llyfrau gwreiddiol i blant bach Cymraeg

All posts tagged llyfrau gwreiddiol i blant bach Cymraeg

Sylw i lyfrau plant ar Radio Cymru!

Published Rhagfyr 6, 2018 by gwanas

Haleliwia! Mae’r Silff Lyfrau yn ôl ar Radio Cymru, sef cyfres sy’n adolygu a rhoi sylw i lyfrau newydd. A dyma lun o Catrin Beard y cyflwynydd, rhywun sy’n gwybod ei stwff – mae hi’n bwyta llyfrau:

1417769759

Ac am y tro cyntaf, maen nhw’n rhoi sylw i lyfrau plant a phobl ifanc hefyd! Weihei! Hen bryd, a diolch yn fawr i’r cynhyrchwyr/ymchwilwyr am sylweddoli bod angen sylw i lyfrau plant ar y radio.

Llyfrau ar gyfer plant bach oedd dan sylw heddiw a dyma linc i’r raglen:

https://www.bbc.co.uk/programmes/m0001fm6#play

Ac ydw, dwi’n hapus iawn am fod Cadi a’r Deinosoriaid wedi cael sylwadau clen iawn gan y 3 adolygydd. Ffiw…

9781784616403

A dyma’r ddau lyfr arall gafodd sylw – a dwi’n cytuno bod angen enw Anni Llyn ar glawr llyfr Cyw! Mae’n hen bryd i Rhiannon a Dewi Pws sgwennu llyfr gwreiddiol eto hefyd… dwi’n gwybod y gallen nhw sgwennu straeon gwell eu hunain!

straeon-pum-munud-2175-p
9781784616618_300x400

Cyfres Wenfro – plant iau

Published Mai 8, 2015 by gwanas

Unknown-1

Os ydach chi’n chwilio am lyfrau ‘gwyrdd’ ar gyfer plant bach, dyma nhw: cyfres Wenfro. Cyfres GYMRAEG – A GWREIDDIOL!
Rhan o gynllun addysgol ar gyfer plant 5-7 oed ydyn nhw, ond mi fydd plant iau yn eu hoffi hefyd.
Y syniad yw dysgu plant am y byd gwyrdd, natur ac ati a sut i ailgylchu yn greadigol, a hynny mewn ffyrdd hwyliog – a chymreig.
Mae’r llyfrau yn lliwgar iawn, a’r straeon yn ddifyr ac yn llawn dychymyg.
Llinos Mair, dylunydd a pherchennog cwmni Celtes (http://www.celtes.co.uk)
e79_20847_18902388 o orllewin Cymru sydd wedi creu’r straeon a’r lluniau, ac mae’r ffaith ei bod hi’n ddylunydd profiadol yn eitha amlwg yn y llyfrau.

photoHD

photo W

Mae ‘na wersi ynddyn nhw sy’n fy mhlesio i’n arw, fel ceisio siopa’n lleol a chasglu bwyd sy’n tyfu’n naturiol o’n cwmpas ni – fel mafon/mwyar duon. Rhywbeth sy’n costio DIM!

Unknown
Ac yn ‘Ar Gof a Chadw’, rydan ni’n cael dysgu am yr hen ffordd o fyw, am bedoli, am geffyl a chert ac ati.

Mae’r iaith yn ddeheuol: ‘bant â chi’, ‘Mam-gu’, ‘dere, ‘cywain y gwair’ ac ati, ond mae 99% o’r cynnwys yn berffaith ddealladwy i bawb o bob cwr o Gymru. Digon hawdd egluro ac addasu wrth eu darllen tydi? Er… tybed fyddai rhestr geirfa fer yn syniad rhywle yn y llyfr? Ar y dechrau o bosib, ar gyfer rhieni sydd ddim wedi bod yn y coleg gyda Chymry o rannau eraill o’r wlad, neu rieni sy’n dysgu Cymraeg? Dim ond syniad.

Pob llyfr yn fargen am £4.99 Cyhoeddwr: Gwasg Gomer.

Cefnogwch lyfrau ac awduron CYMRAEG!