llyfrau sain

All posts tagged llyfrau sain

Lliwio a gwrando

Published Ebrill 2, 2020 by gwanas

Cystadleuaeth lliwio Cadi:

Mae Janet Samuel, Meinir Y Lolfa a finnau wrthi’n gweithio ar lyfr lliwio Cadi, sy’n cynnwys lluniau o’r pedwar llyfr sydd yn y gyfres hyd yma. Dyma’r llun fydd ar y clawr:

CADI POSTER A4 FRONT COVER BLEED copy

A deud y gwir, mae’r lluniau a’r posau i gyd yn barod (diolch, Janet!) a dwi wedi sgwennu brawddegau ar gyfer pob llun. Meinir sy’n goruwchwylio a golygu’r cwbl o’i chartref. Ond does ‘na neb yn y Lolfa i argraffu ac ati am sbel, nag oes! Felly yn y cyfamser, mi gafodd Gwenllian, y ferch greadigol sy’n gwneud gwaith marchnata Y Lolfa, y syniad gwych o gynnal cystadleuaeth lliwio.

EUbvKQvXsAAUmtq

Mi allwch chi weld a lawrlwytho’r daflen i’w lliwio fan hyn: https://rebrand.ly/Cadi

Mae gynnoch chi fis i liwio! Dyddiad cau: 30 Ebrill 2020

Ond cofiwch, os nad oes gynnoch chi argraffwr, mi allwch chi gopïo’r llun neu greu eich dehongliad eich hun, dim problem. Pob lwc! Dwi’n edrych ymlaen yn arw at gael gweld eich lliwiau llachar chi.

PROLOG MERCH Y GWYLLT

Dwi’n sgwennu ar gyfer oedolion hefyd wrth gwrs, ac ar gyfer oedolion YN UNIG mae Merch y Gwyllt sydd i fod i gael ei gyhoeddi yn yr haf… ryw dro… rhyw sut.

Merch y Gwyllt f2

Gwasg Gomer sydd yng ngofal y nofel honno, ac mae eu Mr Marchnata nhw, Sam, yn llawn syniadau creadigol hefyd. Roedd o am i mi ddarllen fersiwn sain o’r Prolog, sydd ddim yn hir o gwbl, ond diolch byth, mi wnaeth actores go iawn sy’n ffan o Gwrach y Gwyllt gynnig ei chymorth: Fflur Medi Owen:

66760796_10157043061605239_2245877805403340800_o60687759_10161525970390618_4548100264560689152_o

Ia, hi! Un o’n hactoresau gorau ni. Ers dechrau’n ifanc iawn efo Rownd a Rownd (dyna sut ddois i i’w nabod hi gynta) mae hi wedi gwneud llwyth o bethau: Pili Pala yn ddiweddar, Blodau, Y Tad, a wna i byth anghofio ei pherfformiad fel Iesu Grist yn Iesu! drama Aled Jones Williams.

Wel, mae ganddi’r llais perffaith ar gyfer llyfrau hefyd. Dwi wedi gwirioni efo’i pherfformiad. Ro’n i’n bownsio rownd y tŷ ar ôl gwrando arno!

A dyma sut mae Nici Beech wedi ei ddisgrifio:

Trît amser te!
Dyma prolog Merch y Gwyllt – dilyniant i Gwrach y Gwyllt gan Bethan Gwanas sydd i fod i ddod allan mis Mehefin.
Perffaith efo panad…6 munud a hanner o hyd ac yn cael ei ddarllen gan yr hyfryd Fflur Medi Ferch Rhiannon

Felly, os oes gynnoch chi 6.5 munud i’w sbario/llenwi, ac yn enwedig os oes gynnoch chi nam ar eich golwg, cliciwch ar hwn:

https://amam.cymru/GwasgGomerPress

Mwynhewch!

free-audio-books-e1472412645291

A sôn am lyfrau sain, mae @BorrowBox ar gael o’ch llyfrgell am ddim, er eu bod wedi cau. Mae ‘na e-lyfrau llafar ac e-lyfrau Cymraeg arno, ar gyfer plant ac oedolion. Yn ôl Bethan M Hughes (sy’n gweithio yn y maes):

Y cwbl sydd angen ei wneud ydi lawrlwytho’r ap, creu cyfrif hefo’ch cerdyn llyfrgell, ac awê! Mae modd ymaelodi arlein trwy wefan eich llyfrgell/cyngor. Yn yr ap chwiliwch dan ‘categori’ am y rhai Cymraeg.

Pob hwyl ar y gwrando – a’r lliwio!

Llyfrau ar CD

Published Hydref 8, 2018 by gwanas

Dwi newydd gael cyfnod o wirioneddol fwynhau teithio yn y fan. Pan ro’n i’n cyrraedd lle ro’n i fod i’w gyrraedd do’n i methu disgwyl nes byddwn i’n cael neidio’n ôl mewn i’r fan a throi’r injan ymlaen eto.

A’r cyfan oherwydd hwn:

Cosmic

Llyfr i blant ydi Cosmic gan Frank Cottrell Boyce (awdur Millions a Framed) ac mae’n glincar. Mi fydd unrhyw blentyn 10+ ac unrhyw oedolyn call, yn enwedig tadau neu rieni plant yn eu harddegau, a bobl sydd â diddordeb yn y gofod a gwyddoniaeth a disgyrchiant (gravity) – neu ddim yn gwybod bod gynnyn nhw ddiddordeb nes iddyn nhw ddarllen y nofel hon – yn gwirioni. Mi wnes i chwerthin yn uchel sawl tro, a dysgu LLWYTH!

Mi wnes i sgwennu ar Twitter bore ma mod i wedi mwynhau, a sbiwch!

@frankcottrell_b
Replying to @BethanGwanas
Diolch! Rwyf wrth fy modd pan fydd oedolyn yn hoffi fy llyfrau.

Da de!

Dyma glip o Frank ei hun yn egluro cefndir y stori (a dylanwad Charlie and the Chocolate Factory arno!):

Rŵan, gwrando ar y llyfr wnes i, nid ei ddarllen; rhywbeth y bydda i’n ei neud yn aml am ei fod yn gwneud teithio yn y car yn fwy diddorol. Maen nhw’n eitha drud i’w prynu ond mae modd eu benthyca o’r llyfrgell AM DDIM – yn Gymraeg a Saesneg.

Ond dydi pob llyfr ar CD ddim yn gweithio. Er enghraifft, es i â J gan Howard Jacobson yn syth nôl i’r llyfrgell. Dim bwys gen i os oedd o ar restr fer y Booker yn 2014, roedd hi’n amhosib dilyn llinyn y stori drwy wrando (a gyrru yr un pryd). Roedd o jest yn rhy blincin cymhleth (a diflas hyd at CD 2 o leia – doedd gen i’m mynedd dal ati).

Ond mae arddull Frank yn berffaith, a pherfformiad y darllenydd, yr actor Daniel Ryan yn wych – dyma fo:

MV5BMTQ1MjkxNzU3Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwOTUzNjgwMDE@._V1_UY317_CR121,0,214,317_AL_

Dan ni wedi ei weld o droeon ar y teledu yndo? Doctor Who, Holby City, bob math o bethau. Wel mae ei allu i wneud gwahanol acenion a chyfleu gwahanol gymeriadau drwy ddarllen llyfr, yn gwbl feistrolgar.

Dim amser nac amynedd i ddarllen? Wel gwrandewch yn lle! Jest y peth i deulu sydd â thaith hir yn y car o’u blaenau. 6 awr ydi hyd Cosmic.

LLYFRAU SAIN I BLANT

Does na’m llawer o lyfrau Cymraeg i blant ar gael ar CD, ond mae ‘na ambell un:

Actorion proffesiynol yn gwneud chwip o ddarlleniadau!

Ac yn ôl Rhodri ap Dyfrig:

“Mae gwasg Y Dref Wen yn cyhoeddi llawer o gyfieithiadau Cymraeg o lyfrau poblogaidd i blant gan gynnwys y gwych Gryffalo, a nôl yn y dydd nhw oedd yn gyfrifol am drosiad Cymraeg fy hoff gomic – Tintin.
Mae nhw rwan wedi rhoi 22 o lyfrau llafar neu lyfrau sain ar ffurf mp3 o rhai o’r llyfrau gorau yn rhad ac am ddim.
Mae’r lindysyn llwglyd yno (sydd rwan yn disgyn yn ddarnau yn tŷ ni), Beni, a Trychineb y Deinosoriaid (sydd yn stori hwyl am ddyddiau olaf y deinosoriaid – DARK!).”

Ia, cyfieithiadau… dim rhai gwreiddiol? Pam ddim?!

A dyma rai o’r Llyfrau i Blant sydd ar gael gan Llyfrau Llafar Cymru (Ffôn 01267 238225):

TRYSOR PLAS Y WERNEN, T. LLEW JONES
Y FFORDD BERYGLUS, T. LLEW JONES

MIRI YN Y FFAIR (MAMIAITH) GAN EIRY REES THOMAS
MIRI YN Y FFAIR (AIL IAITH) GAN EIRY REES THOMAS

FFYNNON GRASI, GWEN R JONES
DIOLCH SCRWFF, GWEN R JONES
220px-Cyfres_Swigod_Diolch_Sgrwff!_(llyfr)

STORIAU BYRION I BLANT, GWEN R JONES
HYLL O HELYNT GWEN R JONES

DIRGELWCH GWERSYLL GLAN LLYN, GARETH LLOYD JAMES

LLYGAID GWDHIHW, BUDDUG MEDI

WENDI WLANOG A LILI’R WYDDFA, SION LEWIS

LLYFRAU SAIN I OEDOLION

Mae ‘na lawer mwy o lyfrau sain ar gael i oedolion, diolch i Gymdeithas y Deillion sydd wedi bod yn recordio gwirfoddolwyr yn darllen llyfrau Cymraeg ers blynyddoedd yn y stiwdio fechan ym Mangor. Roedden nhw’n arfer bod ar gael i’r deillion a’r rhannol ddall yn unig, ond ers sawl blwyddyn bellach, mae modd eu benthyca drwy eich llyfrgell. Wel, yn y gogledd o leia, dwi’m yn hollol siŵr am y de. Ond dwi’n gwybod bod Llyfrau Llafar Cymru yn darparu llyfrau sain o bob math i lawr yng Nghaerfyrddin.

Dyma i chi rai o’r rhai diweddara (oedd yn llyfrgell Dolgellau):

20181008_121847

Wrth gwrs, gan mai gwirfoddolwyr sydd wrthi gan amlaf, ac weithiau yr awduron eu hunain, dydi safon pob recordiad ddim cystal, ac mae ‘na ambell gamgymeriad yn dal yn y llyfrau hŷn. Dwi’n cofio mwynhau darlleniad Eifion Lloyd Jones o un o nofelau Kate Roberts yn arw, ond roedd o i’w glywed yn deud rhywbeth fel “Mi wnai hwnna eto” ar ei chanol hi! Felly peidiwch â disgwyl perffeithrwydd bob tro.

Dwi wedi darllen y rhan fwya o fy llyfrau fy hun, fy hun,


ond gan nad actores mohonof, mae’n siŵr y gallwn i fod wedi gwneud joban well ohoni. O wel. O leia maen nhw ar gael!

singing-in-the-car_100431145_l

Gyda llaw, newydd weld hwn: cofiwch am…
NOSON GOFFA T LLEW JONES
2146b1cc5ab3c2f429ac64bf9fa15619a767f271

Yng nghwmni Y Prifardd Ceri Wyn Jones a Chwmni Theatr Felinfach

Ble? Llyfrgell y Dref, Aberystwyth

Pryd? Nos Fercher yma (10fed o Hydref) am 7.30

Croeso cynnes i bawb!

Llyfrau i wrando arnyn nhw

Published Gorffennaf 10, 2014 by gwanas

Nid llyfrau plant y tro yma, na llyfrau Cymraeg chwaith, ond ro’n i jest isio sôn am y llyfrau dwi wedi bod yn eu benthyca o’r llyfrgell dros y misoedd dwytha.

Mi fydda i’n treulio oriau yn y car, ac un ffordd o wneud i’r oriau hynny hedfan ydi drwy wrando ar lyfr. Mae rhai yn cydio ynof fi’n syth, eraill yn mynd yn ôl i’r llyfrgell ar ôl 5 munud oherwydd mod i methu diodde llais y darllenydd neu arddull y llyfr.

Dyma un wnes i ei fwynhau’n arw:
image

Clasur o lyfr ond clasur nad o’n i rioed wedi’i ddarllen am ryw reswm. Mae’n nofel dywyll iawn, am ryfel gangiau yn Brighton yn y 1930au, ac mae cymeriad Pinkie, y bachgen 17 oed sy’n bwriadu bod yn fos ar ei giang o, yn un o’r rhai mwya erchyll erioed i mi ddod i’w nabod drwy lyfr. Roedd gen i ei ofn o go iawn. Mae yma unigrwydd, ofn a chreulondeb, felly fydd hi ddim yn apelio at bawb. Ond nefi, mae’n dda!

Mi wnes i fwynhau hon yn arw hefyd:

image

Digri, difyr, llawn gwybodaeth hanesyddol ( yr Eidal 1527 ymlaen) a thrist hefyd. Es i drwy bob emosiwn posib efo hon, a syrthio mewn cariad efo Bucino, y prif gymeriad, sy’n gorach digon tebyg i Tirion yn Game of Thrones. Ardderchog.

Mae’r nesa ma jest y peth ar gyfer merched sy’n agosau at y 50 neu wedi ei hen basio. Tair ffrind tua 50 yn mynd drwy gyfnodau gwahanol mewn bywyd ac yn cael tipyn o ‘road trip’ ar y ffordd i hen dy yn rhywle fel Tennessee os cofia i’n iawn. O, ac os ydach chi’n hoffi cŵn, dyna reswm arall i fwynhau hon.

image

Naci, nid llenyddiaeth fawr mohono, ond mae o’n hwyl ac yn hawdd (er, roedd yr holl fanylu am ddillad ac ati yn fy mlino ar adegau) a phun bynnag, dwi wedi trio stwff ‘llenyddol’ yn y car a dydi o jest ddim yn gweithio. Mae angen bod yn gwbl ddealladwy yn syth bin, a dydi gyrrwr DDIM isio ffidlan efo botwm rewind tra’n gyrru.

Dwi ar ganol hon ar hyn o bryd:
image

Tair merch eto, ond yn Coventry yn ystod yr ail Ryfel Byd. Oes, mae ‘na elfennau twee ac amlwg iddi, ond dim bwys, dwi’n mwynhau ac yn edrych mlaen at ddal i fyny efo’r cymeriadau pan fyddai ar y bali lôn ‘na eto.

Oes, mae ‘na lyfrau Cymraeg i’w cael yn y llyfrgell hefyd, diolch i Gymdeithas y Deillion, a dwi wedi gwrando ar ambell un. Ydach chi? Gallu argymell un da i mi?

Lapio anrhegion Nadolig

Published Rhagfyr 21, 2013 by gwanas

image
Wedi bod yn gwrando ar hwn tra’n lapio anrhegion Nadolig. Chwerthin yn uchel! Doniol iawn. Os ydach chi’n hoffi llyfrau Roald Dahl, mi fyddwch wrth eich bodd efo hwn. Hollol boncyrs. A llawn pethe fel ‘bottom burps’ – efo’r effeithiau sain ar y fersiwn CD wrth gwrs…
Mae na ddewis da o lyfrau ar CD yn eich llyfrgell leol. Jest y peth ar gyfer taith hir yn y car neu joban hir, ddiflas fel lapio anrhegion. Hyd yn oed y selotep wedi bihafio’n well nag arfer.
Ond dwi’m yn meddwl y bydd deintyddion yn rhy hapus efo hwn!