llyfrau digri i blant

All posts tagged llyfrau digri i blant

Llyfrau i godi gwên

Published Ionawr 10, 2015 by gwanas

Y tro nesa fydda i’n mynd yno, dwi’n gobeithio clywed gan blant Ysgol Bro Cinmeirch pa lyfrau sydd wedi gwneud iddyn nhw wenu a chwerthin. Yn y cyfamser, dwi wedi bod yn pori drwy ambell un fy hun.

Unknown

Mae Llyfr Mawr y Pants allan ers 2006, ac mi brynais gopi i fy nai, Daniel ( fo ydi’r un tal efo cap yn y llun yma)
Image 21
Ond roedd o dipyn iau pan rois i’r llyfr iddo fo, ac mi fuodd o’n rhowlio chwerthin – am sbel o leia. Dydi o’m yn foi am lyfrau. Mwy o foi pêl-droed. Ond roedd o’n hoffi’r pethau gwirion sydd yn y llyfr yma gan Daniel a Mathew Glyn. Jôcs a ffeithiau am rechu, trôns ac ati – bingo.

photo

Mi blesiodd adolygydd Gwales.com hefyd, sbiwch:

Adolygiad Gwales
Sôn am chwerthin! Dyma lond trol hollol ddi-chwaeth o ffeithiau, jôcs, straeon, posau, cwisiau, awgrymiadau, a ryseitiau sy’n sicr o apelio at blant 7-12 oed (a phlant mawr hefyd). Mae’n llawn o gyfeiriadau at drôns, mynd i’r tŷ bach, rhechu, tisian – hynny yw yr union bethau mae bechgyn bach yn arbennig o hoff o greu jôcs amdanynt. Mae cartwnau Chris Glynn yn ychwanegiadau ardderchog at yr hiwmor.

Dylai bod copi o hwn ym mhob cartref a dosbarth yng Nghymru – bydd hyd yn oed y darllenwyr mwyaf anfoddog yn ysu i gael eu dwylo anarchaidd ar hwn!

Bethan Hughes

Ond barn bobol iau na ni fysa’n neis. Be dach chi’n ei feddwl o’r llyfr?

Mi fues i’n pori drwy hwn hefyd:
getimg.php

Llwyth o gerddi byr ac nid mor fyr, lloerig a gwirion ac nid mor wirion â hynny am wahanol anifeiliaid. Roedd un ohonyn nhw yn ddarn gosod llefaru yn yr Urdd sbel yn ôl – cofio ‘Os na cha i gi at y Dolig…’?

Ro’n i’n hoffi hon hefyd:

image

Mae o wedi ei anelu at blant 7-9 oed, ac mae hwn allan ers sbel hefyd: 2003. Mi wnes i fwynhau y rhan fwya o’r cerddi, ond nid pob un, rhaid cyfadde. Be amdanoch chi?

Mi fyswn i, yn bersonol, wedi hoffi cael gwybod mwy am y beirdd. Dim clem pwy ydi ambell un. A dyna sy’n braf am y gyfrol hon ar gyfer oedolion:
getimg
Mae ‘na lun a darn byr am awduron bob un o’r straeon.
photo
Rhywbeth i’w ystyried ar gyfer llyfrau eraill sydd â mwy nag un awdur? Neu efallai nad oes gan blant ddiddordeb yn yr awduron ac mai jest fi sy’n fusneslyd… neu’n hoffi cael sylw a gweld fy llun fy hun ynde…;)

Mae ‘na domen o lyfrau plant efo cerddi ynddyn nhw rwan, a dwi newydd brynu y ddau yma:getimg.php
getimg-1.php

Stwff da ynddyn nhw! A rhai fydd jest y peth ar gyfer fy nghriw i o ddysgwyr sydd isio llefaru yn Eisteddfod y Dysgwyr… nid dim ond ar gyfer plant mae’r rhain!

Ysgol Bro Cinmeirch

Published Rhagfyr 17, 2014 by gwanas

Dim ond isio dymuno Nadolig Llawen i holl blant a staff Ysgol Bro Cinmeirch gan eu Cyfaill Darllen. Ia, fi ydi honno, rhag ofn eich bod wedi anghofio!

image

Gobeithio y bydd ‘na lond gwlad o lyfrau difyr yn eich sannau Dolig wythnos nesa, a chofiwch ddeud wrtha i amdanyn nhw fis Mawrth. Mi fydda i isio gwybod am lyfrau sy’n gwneud i chi chwerthin y tro yma!

Fel hwn o bosib?

Unknown

Neu hwn tybed?

getimg.php

A be am hwn?

getimg-1.php

Ydach chi wedi eu darllen nhw sgwn i? Be oeddech chi’n ei feddwl? Wnaethoch chi chwerthin?

Os oes ‘na rywun yn gallu argymell llyfr doniol, digri, da ar gyfer plant cynradd, rhowch wybod ar y blog yma os gwelwch yn dda. Diolch!