ac yn enwedig os oes gynnoch chi nam ar eich golwg, cliciwch ar hwn:

https://amam.cymru/GwasgGomerPress

Mwynhewch!

free-audio-books-e1472412645291

A sôn am lyfrau sain, mae @BorrowBox ar gael o’ch llyfrgell am ddim, er eu bod wedi cau. Mae ‘na e-lyfrau llafar ac e-lyfrau Cymraeg arno, ar gyfer plant ac oedolion. Yn ôl Bethan M Hughes (sy’n gweithio yn y maes):

Y cwbl sydd angen ei wneud ydi lawrlwytho’r ap, creu cyfrif hefo’ch cerdyn llyfrgell, ac awê! Mae modd ymaelodi arlein trwy wefan eich llyfrgell/cyngor. Yn yr ap chwiliwch dan ‘categori’ am y rhai Cymraeg.

Pob hwyl ar y gwrando – a’r lliwio!

Dawns y Gwrachod

Published Mawrth 24, 2020 by gwanas

Roedden ni wedi bwriadu cael lansiad ‘Merch y Gwyllt’ yn Sesiwn Fawr Dolgellau fis Gorffennaf.

Merch y Gwyllt f2

Bosib na fydd o’n digwydd rŵan, ond mi fydd yn digwydd yn rhywle, rhyw ben, a dyma be o’n i a chriw o ferched o Feirionnydd wedi pasa’i neud: gwisgo fel gwrachod a pherfformio’r ddawns hon yn y Sgwâr, i gyfeiliant yr un miwsig, sef ‘Schüttle deinen Speck’ (Sigla dy din) gan Peter Fox. Dyma’r ddawns:

Felly, os dach chi isio chydig o ymarfer corff yn y tŷ neu’r ardd, cydiwch mewn brwsh llawr/hŵfyr/be bynnag a gwyliwch y fidio isod sy’n cynnwys cyfarwyddiadau gan y criw uchod. Mae o yn Almaeneg efo is-deitlau Saesneg, felly mae’n gyfle i wella eich Deutsch neu ddysgu chydig o’r iaith ar yr un pryd!

Mae’r syniad a’r fidios wedi cael ymateb da iawn ar fy nhudalen Facebook!

IMG_0558

Mwynhewch, a bydd croeso i chi ymuno efo ni yn y ddawns pan fydd hyn i gyd drosodd.
tenor

Llyfrau Plant/OI o Iwerddon

Published Mawrth 19, 2020 by gwanas

Roedd hi’n ddiwrnod Sant Padrig ar y 17eg, ond dwi’m yn meddwl i’r creadur gael ei ddathlu ryw lawer ynghanol hunllef Y Feirws.

Ond mae’n gyfle i flogio mymryn am lyfrau o Iwerddon tydi? Dwi newydd fod yn gŵglo fel peth gwirion i drio dod o hyd i nofel ddarllenais i rhyw flwyddyn neu dwy yn ôl: do’n i methu cofio enw’r nofel nac enw’r awdur ond ro’n i’n cofio rhywfaint o’r stori, ac o’r diwedd, haleliwia – dyma fo!

51ll-I9nqqL._SX313_BO1,204,203,200_

The Call gan Peadar Ó Guilín o Donegal. Nefi, mi wnes i fwynhau hon.

Mae’n gyfuniad o ffantasi, arswyd digon brawychus a byd y tylwyth teg. Mae Iwerddon yn wlad wedi ei melltithio a phan fydd plant yn cyrraedd oed arbennig (eu harddegau) maen nhw’n cael eu ‘dwyn’ am 3 munud gan y Sidhe – y tylwyth teg. Am y 3 munud hwnnw maen nhw mewn byd arall ac yn gorfod ymladd/dianc am eu bywydau. Mae plant yn cael eu paratoi a’u hyfforddi i fedru delio efo’r 3 munud erchyll yma, ond mae’r rhan fwya’n dod yn ôl unai wedi eu llarpio a’u darnio’n erchyll neu yn gelain. Ddeudis ei fod o’n frawychus yndo!

Mae’r prif gymeriad, Nessa, yn arwres hyfryd o od. Wedi diodde o polio, does neb yn meddwl bod ganddi unrhyw fath o obaith, ond mae Nessa’n dipyn o hogan…

Fydd y nofel ddim at ddant pawb, ac yn sicr nid os ydach chi’n cael eich dychryn yn hawdd, ond os dach chi’n cael eich temtio – ewch amdani. Mae’n glincar. Mae’n cael ei marchnata fel ffantasi ar gyfer oedran 12-16 ond mae’r School Library Journal â’r rhybudd canlynol: “The language, sex, violence, and world of the Grey Land are more appropriate for mature fantasy fans.”

A dyma lun o’r awdur:

image-asset

Llyfrau eraill o Iwerddon sy’n cael eu hargymell gan yr awdures Sinead O’Hart yw’r rhain:

ETUDb7BWAAEfdx9-1

The Hounds of the Morrigan, Pat O’Shea. Llyfr ymddangosodd rhyw 30 mlynedd yn ôl. Hanes Pidge a’i chwaer Brigit, sy’n gorfod rhwystro duwies rhag ennill ei hen bwerau yn ôl. Yn ôl Sinead, mae’n “Madcap, fast-paced, hilarious, and at times deeply, thrillingly, satisfyingly frightening.”

Neu be am Under the Hawthorn Tree, Marita Conlon-McKenna?
Dwi bron yn siŵr mod i wedi darllen hon ryw dro. Mae’n sicr yn canu cloch. Mae wedi ei gosod yn ystod cyfnod erchyll Y Newyn Mawr (the Great Famine) ddigwyddodd yn ystod 1845-1850au. Y cyntaf o drioleg ydi hon, yn dilyn hanes
Eily, Peggy a Michael sy’n colli bron bob dim ond yn llwyddo i frwydro’n rhyfeddol i ddod drwyddi.

Mae hon yn swnio’n dda hefyd: The Switchers Trilogy, Kate Thompson
Hanes Tess a Kevin, sydd â’r gallu i droi yn unrhyw anifail maen nhw’n ei ddymuno. Dyna egluro’r teitl – maen nhw’n ‘switchio’! Ac mae’n rhaid iddyn nhw achub y byd rhag cael ei droi’n uffern o rew. “These books are wonderful, mingling modern-day Ireland with the stories and legends of its past, and adding a special layer of uniqueness all their own.”

3 nofel mwy diweddar o Iwerddon mae hi’n eu harmgymell ydi:
The Maloneys’ Magical Weatherbox, Nigel Quinlan
Arthur Quinn and the World Serpent, Alan Early
Begone the Raggedy Witches, Celine Kiernan – ac mae’r olaf ‘na yn sicr yn apelio ata i – mae hi am wrachod!

maxresdefault

Dwi newydd archebu copi o’r llyfrgell, ac mae na fersiwn CD ar gael hefyd.

A sôn am wrachod… mi ddylai fy nofel i ar gyfer oedolion (16+ o leia) fod allan fis Mehefin, a dyma’r clawr:

Merch y Gwyllt f2

Ro’n i yn ffafrio clawr arall, ond mi es i â 3 cynllun gwahanol efo fi pan fues i’n siarad efo MYW Glantwymyn yn ddiweddar, a dyma’r un oedd yn apelio at 80% ohonyn nhw! Roedd fy ffrindiau mwy ‘llenyddol’ yn ffafrio un arall, ond isio denu llygad pobl sydd ddim fel arfer yn darllen llyfrau Cymraeg o’n i, felly hwn amdani! A dwi’n hoff iawn ohono wedi ychwanegu brain i’r llun. Maen nhw’n bwysig… o, ac mae rhan go helaeth o’r nofel yn digwydd yn Iwerddon!

Nofel arall wedi ei lleoli yn Iwerddon ydi Môr a Mynydd gan Rhian Cadwaladr:

DgxxpJGW4AA5JQ4

Un hynod ddarllenadwy, ac eto ar gyfer oedolion sy’n mwynhau stori dda.

Dwi wedi bod yn crafu mhen ynglyn â nofelau eraill o Gymru sydd wedi eu lleoli yn Iwerddon, ond dwi’n styc. Unrhyw awgrymiadau? Yn enwedig llyfrau plant? Ia, dwi’n gwybod bod Branwen a Bendigeidfran wedi bod yn Iwerddon, ond unrhyw beth mwy modern?

images