llyfr ar gyfer dysgwyr Cymraeg

All posts tagged llyfr ar gyfer dysgwyr Cymraeg

Llyfr ar gyfer rhieni di-Gymraeg

Published Gorffennaf 28, 2015 by gwanas

Pan ddechreuais i ar gwrs dwy flynedd ‘Cymhwyster Dysgu Cymraeg i Oedolion’ doedd gen i ddim syniad bod un o fy nghyd-fyfyrwyr yn awdures lwyddiannus tu hwnt. Ond mae’n debyg bod Lisa Jones o Aberhonddu ( dyna hi yn y llun isod)
Unknown

wedi gwerthu miloedd o’i chwrs 3-CD ar gyfer rhieni oedd/sydd yn dechrau dysgu Cymraeg:
Unknown-1

Dwi’m wedi gweld (na chlywed) y cwrs hwnnw fy hun, ond mae pawb yn canmol. Ond dwi wedi gweld ei llyfr newydd:
Welsh for Parents A Learner’s Handbook.
Unknown-2

Ac un da ydi o! Dwi’n hoffi’r ‘Introduction’ lle mae hi’n egluro pam ei bod hi ar dân dros ddysgu’r iaith ac eisiau i’w phlant gael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. A hithau newydd symud i Gymru efo’i theulu, doedd hi ddim o blaid syniad ei gwr o roi’r plant drwy ysgolion Cymraeg – i ddechrau. Ac mae cymaint o rieni yn teimlo felly yndoes? Wel, mae agwedd Lisa yn chwa o awyr iach: “The very best gift you can give your child is a word-rich, book-rich start to life which includes the chance to acquire two languages instead of one.” Amen, Lisa!

Felly os ydach chi’n nabod rhieni newydd sy’n ystyried peidio a rhoi’r cyfle hwnnw i’w plant – rhowch gopi o’r llyfr hwn iddyn nhw.
Os ydach chi’n nabod rhieni di-Gymraeg sydd ar fin dechrau dysgu neu’n ystyried gwneud – rhowch hwn iddyn nhw. Rhieni sydd â phlant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac angen help ar gyfer cysylltu efo’r ysgol/rhieni eraill yn Gymraeg? Neu ar gyfer dechrau sgwrsio yn Gymraeg efo’r plant? Mi fydd hwn yn berffaith. Mae Lisa’n fam i dri ei hun ac yn nabod plant… O, ac er mai iaith y de sydd ynddo fwya, mae Lisa wedi gofalu dangos be sy’n cael ei ddefnyddio yn y gogledd hefyd.

Hefyd, os ydach chi’n diwtor fel fi sydd angen gweld pethau o safbwynt rhywun ddysgodd Gymraeg, mae hwn yn ddefnyddiol tu hwnt. Do’n i ddim yn gwybod am y wybodaeth yma am sut i wybod os ydi rhywbeth yn fenywaidd neu’n wrywaidd!

imageimageimage

Cliciwch y linc isod am fwy o wybodaeth ar wefan y Lolfa:
http://www.ylolfa.com/en/dangos.php?ISBN=9781784610753

Living in Wales? This is a blog about a book which could change your life! How to write party invitations in Welsh, letters to school, talking to your child about their day in school, everything you need to know before and after Eisteddfods – it’s all here.

Mwynhewch!