llyfr chwilio

All posts tagged llyfr chwilio

Ble Mae Boc? Huw Aaron

Published Rhagfyr 2, 2020 by gwanas

Maen nhw wedi bod yn brysur iawn yng nhartref yr Aaroniaid yn ddiweddar; mae Huw, hefyd, wedi bod yn chwysu dros luniau lu, ac mae’r canlyniad yn werth ei weld! Dwi’n meddwl bod yr ail lyfr, sef ‘Ble mae Boc? Ar Goll yn y Chwedlau’ hyd yn oed yn well na’r cyntaf!

Roedd y llyfr cyntaf yn HYNOD boblogaidd, efo oedolion yn ogystal â’r plant, ac roedd plant ein teulu ni wrth eu boddau’n chwilio am Boc y ddraig fach goch ynghanol y lluniau prysur, boncyrs. Mi fues innau wrthi am oriau hefyd, ac roedd y plant yn llawer gwell na fi am ddod o hyd i Boc. Dwi wedi cael sbectol ers hynny, felly: GAME ON!

Pam fod hwn hyd yn oed yn well? Wel, mae o am chwedlau, a dwi wrth fy modd efo chwedlau a straeon llawn hud a lledrith a chymeriadau a digwyddiadau rhyfedd. A dach chi’n gwybod be ddwedodd Einstein, un o’r bobl mwya clyfar welodd y byd erioed?

If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be very intelligent, read them more fairy tales.

Amen, Einstein.

Mae Boc yn ein harwain i lefydd gwych a rhyfeddol, fel i fyd y Cewri, i Gantre’r Gwaelod, ac i fyd y Mabinogi:

Chwip o lun ynde? Welwch chi Bendigeidfran? A’i chwaer o, Branwen yn gollwng drudwy i fynd â neges ato fo? A be am y boi druan sy’n cael ei daro gan wawyffon sydd wedi ei thaflu drwy dwll mewn carreg? A pam yr holl foch? Mi wnes i ddod o hyd i Boc yn eitha sydyn yn y llun yma, ond hwn ydy’r darlun cyntaf yn y llyfr, felly mae Huw yn glyfar (fel Einstein) yn gwneud i ni deimlo’n glyfar ar y dechrau. Ac yn gwneud i ni dynnu gwallt ein pen yn nes ymlaen!

Ond be sy’n hyfryd am y llyfr hwn ydi ei fod yn gallu cyflwyno plant (a’u rhieni?) i straeon y Mabinogi, neu atgyfnerthu’r hyn maen nhw’n ei wybod yn barod – a’i neud yn hwyl! Mae’r un peth yn wir am yr hen Hwiangerddi Cymraeg. Dyma i chi ddarn sy’n dangos y Tŷ Bach Twt:

Dach chi’n ei chofio hi? “Mae gen i dipyn o dŷ bach twt, o dŷ bach twt, o dŷ bach twt. Mae gen i dipyn o dŷ bach twt, a’r gwynt i’r drws bob bore. Hei di ho’ – ac ati. Wedyn tybed pa hwiangerdd sydd â dynes yn dringo dros gamfa a mochyn yn eistedd ar ben stol? Hm… Dwi’n cymryd bod yr hen hwiangerddi yma’n cael eu dysgu yn y feithrinfa, neu ar ddechrau’r ysgol gynradd, os nad oes ‘na daid neu nain o gwmpas? Mae gen i go mai fy nain oedd yn dysgu’r rhan fwya i ni, achos doedd Mam erioed yn un am ganu ryw lawer. Diolch, Nain!

Felly mae’r llyfr yn fwy na dim ond llyfr chwilio (sy’n wych ar gyfer hyfforddi’r meddwl i ganolbwyntio), mae o’n gyfle gwych i ddysgu/trafod ein diwylliant, ein hanes, bob dim.

Fy hoff ddarn i ydy hwn:

Teyrnas y Tylwyth Teg! Mae’r lliwiau’n wych, mae’r ffordd mae o wedi gallu cyfleu golau yn hyfryd, ac mi allwch chi nabod adar a blodau, aeron ac ati yn ogystal â sylwi ar y manylion bychain cywrain dros y lle i gyd. A do, pan ddois i o hyd i Boc, roedd o* mor blwmin amlwg WEDYN yn doedd?!

*Neu hi – y ddraig hon ynde? Dyna pam mae Huw’n ei galw hi’n ddraig fach, nid bach. Ddwedes i ei fod o’n glyfar yndo?

Ond dwi’n hoff iawn o’r tudalennau yma hefyd:

Parti Llyfrau Plant, yn llawn o gymeriadau o bob math o lyfrau Cymraeg (gwreiddiol!) hen a newydd. Mae Sali Mali reit amlwg, ond dach chi’n gallu nabod cymeriadau eraill? Dwi ddim wedi cynnwys y cyfan, ond os brynwch chi’r llyfr (bargen am £4.99) mi welwch chi Tomos Caradog a Superted a dwi’n siŵr mai Nel allan o ‘Na! Nel!’ ydy honna. Mi gaiff plant sy’n caru llyfrau fodd i fyw yn nabod y gwahanol gymeriadau a chofio be ydy enw cath Gwlad y Rwla (mae hi ar y bwrdd). Bydd awduron llyfrau plant hefyd yn craffu i weld os yw eu cymeriadau nhw yna… Caryl Lewis – mae ‘na ferch yn cadw gwenyn yna! Ac er y gallai’r dylwythen deg ‘na fod yn unrhyw dylwythen deg, dwi’n licio meddwl mai Brenhines y tylwyth teg allan o Coeden Cadi ydi hi! Dwi’n eitha siŵr mod i’n nabod y Bwbach ‘na hefyd, a’r môr-leidr ‘na…

Chwip o lyfr wnaiff anrheg Nadolig gwych. Rieni, os fyddwch chi isio chydig o lonydd dros y Dolig, mi fydd hwn yn eu cadw’n hapus am hiiir. Nid dim ond chwilio am ddraig ydi’r gêm – mae ‘na lawer iawn mwy o bosau!

Rhowch wybod os fydd o’n plesio, a pha ddarnau oedd eich ffefrynnau. Bet y bydd sawl un yn mynd am yr Angenfilod… ond y tylwyth teg i mi, bob tro.

Tybed ble fydd Boc 3 yn mynd?

Anrhegion Nadolig munud olaf

Published Rhagfyr 18, 2018 by gwanas

9781784616625

Wel, mae’r llyfr yma’n hwyl! Dwi’n eitha siŵr y bydd y teulu i gyd yn cael modd i fyw yn chwilio am gymeriad Boc y ddraig fach goch yn y lluniau yma gan Huw Aaron:

IMG_4416

Bydd darllenwyr comic Mellten yn gyfarwydd â chwilio am Boc, ond dyma fo rŵan yn cael llyfr cyfan iddo fo’i hun!

Mae’n dipyn o fargen yn fy marn i: 10 llun tudalen ddwbl a phob un yn dangos golygfa eiconig Gymreig, fel yr Wyddfa, Castell Caerffili, fferm, gêm bêl-droed, Portmeirion ac ati.

Nabod fan hyn?

IMG_4418

A dyma’r fferm:
IMG_4415

Mae ‘na gyfle i chwilio am bethau eraill hefyd (250 i gyd!), a chyfle i drafod a holi cwestiynau rhwng plant â’i gilydd, neu rhwng rhiant/Nain/Taid/Modryb a phlentyn.

Dyma i chi anrheg delfrydol i blant ac oedolion, ac i deuluoedd di-Gymraeg hefyd.

Mae ‘na ddyfyniad da ar y cefn hefyd, ylwch:

IMG_4422

HuwAaron

Dywedodd Huw Aaron:

“Dwi wrth fy modd yn arlunio golygfeydd brysur llawn manylion bach doniol, felly roedd hi’n lot o hwyl creu’r llyfr yma…a lot o waith hefyd! Yn 2019, fydd Boc yn mentro eto wrth i ni gyhoeddi’r llyfr yn Saesneg hefyd. Pob hwyl gyda’r chwilio!”

Mae Ble Mae Boc? gan Huw Aaron (£4.99, Y Lolfa).

Llyfr arall sydd newydd gyraedd y siopau ydi un arall yn y gyfres Deian a Loli:

9781784616472

Dwi wrth fy modd efo’r lluniau ‘ma gan Nest Llwyd Owen:

IMG_4419IMG_4420

Mae’n stori fach hyfryd gan Angharad Elen hefyd, efo ymadroddion bach bywiog fydd yn cyfoethogi iaith plant ifanc: mae’r efeilliaid yn cael trafferth cysgu un noson, ac wrth edrych allan drwy’r ffenest tra’n stwffio’u boliau ganol nos, maen nhw’n sylwi bod y sêr wedi diflannu… felly ydyn, maen nhw’n neidio mewn llong ofod i ddatrys y dirgelwch – ac yn cael gweld y planedau – a llawer mwy.

Maen nhw’n cyfarfod cymeriad hyfryd gafodd ei hysbrydoli gan berson hyfryd go iawn o’r enw Madam Sera. Dydi hi ddim efo ni bellach yn anffodus, ond mae pobl fy oed i yn ei chofio’n iawn ar y teledu – mi sgwennodd ei llyfr ei hun, sbiwch:

61+DMcsVPCL._SX258_BO1,204,203,200_

“Mae gen i gof clir iawn o Madam Sera pan o’n i’n hogan fach,” meddai Angharad. “Roedd hi’n gweithio yn Llyfrgell Caernarfon ac roedd hi’n dotio at blant. I mi, roedd hi’n rhyw gymeriad arallfydol – gyda llais cryg a bynsan ddu ar dop ei phen. Roedd hi’n sêr-ddewines, wrth gwrs, ac mi wnaeth dipyn o argraff arna i mae’n rhaid! Rhyw gyfuniad o Madam Sera a’r Ddewines Hud yn Superted ydi’r Madam Zêra yma.”

Deian a Loli a’r Sêr sy’n Cysgu (£4.99, Y Lolfa).

IMG_4421

Llwyth o sêr i’r ddau lyfr!