Llyfrau am anifeiliaid

All posts tagged Llyfrau am anifeiliaid

Y Twrch a chyfres am feirws…

Published Mawrth 13, 2020 by gwanas

Mae’r Twrch Cymraeg wedi cyrraedd! A llyfrnod bach handi, ylwch:

IMG_0466

Mae’r llyfr yn fwy nag o’n i wedi’i ddisgwyl, ac yn edrych yn GRET!

IMG_0469

Dyma flas o’r tu mewn i chi:

IMG_0465IMG_0468IMG_0467

A sbiwch del ydi’r ‘end papers’ (rhywun yn gwybod oes na derm Cymraeg am rheiny?):
IMG_0470

I’r rhieni, mae ‘na ddarn ychwanegol am hanes y llyfr dros y blynyddoedd (yn cynnwys enwau’r cŵn mewn gwahanol ieithoedd) a darn am sut y daeth y fersiwn Gymraeg i’r fei O’R DIWEDD! A pham penderfynu ar Dwrch yn hytrach na Gwahadden…

Gyda llaw, os fydd hyn yn codi diddordeb mewn tyrchod/gwahaddod, mae Siân Lewis wedi cyhoeddi cyfres am yr un anifail:

51u18Q0FXkL._SX353_BO1,204,203,200_

Llyfrau yn y gyfres Ffrindiau Bach a Mawr, sef cyfres o lyfrau darllen ar gyfer disgyblion CA1/2 Ail Iaith. Llyfrau gwybodaeth syml am y twrch daear.

Hefyd, i blant chydig hŷn, mae Dafydd Llewelyn wedi sgwennu am Tomi:

getimg

Ac mae na dyrchod yn rhain hefyd:

A be am fynd draw i Ganolfan y Dechnoleg Amgen tua 3 milltir i’r gogledd o Fachynlleth ar yr A487 ger pentref bach Pantperthog, i gyfarfod Megan y Wahadden?

megan3-1920x1020

“Ymwelwch â byd tywyll tanddaearol Megan y Wahadden a darganfod mwy am y creaduriaid sy’n byw yn y pridd” meddai’r blyrb. Dwi rioed wedi gweld Megan fy hun, ond mae’n edrych yn wych yn y llun!

LLYFR AR GYFER OEDOLION IFANC:

Diolch i Lia sy’n gweithio yn Llyfrgell Dolgellau, dwi wedi darganfod awdur Saesneg sy’n sgwennu llyfrau wirioneddol anturus a brawychus ar gyfer oedolion ifanc. Roedd hi wedi sylwi mod i’n benthyca llwyth o lyfrau OI, ac mi gynigiodd ddod â’i chopi personol o The Enemy i mewn i mi gael blas.

Charlie Higson fu’n actio yn ‘The Fast Show’ (holwch eich rhieni) ydi’r awdur, dyma fo:

charlie-higson-967a727

A nefi, mi ges i fy machu gan The Enemy! Jest y peth i fechgyn a merched tua 12+ sy’n mwynhau cael sioc bob yn ail bennod. A’r peth od ydi: mae o am fyd lle mae ‘na feirws wedi cymryd drosodd, feirws sydd ddim yn effeithio ar blant!

Shocked-Face-1

Wel, nid rhai dan 15 oed o leia. Mae’r oedolion i gyd unai wedi marw neu wedi troi’n zombies… difyr. Felly oes, mae ‘na lot o ymladd a marw, felly peidiwch â mentro os nad ydach chi’n hoffi’r math yna o beth. Ond o… mae ‘na gymeriadau hyfryd. Ydyn nhw’n marw? Gewch chi weld.

3 llyfr oedd i fod yn y gyfres, ond mae’r rheiny wedi bod mor llwyddiannus, mi sgwennodd o 7 yn y diwedd!

71+UajF0YlL

Iârgyfwng! Cyfres Halibalŵ

Published Tachwedd 4, 2018 by gwanas

Ieee! Mae CAA Cymru wedi cyhoeddi cyfres newydd o nofelau gwreiddiol i blant 7-11 oed:

43592891_2067627193260109_3714788798530322432_n

Dwi newydd ddarllen un ohonyn nhw, Iârgyfwng!  gan Gwennan Evans. Hi sy pia’r llais radio perffaith ‘na ar fwletinau Radio Cymru, ac roedd hi’n fardd y mis yn ystod Ebrill 2018 – ac mae ei gŵr, Gruff yn fardd reit lwyddiannus hefyd (cliw – mae gynnyn nhw gadair newydd, neis iawn yn y tŷ). Mae hi hefyd wedi sgwennu nofel ysgafn ar gyfer yr arddegau hŷn ac oedolion – Bore Da, ac mae hi’n stompwraig brysur.

maxresdefault

A rŵan, dyma hi wedi sgwennu nofel ar gyfer plant 7-11 oed.

20181104_173700

Mi wnes i ei mwynhau hi’n arw a dwi wir yn meddwl y bydd plant 7-11 oed yn ei mwynhau hi.

Bechgyn yw’r ddau brif gymeriad: Osian a Ned, ei gefnder. Mae Osian yn fachgen taclus yn byw mewn tŷ taclus efo rhieni taclus yn y ddinas. Ond mae ei rieni yn poeni ei fod o’n wahanol i blant eraill. Er enghraifft, dydi o ddim isio neidio ar y trampolin brynon nhw iddo fo. Mae’n well ganddo fo esgus bod yn grwban o dan y trampolîn… dyma’r ddwy dudalen gynta i chi gael gwell syniad:

Mae’r stori’n llifo’n hawdd iawn a hiwmor Gwennan yn pingian oddi ar y tudalennau. Ond mae hi’n glyfar – mae ‘na gynildeb yma, a mwy i’r cymeriadau na fydd plant yn ei weld ar yr olwg gyntaf.

Dydi Osian ddim yn hapus o gwbl pan mae Ned, ei gefnder mawr, bler, swnllyd a drewllyd (mae’n rhechan gryn dipyn ac yn stwffio bisgedi siocled i fyny ei drwyn ac i mewn i’w glustiau – a’u bwyta wedyn) yn cyrraedd – ac yn malu ei drampolîn!

20181104_173810

Byw ar fferm mae Ned fel arfer, ac mae’n hawdd deud mai merch ffarm ydi’r awdur hefyd. Mae hi’n gwybod sut i sgwennu am iâr – achos oes, mae ‘na iâr yn y stori hefyd (cliw yn y teitl ac ar y clawr). Merch ffarm oedd mam Osian gyda llaw…sydd wedi symud i’r ddinas – fel yr awdur.

Ta waeth, dwi ddim am ddifetha’r stori i chi ond mae’r llanast a’r anrhefn mae Ned a’i iâr yn ei greu yn ddigri ac yn gwneud i chi fod eisiau troi’r tudalennau i weld be fydd yn digwydd nesa.

Dylai plant fferm sydd ddim fel arfer yn hoffi darllen fwynhau hon, ond dylai unrhyw blentyn 7-11 oed sy’n mwynhau stori dda, llawn hiwmor ei mwynhau hi hefyd.

O, ac i’r gogs, dydi hi ddim yn anodd o gwbl i chi ddeall y darnau ‘hwntw’ – mae mynd am ‘ŵâc fach’ a ‘peidiwch â bod ofan’ yn berffaith ddealladwy tydyn? Mae ‘na sôn am ‘glos’ a dwi’n eitha siŵr mai buarth ydi hwnnw, a dwi’n gwbod mai ieir a hwyaid ac ati yw ‘dofednod.’ Mae’r gweddill yn berffaith hawdd i bawb o unrhyw ran o Gymru ei ddeall, ac yn fy marn i, mae’r darnau bach tafodieithol yn rhoi lliw hyfryd i’r cymeriadau. A dwi’n caru Ned.

Da iawn, Gwennan, a da iawn CAA Cymru am gomisiynu cyfres o lyfrau gwreiddiol i’r oedran yma. Rŵan/nawr, prynwch, darllenwch a dwedwch wrth bawb arall am y llyfrau hyn. Mi wnai adolygu’r gweddill wrth iddyn nhw gyrraedd.

 

Cyn mynd, dyma ddyfyniad gwych am ddarllen a sgwennu gan Pam Allyn:

44548599_1869746536394199_8501613086388518912_n

Syniadau ar gyfer athrawon a llyfrgelloedd

Published Medi 9, 2016 by gwanas

_83370466_img_3389

Mi fues i’n trafod llyfrau plant ar y radio eto heddiw – recordio rhaglen Dan yr Wyneb efo Dylan Iorwerth a Siwan Rosser (darlledu am 18.00 ar nos Lun dwi’n meddwl).

cr7gij-wgaakjkl

(Stiwdio fach Penrhyndeudraeth ydi fanna)

Roald Dahl oedd dan sylw a finnau’n diolch yn fawr am y pres dwi’n ei gael drwy’r Roald Dahl Foundation am greu gweithdai sgwennu ac ati ond yn cwyno (fel arfer – yr un hen stori…) am y diffyg sylw i awduron eraill Cymraeg yng Nghymru. Roedd hi’n sgwrs ddigon difyr. Ond ro’n i wedi bwriadu sôn am yr angen i ofalu bod pob athro Cymraeg sy’n gwneud cwrs ymarfer dysgu o hyn ymlaen yn sylweddoli pa mor bwysig ydi hi iddyn NHW ddarllen llyfrau plant hefyd. AC NID DIM OND ADDASIADAU!

gift-books

Sut fedran nhw argymell llyfrau i’w disgyblion os nad ydyn nhw’n darllen llyfrau plant eu hunain? Ond ar y llaw arall, dwi’m isio iddo fod yn orfodol – dwi isio iddyn nhw eu darllen am ei fod yn bleser – fel i’r plant. Sefyllfa anodd tydi? Ond naci, ga drapia, mae athrawon cynradd yn gorfod cadw ar dop eu gêm efo mathemateg a gwyddoniaeth, felly mi ddylen nhw neud yr un ymchwil ar gyfer darllen! Mae’r un peth yn wir am athrawon Cymraeg uwchradd. Mae pob athro isio bod yr athro gorau y medran nhw fod tydyn? Wel, mae darllen llyfrau plant yn mynd i neud byd o les felly tydi? Ac nid dim ond y llyfrau  sydd ar y cwriwclwm.

imagesimages-1

Dwi’n gwybod bod ‘na lawer iawn o athrawon a llyfrgellwyr sydd yn darllen y llyfrau ‘ma, diolch yn fawr, ond dwi’n gwybod bod ‘na lawer iawn sydd ddim.

images

A dach chi’n gwybod be fyddai o help i bawb? Rhestrau o lyfrau mewn categoriau ar gael yn hawdd ar rywle fel gwefan Gwales.com, fel sydd ar wefan lovereading – dyma linc i restr o lyfrau ar gyfer plant 9+

http://www.lovereading4kids.co.uk/genre/9/9-plus-readers.html

Grêt tydi? Plis fedar rhywun gyflogi rhywun i wneud pethau tebyg yn Gymraeg?

f4bc1d735d0237b36697342c50ba0d44.jpg7ff5d4aa32bf2413f5ae92b0723104c4.jpg

Ac mewn llyfrgelloedd, be am focsus/silffoedd lliwgar  yn arddangos teitlau ar thema?

Horse+Books.jpgimages.jpgfa0eabd1c69afe08bbe1fdae01dffe67.jpg

Pethau fel:

Llyfrau am bêl-droed/rygbi 6+. 8+, 12+

Unknowngetimg.phpimages-1getimg-4getimg-2

Nofelau am geffylau 6+, 8+, 12+

getimg-3getimg-2.jpg

Nofelau/straeon gyda chefndir amaethyddol/dinesig ( prinder rhai dinesig gyda llaw)(prinder rhai amaethyddol ar ôl 5 oed…)

getimggetimg.jpggetimg-1.jpggetimg-2.jpggetimg-1getimg.jpggetimg.jpggetimg-2.jpg

Nofelau am hoci, sombis, ysbrydion, y gofod, anifeiliaid, hud a lledrith ayyb ayyb

getimg.jpggetimg-3.jpggetimg-4.jpg

getimg-5.jpggetimg-3.jpggetimg-1.jpggetimg-3.jpggetimg-2.jpg

getimggetimg-4.jpggetimg-1.jpg

getimg-1.jpg

 

Mae ysgolion yn aml yn gwneud prosiectau ar rhyw bwnc neu gyfnod mewn hanes – meddyliwch defnyddiol fyddai rhestr/bocs/silff yn llawn llyfrau addas – yn y ddwy iaith os liciwch chi – ond yn sicr yn Gymraeg!

Oes y Tuduriaid, yr ymfudo i Batagonia, y Rhyfel Byd Cyntaf, yr Ail Ryfel Byd – mae ‘na stwff addas ar gael! Bron i gyd gan Haf Llewelyn gyda llaw…

getimg.jpggetimg-1.jpggetimg-2.jpggetimg.jpggetimg-1.jpggetimg-2.jpggetimg-1.jpggetimg.jpggetimg.jpg

Ia, dwi’n gwybod mai addasiad ydi Asterix, ond addasiad o’r Ffrangeg gwreiddiol, felly dwi’n maddau. A dwi’n addoli Asterix.

Be am gasgliad o gasgliadau o straeon byrion?

getimg.jpggetimg-3.jpg  getimg-1.jpggetimg.jpggetimg-1.jpggetimg-2.jpg

Be am lincs: “Os wnaethoch chi fwynhau hwnna, be am hwn?”

A sbiwch syniad da ydi hwn:

Image.jpg

Roedd hwnna drwy Twitter ‘Patron of reading’ – llwyth o syniadau yno bob amser. A dyna fi’n ôl at bwysigrwydd athrawon…ond gellid gwneud hyn mewn llyfrgelloedd, siopau llyfrau – bob man. Hoff lyfrau rhywun adnabyddus yn blentyn?

Y Prifathro?

images.jpg

Tudur Owen?

tudur-owen-2013-april.jpg

Ond doedd Tudur ddim yn darllen llawer yn blentyn…neu oedd o? Difyr fyddai gwybod be oedd yn apelio ynde?

Be amdani athrawon/llyfrgelloedd/siopau?

Nofel am gi defaid a Mellten 2

Published Medi 1, 2016 by gwanas

getimg

Ieee! Fel merch fferm oedd wrth ei bodd efo Shadow The Sheepdog, Enid Blyton

Unknown-1

dwi’n falch iawn bod nofel WREIDDIOL Gymraeg a Chymreig wedi cyrraedd y siopau. A gan fod yr awdur, Ifan Jones Evans

Unknown

yn ffarmwr yn ogystal â chyflwynydd teledu a radio, mae o’n ‘gwbod ei stwff.’ Ac fel mae’n digwydd, Nan, y ci yn y stori yw ci go iawn Ifan. O, ac mae’r llyfr yn rif 1 Gwerthwyr Gorau yn barod! Dyna ddangos pa mor ddefnyddiol ydi cael awdur sy’n berson adnabyddus a hoffus cyn dechrau (gweler llwyddiant David Walliams ac ati). Dyw’r cyhoeddwyr ddim yn dwp…

Nofel ar gyfer plant 7-9 oed ydi hi yn ôl Gwasg Gomer, a dwi’n cytuno. Byddai darllenwyr da 6 oed yn gallu ymdopi’n iawn efo hi hefyd.

Mae’r stori’n un syml iawn, iawn. Efallai yn rhy syml? Neu ai fi sy’n rhy hoff o ddrama a storis fel bar o Toblerone? Ond mae’r cymeriadu yn gweithio’n dda – mae Nan yn gi hyfryd, hoffus, clyfar ( wrth gwrs, ci defaid ydi hi!) ac mi fydd plant y wlad yn hapus iawn efo’r ‘Cym Bei’ ac ‘Aweeee’ a’r land rofyrs a’r cyffyrddiadau bychain sy’n gwneud iddi deimlo’n ‘real.’ Dwi’n gwybod yn iawn bod llawer gormod o blant ffarm (bechgyn yn enwedig) yn gyndyn iawn i ddarllen nofelau, felly fe ddylai ‘Nan a’r Sioe Fawr’ eu denu nhw at lyfrau. Dyna’r gobaith o leia, ac mae yma sgôp am gyfres o anturiaethau Nan a ddylai brofi’n boblogaidd. Ond…chydig bach mwy o blot tro nesa efallai, Ifan? Cofiwch chi, siarad fel oedolyn ydw i ynde, ac os oes ‘na blant 7-9 oed allan fanna yn teimlo bod y plot yn eu siwtio i’r dim a ‘mod i’n siarad drwy fy het, wel dyna fo – rhowch wybod!

O, ac mae lluniau Petra Brown ( sy’n byw rhywle yng Ngogledd Cymru) yn gwbl hyfryd.

FullSizeRender

Mae hi’n amlwg yn dallt ei hanifeiliaid.

FullSizeRender-1

Dyma luniau eraill ganddi:images-1images

 

A rhywbeth arall llawn lluniau sydd ar werth rwan ydi Mellten 2!

Dyma i chi rai o’r cymeriadau fydd yn yr ail rifyn o’r comic Cymraeg yma:

CrRFVPMWAAA57n5CrRGmAfWcAAT-SiCrRJMc6WcAE0_8L

Prynwch, darllenwch a rhowch wybod be dach chi’n ei feddwl o’r cynnwys.

O, a dyma lun o fy nghi defaid coch i, Del yn cael bath bore ma ar ôl rhedeg efo fi a fy meic:

Del

 

 

 

Mwy o lyfrau am Anifeiliaid

Published Hydref 16, 2014 by gwanas

Es i i’r Llyfrgell i chwilio am fwy o lyfrau plant sy’n sôn am anifeiliaid, a dyma bedwar i chi. Llyfrau ar gyfer plant bach ydyn nhw, tua 5-7 oed, ac iau.
Dau yn wreiddiol, a dau yn addasiadau… ydw, dwi’n gwybod mod i’n torri un o fy rheolau fan hyn, ond maen nhw’n digwydd bod yn lyfrau bach da.

Y rhai gwreiddiol i gychwyn:

getimg.php

Iona’r Iâr, lluniau a stori gan Dylan Thomas ( naci – un gwahanol – o Ros-y-bol, Ynys Môn mae hwn).
Addas i blant hyd at 7 oed. Stori fach ddigri am Iona’r iâr sydd am fynd ar ei gwyliau i lan y môr ac yn penderfynu dysgu nofio yn gynta, ond mae’n cael pob math o drafferthion! Iâr ydi hi wedi’r cwbl, nid hwyaden…

Hoffi’r lluniau yn arw – digon o hiwmor ynddyn nhw, ac mae corff iâr mewn bicini yn codi gwên yn sicr. Mae ‘na dipyn o sgrifen yma, felly llyfr ar gyfer darllenwyr da ddeudwn i, ond mae yma ddigonedd o gyfle i rieni ac athrawon wneud lleisiau gwirion a dramatig i’r plant iau. Digon o hwyl.

Yn ail, dyma Sglod a Blod gan Ruth Morgan, lluniau gan Suzanne Carpenter:

getimg-3.php

Hanes ci o’r enw Sglod sy’n sglaffio sglodion sydd wedi eu taflu a’u gollwng ar hyd llawr y pier. Mae hynny’n betha da ar gyfer cadw’r lle’n lân a thaclus wrth gwrs, ond nid yn beth da ar gyfer corff Sglod, sy’n mynd yn dewach ac yn dewach – nes i Blod yr wylan roi gwersi ymarfer corff iddo fo. Stori ddigri, hwyliog efo digon o negeseuon a deunydd trafod am fwyta, gor fwyta, cadw’n heini, a chadw llefydd yn lân a thaclus. Lluniau digon digri, ond doedd pob un ddim yn llwyddo yn fy marn i. Ond fi ydi honno.

A rwan yr addasiadau:
getimg-2.php

Llyfr dwyieithog Mae Mali eisiau Mwy! / Mali wants More! – y sgrifen yn fawr yn Gymraeg ac yn llawer llai yn Saesneg. Un da iawn ar gyfer rhieni sy’n dysgu Cymraeg, neu’n ansicr eu Cymraeg. Neu blant sydd am wella eu Saesneg – neu eu Cymraeg.
Ac mae’n chwip o stori ddigri am ddafad fach sydd isio bod yn fwy, ac yn gyflymach ac yn gryfach, ond yn mynd dros ben llestri a deud y lleia. Eto, mae ‘na negeseuon amlwg iawn yma: peryglon bod yn farus; hunanddelwedd; cymharu efo pobl eraill; balchder; be ydi bod yn ffrind da – rhip ohonyn nhw. Ac fe ddylai plant fod wrth eu boddau efo’r diwedd. Dwi’n gwybod y byddai fy ngor-nai tair oed i, Caio, yn rhowlio chwerthin!

Ac yn olaf:

getimg-1.php

Stori hyfryd a lluniau hyfryd am Cara sydd eisiau ci bach. Ro’n i’n cydymdeimlo’n llwyr efo Cara a’i theulu a’r cwn – OND, ro’n i ( ac adolygydd ar gwales.com) yn teimlo bod Cara wedi cael ci yn llawer rhy hawdd – jest felna! Nid fel’na mae’n digwydd yn y byd go iawn naci, felly efallai nad dyma’r llyfr i’w roi i blentyn sydd isio ci bach ond sydd â rhieni sydd ddim isio ci yn y ty! Iawn ar gyfer rhywun sydd â chi eisoes falle.
Fel fi.
Dyma fy ngast goch i, Del, efo fy nor-nith i Cadi, pan oedd hi’n fach iawn:
DSC_0065

Un peth arall. Do’n i ddim yn siwr be fyddai rhai rhieni yn ei feddwl o adael i gwn gysgu ar y soffa ac ar y gwely… mae’n golygu llawer iawn mwy o hwfro a golchi dillad gwely!

Cyfaill Darllen a Llyfrau am Anifeiliaid

Published Hydref 10, 2014 by gwanas

Photo on 10-10-2014 at 13.52

Fues i yn Ysgol Bro Cinmeirch eto, ar fy ymweliad rheolaidd fel Cyfaill Darllen ( Patron of Reading). Pleser bob amser!
A’r tro yma, ro’n i wedi gosod cystadleuaeth, i bawb yn Bl 3,4,5 a 6 wneud lluniau o Rhys a Mari, prif gymeriadau Gwylliaid
image

A dyma i chi’r lluniau ro’n i’n eu hoffi fwya.

Photo on 10-10-2014 at 13.52

Mi wnes i anghofio sgwennu’r manylion i lawr, ond dwi’n 99% siwr mai Cari enillodd, yr un ieuenga ohonyn nhw i gyd – yn Bl 3! Dwi’n arbennig o hoff o’r ci, a gwallt Mari. Do, mi gafodd wobr gen i – copi o Gwylliaid. Ro’n i wedi bwriadu sgwennu neges y tu mewn, ond aeth amser yn drech na ni am ryw reswm, felly os wnei di ddod a’r llyfr i’r ysgol efo ti y tro nesa, mi wnai sgwennu neges bryd hynny, Cari!

Trafod llyfrau am anifeiliaid fuon ni efo’r rhai h^yn, ac roedd sawl un wedi dod â llyfrau Michael Morpurgo efo nhw, oedd ddim yn sioc o gwbl; mae o’n sgwennu’n wych am anifeiliaid. Ond mi ges i sioc bod cymaint o lyfrau am ddreigiau! Roedd eu Cyfaill Darllen Saesneg, Shoo Rayner, newydd fod draw hefyd,ac roedd pawb yn canmol hwn:

Unknown-1

Roedd Efa wedi mwynhau “One dog and his boy” gan Eva Ibbotson ( yr un wnes i ei argymell)

Unknown-3

ond roedd hi’n canmol “Sky Hawk” gan Gill Lewis i’r cymylau.

Unknown-2

Felly dwi’n bendant am ddarllen hwnna rwan. Ac mae ‘na fersiwn Gymraeg:

getimg-2

Addasiad gan Elin Meek. Ond mynd am y gwreiddiol fydda i, a bod yn gwbl onest. Ydw, dwi’n un styfnig!