"Llyfr plant am yr amgylchedd" "Llyfr am wenyn"

All posts tagged "Llyfr plant am yr amgylchedd" "Llyfr am wenyn"

Llyfr Hyfryd am yr Amgylchedd – a gwenyn.

Published Hydref 22, 2020 by gwanas

Dwi wedi gwirioni efo’r llyfr yma!

Criw’r Coed a’r Gwenyn Coll

Dwi wedi bod yn cadw gwenyn mêl fy hun. Mae gen i un cwch fach dawel, glên, ond dwi ddim yn dwyn eu mêl nhw, achos dwi’n meddwl eu bod nhw ei angen o’n fwy na fi! A dwi ddim yn licio cael fy mhigo…

Ond does dim sôn am fêl yn y llyfr hwn. Mae ‘na 20,000 o fathau gwahanol o wenyn dros y byd, ac maen nhw I GYD yn bwysig. Pam? Darllenwch y llyfr i gael gwybod!

Bwriad y llyfr yw i agor llygaid plant i fyd natur a’u gwneud nhw’n ymwybodol o’r problemau mae’r blaned yn eu hwynebu – CYN EI BOD HI’N RHY HWYR!

Dyma lyfr arall gafodd ei eni ar gwrs yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy ar ddechrau 2019, gyda Manon Steffan Ros a Jac Jones yn arwain ac ysbrydoli. Roedd y cwrs yn syniad gwych, yn amlwg.

Mae rhai partneriaethau jest yn ‘gweithio’ a fan hyn, mae’r awdures newydd sbon, Carys Glyn, a’r arlunydd profiadol, Ruth Jên, wedi cydweithio’n hynod lwyddiannus i gyfuno rhai o anifeiliaid y Mabinogi a’r broblem gyfoes o wenyn yn diflannu i greu stori antur – sydd â thraed iddi.

“Neges y stori yw cofiwch y gwenyn! Mae’n bwnc sydd yn agos at fy nghalon.” Ruth Jên.

Mae’r stori’n ail-ddychmygu anifeiliaid hynaf y byd fel archarwyr sydd yn helpu anifeiliaid eraill i ddatrys problemau’r byd naturiol o’u cwmpas. Trwy ddefnyddio eu doniau anhygoel mae’r pum cymeriad unigryw – G.Hw, Carwww, Eryr, Chwim a Mal yn gweithio gyda’i gilydd i achub y dydd ac i achub y blaned!

Daeth y 5 cymeriad o ddychymyg Ruth Jên:

“Dwi wedi defnyddio’r Anifeiliaid Hynaf o’r Mabinogi fel ysbrydoliaeth i fy ngwaith celf ers rhai blynyddoedd. Wedi i Carys weld brasluniau yn seiliedig ar y cymeriadau fel criw o archarwyr aeth hi ati i ddatblygu stori ar eu cyfer.”

Sbiwch gwych ydy’r lluniau:

Ac mae’r geiriau a’r stori’n hyfryd hefyd. Mae ‘na lot o eiriau, ond maen nhw’n cynnwys rap, a dyma fo:

Sbiwch hapus ydy Carys Glyn efo’r llyfr!

Dwi’n hapus iawn hefyd, ac mi fydd plant, rhieni ac athrawon dros Gymru’n mwynhau pori dros y lluniau a’r stori – a chreu gweithgareddau wedi eu hysbrydoli gan y gwenyn, natur, bob dim.

Ro’n i’n arbennig o hoff o’r tudalennau yma:

Syml, a hynod effeithiol

Mae’r amrywiaeth sydd yn y llyfr yn ffres ac yn gofiadwy. O, ac ro’n i’n hoffi’r ffaith bod gan un plentyn yn y llyfr ofn gwenyn. DOES DIM ANGEN I NI OFNI GWENYN. Dwi’n ymateb yn ddrwg i bigiadau gwenyn mêl, ond does gen i mo’u hofn nhw, dwi jest yn gadael llonydd iddyn nhw. Dydyn nhw ddim ISIO pigo neb, ac os dach chi’n dawel ac yn llonydd, mi fydd pawb yn hapus – wir yr.

Dydi hwn ddim yn un o luniau’r llyfr – ro’n i jest isio llun o wenynen hapus…

Llyfr lliwgar a thestun hwyliog sy’n dysgu gwers bwysig am yr amgylchedd.

Addas i blant dan tua 7 oed. £6.99. Y lolfa.

Mwynhewch!