llyfr am gi

All posts tagged llyfr am gi

Y Dyn Dweud Drefn

Published Hydref 31, 2019 by gwanas

20191029_102437

Dwi wedi dotio at y llyfr bach yma! Llyfr cyntaf awdur newydd sbon, ac mae’n debyg ei fod wedi gweld golau dydd am y tro cyntaf fel rhan o bortffolio ar gyfer modiwl Ysgrifennu Creadigol yn Adran Gymraeg Prifysgol Abersytwyth. Dwi mor falch bod llyfrau plant yn cael eu croesawu fel rhan o fodiwl o’r fath. Hen bryd!

Pam mod i wedi dotio? Yn bennaf, oherwydd y ci. Os dach chi’n hoffi cŵn, mi wnewch chithau ddotio fel fi.

20191029_102639

Mae’r dyn dweud drefn yn hen ddyn blin, blin efo pawb a phopeth nes i gi bach ddod i’w fywyd. A sbiwch ar y llun ohono gan Gwen Millward: mae hi wedi llwyddo i ddal yr edrychiad yn llygaid ci i’r dim yndo?

Mae’r arddull gan Lleucu Fflur Lynch o Langwm (y ddawn ysgrifennu yn rhedeg yn y teulu, yn amlwg) yn hyfryd o syml ac yn siŵr o blesio plant cynradd, boed i’w ddarllen yn annibynnol neu i wrando ar oedolyn neu blentyn hŷn yn ei ddarllen yn uchel.

20191029_10250120191029_102521

Anrheg Nadolig bach hyfryd am £4.95. Gwasg Carreg Gwalch. I blant tua 5+ ddeudwn i.

Llyfr arall dwi newydd ei ddarllen ydi campwaith arall gan Catherine Johnson (ei mam o Wytherin – mae ‘na flog cyfan amdani yma os wnewch chi roi ei henw yn y bocs chwilio ar y dde):

41l4Lb92fzL._SX322_BO1,204,203,200_

Enillodd hwn y Little Rebels Children’s Book Award 2019, a hynny’n haeddiannol. Mae’n delio gyda’r pwnc o gaethwasiaeth yn onest iawn drwy gyfrwng hogyn bach o’r enw Nat sy’n cael ei yrru o Jamaica i Loegr. Mae’n addas ar gyfer plant 8-12 oed, ond oedolion hefyd. Mae’n fyr, ond mae ‘na gymaint ynddo fo, gan gynnwys ffeithiau, digwyddiadau a phobl go iawn. Oes, wrth gwrs bod ‘na elfennau brawychus ynddi, ond mae’n stori llawn cyffro a gobaith sydd wir yn werth ei ddarllen.

Mali, Gwawr Edwards

Published Mai 29, 2019 by gwanas

9781784617240_300x400

Mae hon yn gyfrol fach hyfryd a lliwgar am Mali’r ci sy’n byw ar fferm – ond nid ci defaid mo Mali, ond sbaniel King Charles go iawn yr awdures. Ac ia, y Mali go iawn sydd wedi ysbrydoli’r 4 stori sydd yn y gyfrol. Roedd ‘na luniau ohoni hi, Gwawr a Nel, ei merch yn dathlu cyhoeddi’r llyfr yn Eisteddfod yr Urdd:

61431967_10157363237307704_4409039475603144704_n

Felly os dach chi tua 4-7 oed ac yn caru cŵn neu anifeiliaid yn gyffredinol, mae hon i chi. Hefyd, os dach chi’n hoffi canu, mae ‘na CD i gyd-fynd â’r gyfrol, a geiriau’r caneuon i gyd yn y cefn:

20190529_140859

Menna, chwaer Gwawr helpodd hi i gyfansoddi’r caneuon, ac mae’n debyg iddyn nhw gael andros o hwyl yn y broses. Wel, do siŵr, mae’r ddwy yn hynod gerddorol: Gwawr yn gantores broffesiynol a Menna yn gyfeilydd ers blynyddoedd (Dafydd Edwards y tenor ydi tad y ddwy).

Mae pob stori’n canolbwyntio ar un tymor ac felly cawn ddilyn y tymhorau trwy galendr y byd amaethyddol (cafodd Gwawr ei magu ar fferm felly mae’n gwybod am be mae’n sôn…) ond fy hoff agwedd i o’r llyfr ydi’r ddywediadau a chwpledi cefn gwlad, fel rhain:

20190529_14073220190529_140636

Dwi’n eu cofio nhw, ond tybed faint o blant heddiw sy’n gyfarwydd â nhw? Dwi mor falch eu bod nhw’n cael eu hatgyfodi fan hyn, fel yn llyfr ‘Dathlu gyda Sali Mali’ (sylw i honno 2 flog yn ôl). Dwi’n cytuno’n llwyr efo Gwawr, ddywedodd:
“Mae dysgu’r rhain i blant yn rhywbeth pwysig iawn neu fe fyddant yn cael eu colli am byth.”

Os dach chi’n hoffi bwyd, mi fyddwch chi’n hoffi hon hefyd – mae ‘na lawer iawn o sôn am fwyd ynddi! Sut mae Gwawr yn llwyddo i fod mor slim, wn i ddim…

th-2

Mae’r straeon am ddiwrnod mabolgampau, cael picnic, gwylio tân gwyllt a mynd i sglefrio yn siŵr o apelio at blant bach, ac mae ‘na wers fach am fywyd ym mhob un. Mae’r darluniau gan Ali Lodge yn hyfryd. Mi gewch chi hwyl garw yn sylwi ar y manylion sydd fan hyn, er enghraifft:

20190529_140656

Un peth: dwi’m yn siwr am gynnwys geiriau’r caneuon yn y cefn. Gan eu bod yn ran o’r stori, ro’n i isio eu darllen nhw’n syth, o fewn y stori ei hun. Ond fi ydi honno.

Iaith Ceredigion sydd yma, gyda ‘dere’, ‘porfa’, ‘dolur’ ac ati, ond mae hynny’n rhoi lliw i’r llyfr ac mae’r gweddill yn gwbl ddealladwy i blant o bob cwr o Gymru. Ro’n i’n hoff iawn o “Dwi’n clemio”! A finnau’n meddwl mai pobl Maldwyn yn unig oedd yn dweud hynny pan fyddan nhw eisiau bwyd.

Y Lolfa £5.99 (CD Sain yn £12.98)

Os dach chi’n caru cŵn.

Published Mai 9, 2015 by gwanas

Llyfr ar gyfer oedolion ydi hwn:
racing-in-the-rain-book-cover-1

The Art Of Racing in the Rain gan Garth Stein. Ond mae ‘na fersiwn byrrach i blant: Racing in the Rain, my life as a dog.
Unknown

Mairwen wnaeth ei argymell i mi ar y blog yma pan wnes i ddigwydd deud bod gen i awydd sgwennu nofel o safbwynt ci ryw dro. Diolch Mairwen – dwi wedi ei fwynhau’n arw, ac wedi crio cymaint, roedd hi’n anodd gweld y geiriau!
Ond mi fydd raid i mi feddwl am ffordd gwbl wahanol o sgwennu fy nofel i rwan – a meddwl am gi cwbl wahanol, a stori cwbl wahanol, neu mi fydd pawb yn meddwl mai copio hwn fydda i!

Ia, hanes ci arbennig ydi hwn, Enzo, ci doeth tu hwnt, sy’n llawn dywediadau fel:

“There is no dishonour in losing the race … only dishonour in not racing because you are afraid to lose.”

“To finish first, you must first finish.”

Nid llyfr sopi, sentimental mo hwn o bell ffordd. Rasio ceir ydi’r thema; rasio ceir ydi byd Denny, perchennog Enzo, a Senna ydi ei arwr. Mae o’n dalentog, fel Senna, ond dydi lwc ddim o’i blaid; mae ganddo deulu i’w cynnal a gwraig sy’n sal. Ond dwi ddim am ddweud mwy am y plot na hynna.

Bydd pawb sy’n caru cŵn yn mwynhau hwn, ond pobl sy’n hoffi ceir a rasio hefyd.
Mwynhewch, a gadewch i mi wybod be oeddech chi’n ei feddwl. Peidiwch ag aros nes i’r ffilm ddod allan! Oes, mae ‘na ffilm ar y ffordd mae’n debyg. Ond fydd o’m cystal, wrth reswm.