Llyfrau OI

All posts tagged Llyfrau OI

Dyfodol llyfrau OI

Published Chwefror 25, 2020 by gwanas

Ro’n i a Manon Steffan Ros (neu Manon Siop Fferins fel dwi am ei galw o hyn allan – mae hi’n symud i hen siop fferins)

D9mYH2lWsAUViWG

yn tiwtora yn Nhŷ Newydd, y Ganolfan Ysgrifennu yn Llanystumdwy wythnos dwytha.

Roedden nhw’n griw gwych: 12 o awduron (rhai’n weddol brofiadol, rhai ddim) fu’n ddigon lwcus i gael eu dewis i dreulio 5 diwrnod hyfryd yn cael eu hysbrydoli gynnon ni, y lleoliad, bisgedi cartref Tony, ac yn fwy na dim, gan ei gilydd.

ty-newydd-2

Dwi’n falch o ddeud bod ‘na ddawn dweud a syniadau gwych ganddyn nhw, a photensial am nofelau difyr tu hwnt ar gyfer plant ac oedolion ifanc. Rhai yn wahanol iawn, gwahanol i’r llyfrau arferol ar gyfer yr arddegau yn sicr!

Diolch yn fawr i’r Cyngor Llyfrau a Llên Cymru am noddi’r wythnos hon, a’r wythnos ar gyfer plant iau y llynedd. Defnydd da o’ch harian yn fy marn i.

Doedd pawb (wel, y rhai oedd wedi bod yn sgwennu ffantasi) ddim yn hapus o glywed gan y cyhoeddwyr bod ‘na ormod/llawer o nofelau ffantasi ar y ffordd eisoes, ond duwcs, os fydd pobl ifanc yn galw am lyfrau ffantasi, mae ‘na le i fwy does? Felly mae o i fyny i chi i brynu’r llyfrau fel fyddan nhw’n cyrraedd y siopau.

Dwi’n ysu am fedru ateb cwestiwn pobl sydd wedi mwynhau Cyfres y Melanai: ‘Be gai ddarllen nesa?’ efo rhestr o lyfrau Cymraeg cyffrous. Ia, llyfrau fel hyn (er, mae’r term ‘ffantasi’ yn llac iawn gen i):

A rhai Manon wrth gwrs

A fi!

Gyda llaw, mae Gwylliaid wedi bod allan o brint am sbel, ond na phoener, mae ‘na fwy yn cael eu hargraffu rŵan.

Wel? Ydach chi’n meddwl bod ‘na ormod o lyfrau ffantasi ar gael yn Gymraeg rŵan?

LLYFRAU AM CHWARAEON
Dwi am dorri fy rheol ‘dim llyfrau Saesneg’ eto fyth, gan mod i wir wedi mwynhau hon gan Jason Reynolds:

3FDBCEAD-24F3-4A7F-87A1-48948020DE2D

Nid ffantasi o gwbl, ond stori am ferch sy’n wych am redeg a’i helyntion efo’r thîm ras gyfnewid. Erbyn deall, mae’n un o gyfres – Track:

22902132412_3

pob un am athletwyr. A phob un yn ddu – chwa o awyr iach mewn byd sy’n brin o arwyr croenddu mewn llyfrau plant/OI. Ac mae’n debyg bod Ghost hyd yn oed yn well na Patina.

Fel un sydd wedi gwirioni efo athletau erioed, mi faswn i wrth fy modd yn sgwennu am sbrintwyr a neidwyr – athletau’n gyffredinol. Dwi eisoes wedi sgwennu stori fer am nofiwr yng nghyfrol ‘Darllena, Datblyga’ gyhoeddwyd gan gronfa Achub y Plant.

20200225_180244

Ond athletau a gymnasteg yw fy ffefrynnau. Rhyw ddydd… ond allwn i wneud rhai o’r cymeriadau’n ddu? Oes gen i hawl sgwennu o safbwynt rhywun du a minnau’n wyn? Do, mi fuon ni’n trafod y busnes ‘cultural appropriation’ ‘ma ar y cwrs yn Nhŷ Newydd, ac mae’n gymhleth. Oes gynnoch chi farn? Ac a oes angen nofelau am chwaraeon? Oes, siwr!

2016-09-23-bolt-thumbnail

GALW DARLLENWYR IFANC CYMRU!

Published Ionawr 24, 2020 by gwanas

GALW DARLLENWYR IFANC CYMRU! Ffansi bod yn feirniad answyddogol? Dyma’r cyfle i chi! Dewis y Darllenydd #gwobrautirnanogawards
#carudarllen #lovereading

83568500_584600045422531_2190103510421340160_n

Dyma’r hyn mae’r Cyngor Llyfrau newydd ei gyhoeddi:

“Ar y panel beirniaid (Gwobr Tir na n-Og) mae nifer o unigolion sydd ag arbenigedd ym maes llenyddiaeth plant, ac er eu bod nhw’n hyfryd ac yn glyfar iawn, oedolion yw pob un ohonynt; dyma pam ein bod ni eich angen chi – rydym ni am glywed eich barn chi, y darllenwyr.”

Mae’n golygu llyfrau am ddim a chyfle i gyfarfod awduron y rhestr fer! Mwy o fanylion fan hyn:

http://www.cllc.org.uk/newyddion-news/news-detail?diablo.lang=cym&id=13330&fbclid=IwAR3iMmbdsY778FkKXB3XNQ0-AuI19VQ_9jmqDjHSDP-iPsjHQgFBcHUPYlM

Pob lwc!

Gyda llaw, be dach chi’n feddwl o hyn? Fyddech chi’n torri llyfr yn ei hanner er mwyn ei wneud yn haws i’w gario o gwmpas? Ro’n i mewn sioc wrth sbio ar y llun yma i ddechrau, ond wedi ystyried y peth a meddwl am gario bag trwm i draeth, neu drwy’r dydd, neu i ffitio bob dim i mewn i gês bychan efo rhywun fel Ryan Air, mae’n dechrau gwneud synnwyr. Ond eto! Rhwygo llyfr?!

20200121_115235

Dwi wedi bod yn darllen tipyn o nofelau YA/ OI Saesneg yn ddiweddar, ac os wnaethoch chi fwynhau Efa a Chyfres y Melanai, triwch hwn gan David Baldacci:

shopping

Ges i fraw pa mor debyg oedd o i Efa, ond arwres ydi arwres am wn i, ac mae’n siŵr bod The Hunger Games wedi ei ysbrydoli yntau. Mi wnes i fwynhau’n arw, beth bynnag!

Un arall sydd wir yn werth ei ddarllen, am ferch 16 oed yn cael ei herwgipio neu ei dwyn ydi hwn:

shopping-1

Angen mwy o rai fel’na yn Gymraeg does!

Cynhadledd Pobl Llyfrau

Published Chwefror 10, 2017 by gwanas

Heddiw, mi ges i ddiwrnod hyfryd, difyr a llawn syniadau yng Nghynhadledd Undydd i Gyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr  yn Llety Parc, Abersytwyth.

Ro’n i’n aelod o banel oedd yn trafod “Llyfrau i blant  a phobl ifanc – beth yw’r arlwy delfrydol?”

c4uyeivwcairoom

Siwan Rosser oedd yn cadeirio a dyma’r panel:

Myrddin ap Dafydd (Cyhoeddwr), Eirian James (Llyfrwerthwr), Bethan Gwanas (fi). Roedd  Nia Gruffydd (Llyfrgellydd yng Nghaernarfon) i fod efo ni ond roedd hi’n sal. Brysia wella, Nia.

A be oedd yr arlwy delfrydol yn ein barn ni? Mwy o lyfrau gwreiddiol i blant 8 oed +. Mae ‘na hen ddigon i blant bach yndoes? Mae angen mwy ar gyfer yr arddegau hŷn yn bendant, a dwi wedi cynnig ‘Llyfrau OI’ (oi!) (oedolion ifanc) ar gyfer llyfrau YA ( young adult). Licio fo? Ac ro’n i’n teimlo’n gryf bod angen mwy o ddynion i sgwennu ar gyfer yr oedran yna. Ers colli Gareth F, chydig iawn o ddynion sy’n sgwennu ar gyfer plant rwan. Ble maen nhw? Yn sgwennu ar gyfer y teledu?

Be am rywun fel Rhys Gwynfor?

p0358zwx

 Rhys (sy’n dod o ardal Corwen) oedd canwr Jessop a’r Sgweiri – enillwyr Cân i Gymru yn 2013 efo Mynd i Gorwen Hefo Alys. A dwi’n gwybod ei fod o’n gallu sgwennu – cofio gweld pethau sgwennodd o yn yr ysgol, a dwi’n 99% siwr mai sgwennu creadigol wnaeth o yn y coleg.
Neu Tudur Owen?
tudur-owen-the-ll-factor-ed-fringe-review
Eisoes wedi profi ei fod yn sgwennwr. Roedd ‘Y Sw’ yn ardderchog, jest y peth ar gyfer y gynulleidfa OI.
415dxae0cl-_sy344_bo1204203200_
Gawn ni fwy, plis Tudur? Gan gadw yr OIs mewn cof?
A dwi’n gwybod bod gan Geraint, neu Ger, o sioe Geth a Ger ar Radio Cymru, ddiddordeb mawr mewn llyfrau. Synnwn i daten na fyddai yntau’n gallu sgwennu llyfrau ar gyfer plant 8+ – Geth a Ger efo’i gilydd o bosib? (Ger sydd ar y dde gyda llaw)
p026v193
A dwi wedi bod yn trio perswadio Arwel Pod Roberts ( gŵr Lleucu Roberts) i sgwennu llyfrau plant ers blynyddoedd. Mae o eisoes wedi sgwennu llwyth o gerddi gwallgo bost, dramau ac ambell stori fer.
41jcgemlzfl-_sx353_bo1204203200_
Ond mae cyfieithu’n talu’n llawer, llawer gwell na sgwennu llyfrau plant, ga drapia!
Ac mae’r nofelwyr arferol, fel Dewi Prysor, Llwyd Owen ac ati wedi arfer efo cyflogau mwy y byd oedolion. Hm.
Dach chi’n gwbod be sydd ei angen? I’r Eisteddfod Genedlaethol osod rhywbeth fel ‘Nofel ar gyfer oedolion Ifanc’ neu ‘i blant 12-16 oed’ ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen neu’r Fedal Ryddiaith. Roedd hynny’n digwydd ers talwm… Gwres o’r Gorllewin gan Ifor Wyn Williams enillodd y fedal yn 1971. Ac Irma Chilton enillodd yn 1989 efo Mochyn Gwydr.
51kg27fkw8l
O, ac mi wnes i gyfarfod un o ffans pennaf Gwrach y Gwyllt heddiw – Vikki sydd wedi agor siop lyfrau Cymraeg yng Nghaerffili – Llyfrau’r Enfys. Dyma ni yn gneud stumiau gwirion.Gormod o goffi…
16602639_580813922089187_1451798243923167220_n