Llyfrgell

All posts tagged Llyfrgell

Defnyddiwch eich llyfrgell!

Published Ionawr 10, 2020 by gwanas

self-discipline2

Dwi’n caru llyfrgelloedd: nid yn unig fel darllenydd, ond fel awdur hefyd. Dach chi’n gweld, bob tro dach chi’n benthyg llyfr, mae’r awdur (a’r arlunydd) yn derbyn rhai ceiniogau. Wel, os ydyn nhw wedi cofrestru efo PLR o leia, sef Public Lending Right. Awduron – os nad ydach chi wedi cofrestru, gwnewch!

A heddiw, dan ni’n cael gweld faint o bres gawn ni am eleni, am fenthyciadau wnaethpwyd rhwng Gorffennaf 1af 2018 a Mehefin 30 2019. Weihei! A dan ni hefyd yn cael gweld faint o weithiau gafodd pob llyfr ei fenthyca.

51u02-1GFPL._SX354_BO1,204,203,200_

Ar fy rhestr i, y goreuon oedd I Botany Bay: 472; Gwylliaid: 503; Cadi a’r Deinosoriaid: 645; Y Llwybr Gwaed: 745. Felly dwi’n hapus iawn! Yn enwedig efo plant a dysgwyr, gan mai llyfr ar gyfer dysgwyr ydi Y Llwybr Gwaed.

Ond yn bendant, y llyfr sy’n taro deuddeg efo benthycwyr yn ddiweddar ydi I Botany Bay, achos mi gafodd ei fenthyca 848 o weithiau llynedd a 1339 y flwyddyn flaenorol! A 400 + y flwyddyn cyn hynny.

Diolch yn fawr i bawb sy’n defnyddio eu llyfrgelloedd – a daliwch ati!

Hellboy – nofel graffig

Published Awst 6, 2015 by gwanas

image

Dyl Mei nath argymell llyfrau ‘Hellboy’ i mi, a dyma un dwi wnes i ei fenthyg drwy’r llyfrgell ( ar gyfer mynd i’r ysbyty). Da ydi’r llyfrgell, ac un da ydi’r llyfr hefyd.
Nofel graffig ydi hi, gan Mike Mignola. Erbyn dallt, mae ‘na gyfres o ffilmiau wedi eu gneud am Hellboy hefyd.
Unknown-2
Dow, wyddwn i rioed. Ond dwi’n dallt pam y byddai’r stori a’r cymeriad yn gweithio ar sgrin. Mae ‘na glincars o linellau yma, yn ogystal â chymeriad y gallwn ni gydymdeimlo efo fo, a chydig o Nazis i wneud y stori’n gwbl wahanol.

images-6

Dwi wedi bod wrth fy modd efo nofelau graffig ers blynyddoedd, yn enwedig pan dreuliais i flwyddyn yn Ffrainc lle mae llyfrau o’r fath (bandes dessinées- neu “B.D.” yn fyr) yn cael y parch maen nhw’n ei haeddu.
Mi wirionais efo’r llyfrau yma am ddiadell wallgo o ddefaid (ar gyfer oedolion, wir yr):
images-1images-2images-3images-4images

Mae’r hiwmor yn hyfryd, ac ambell lun ddim angen cyfieithiad:
images-5

Mi fyswn i wrth fy modd yn sgwennu am ddiadell o ddefaid gwallgo ar lethrau Cader Idris… ond mae’r busnes lluniau yn un ddigon drud yn anffodus. Dyna pam fod y rhai sydd ar gael yn Gymraeg yn tueddu i fod yn gyfieithiadau.

Unknown-1images-7

A dydi’r farchnad ddim yna ar gyfer llyfrau lluniau ar gyfer oedolion. Nid yng Nghymru. Nid yn Gymraeg. Bechod. Mae llyfrau Footrot Flats am gi defaid a’i berchennog wedi bod yn ‘cult’ yn Seland Newydd:

images

Byddai hwn y cyfieithu/addasu mor hawdd i’r Gymraeg…
Unknown-4Unknown-3

Ac os oes rhywun yn mynd i’w wneud o, fi ydi honno, reit! Fel perchennog ci defaid sy’n werth y byd yn grwn images-1 (ac yn meddwl yr un peth amdana i), dwi’n mynnu mai fi ddylai ei neud o. Er mod i wedi cwyno am gyfieithu llyfrau Saesneg. Ond oes’na hawlfraint ar y syniad o gi defaid a’i b/pherchennog? Go brin. Mae Lassie’n ffitio i’r un patrwm, a Marley & Me, a Shadow The Sheepdog a llawer iawn mwy. Felly fyswn i ddim yn cyfieithu, dim ond cyfadde mai Footrot Flats nath fy ysbrydoli, a sgwennu rhywbeth cwbl wahanol.

Ar ôl gorffen y nofel Botany Bay wrth gwrs – sydd bron yna, wir yr!

Sialens Ddarllen yr Haf

Published Gorffennaf 7, 2015 by gwanas

Wel, mae hi bron yn wyliau’r haf – dim ysgol am OEEEES!

images

Ac os ydach chi isio syniadau ac ysgogiad i ddarllen, be am Sialens Llyfrgelloedd Gwynedd? Y cyfan sydd angen ei wneud ydi darllen o leia chwe llyfr o’ch dewis chi gan gasglu sticeri a gwobrau bach wrth fynd, ac mi fyddwch chi’n derbyn poster lliwgar a thystysgrif a medal os fyddwch chi’n llwyddo i gwblhau’r sialens. Dwi’n eitha siwr bod rhywbeth tebyg yn digwydd ym mhob sir ac ym mhob llyfrgell yng Nghymru, ond manylion yr un yng Ngwynedd sy gen i. Roedd o’n hynod boblogaidd llynedd achos mi gymerodd 2,932 o blant ran ynddo fo! A dim ond yng Ngwynedd oedd hynna gyda llaw.

Bydd sialens Gwynedd yn cael ei lansio’n swyddogol gan y cyn-bêl droediwr rhyngwladol, Malcolm Allen yn Llyfrgell Caernarfon ddydd Sadwrn, 11 Gorffennaf am 10.30am.
Unknown

Bydd gweithgareddau i blant ymlaen tan 1.30pm, yn cynnwys sialens gwneud gwaith celf gyda dwy artist leol, gweithgareddau a chwaraeon yn ogystal a pheintio wynebau.

Dyma be mae llyfrgell Caernarfon yn edrych fel o’r tu allan os nad ydach chi wedi bod yno o’r blaen:

Unknown-1

Mae’r gweithgareddau i gyd ar gael yn rhad ac am ddim felly bachwch ar y cyfle i gychwyn eich Sialens Ddarllen Haf ac i ddarganfod stôr o lyfrau a straeon difyr a chyffrous.

O ia, eleni, mae ‘na thema: y Guinness World Records™, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 60 eleni.
Felly yn ystod y bore bydd Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd yn cymryd rhan yn Yr Addewid Darllen, sef ymgais gan Lyfrgelloedd a’r Reading Agency i osod record yr addewidion mwyaf a gafwyd ar gyfer ymgyrch ddarllen ac i gael eu cynnwys yn y Guinness World Records. Felly dewch yn llu i wneud eich addewid darllen!
Unknown-2

Y cyntaf i’r felin sydd piau hi o ran y sialens felly gwnewch yn saff eich bod yn cyrraedd yn fuan er mwyn cofrestru. Ond mi allwch chi gofrestru ar gyfer her yr haf mewn unryw lyfrgell, dwi’n siwr. Bydd yr her ymlaen tan 5 Medi.

Pob lwc a mwynhewch! Mi fyswn i’n mynd i Gaernarfon fy hun ( rioed wedi cyfarfod Malcom Allen!) ond dwi’n mynd i’r sbyty pnawn ma ac yn cael clun newydd fory ryw ben…
Unknown-1

ydw, dwi wedi pacio digon o stwff darllen!

socsi.in/darllen_QTWzf

Llyfr am gath go iawn – Dewey

Published Chwefror 23, 2014 by gwanas

image

Ges i’r llyfr yma yn anrheg Nadolig gan fy nghyfaill, Paul, a dim ond wythnos yma dwi wedi cael cyfle i’w ddarllen. Allwn i ddim peidio a phori drwy’r tudalennau cynta yn syth bin, wrth gwrs – dwi’n tueddu i wneud hynna efo llyfrau er mwyn gwneud rhyw fath o drefn yn fy mhen – 1.) ia, argoeli’n dda – i’r pentwr wrth erchwyn y gwely, neu:
2.) hm… angen mynedd efo hwn, ei roi yn y pentwr ‘gwyliau’ neu pan na fydd gen i unrhyw beth gwell i’w ddarllen. Mae ‘na lyfrau yn fanno ers blynyddoedd, mae arna i ofn.

Beth bynnag, os ydach chi’n caru cathod, neu anifeiliaid yn gyffredinol, neu wedi gweithio mewn llyfrgell erioed, neu hyd yn oed wedi bod yn gwsmer da mewn llyfrgell, mi ddylech chi fwynhau hwn. Mi ddylai hefyd blesio plant o tua 9/10 oed i fyny sy’n darllen yn eitha da ac sy’n ysu am lyfr ffeithiol yn hytrach na nofel.

Enw’r gath ar y clawr ydi Dewey, cath gafodd ei darganfod wedi ei stwffio i mewn i’r bocs metal lle dach chi’n rhoi llyfrau pan fydd y llyfrgell ar gau. Roedd hyn yn Iowa, yr Unol Daleithiau ganol gaeaf, ac roedd y gath fach bron a rhewi, ond yn wyrthiol, mi ddoth at ei hun a chael ei mabwysiadu gan staff y llyfrgell.

A llyfr ydi hwn gan Vicki Myron, y llyfrgellydd oedd fel mam iddo fo. Mae’n hyfryd, ac allwch chi ddim peidio a dotio at gymeriad Dewey a’r effaith mae’n ei gael ar bawb. Iawn, oes, mae na elfen o Marley & Me ynddo fo, achos mae pob anifail ( go iawn) yn marw erbyn diwedd y llyfr tydi, ond mi gafodd Dewey fyw nes roedd o’n 19 oed, felly digon o amser i chi ddod i arfer efo’r syniad. A dwi wedi’ch rhybuddio chi.

Mae’n fwy na llyfr am gath, mae o am gymuned glos hefyd, a chymuned sy’n elwa o fodolaeth Dewey. Mae ‘na ffilm ‘mewn datblygiad’ ers blynyddoedd, efo Meryl Streep yn actio rhan yr awdurUnknown-5Unknown-7
ond does wybod pan/os welwn ni’r canlyniad.

Mi werthodd y llyfr fel slecs, a chael ei gyfieithu i lwyth o wahanol ieithoedd:imageimage

gyda fersiynau ar gyfer plant iau, a chloriau gwahanol, image

heb sôn am nwyddau Dewey:image

Gyda llaw, mi fydd staff llyfrgelloedd yn deall ystyr yr enw yn syth, ond i chi sydd ddim, mi gafodd ei enwi ar ôl y system o rifau sy’n cael ei ddefnyddio i roi llyfrau ar y silffoedd, fel bod modd dod o hyd iddyn nhw’n hawdd ac ychwanegu llyfrau newydd at y silffoedd heb ddrysu pethau: y Dewey decimal system, gafodd ei fathu gan Melvil Dewey yn 1876.
Unknown-6

A bellach, mae ‘na 200,000 llyfrgell mewn 35 o wledydd yn dilyn trefn Dewey.
Mi ddaw hynna’n handi i chi mewn cwis ryw dro, garantîd i chi.

Lapio anrhegion Nadolig

Published Rhagfyr 21, 2013 by gwanas

image
Wedi bod yn gwrando ar hwn tra’n lapio anrhegion Nadolig. Chwerthin yn uchel! Doniol iawn. Os ydach chi’n hoffi llyfrau Roald Dahl, mi fyddwch wrth eich bodd efo hwn. Hollol boncyrs. A llawn pethe fel ‘bottom burps’ – efo’r effeithiau sain ar y fersiwn CD wrth gwrs…
Mae na ddewis da o lyfrau ar CD yn eich llyfrgell leol. Jest y peth ar gyfer taith hir yn y car neu joban hir, ddiflas fel lapio anrhegion. Hyd yn oed y selotep wedi bihafio’n well nag arfer.
Ond dwi’m yn meddwl y bydd deintyddion yn rhy hapus efo hwn!