Llwyth

All posts tagged Llwyth

Asterix a thafodiaith Maldwyn

Published Chwefror 5, 2020 by gwanas

51tnAzi2jxL._SX258_BO1,204,203,200_

Mae’r llyfr diweddaraf yng nghyfres Asterix yn Gymraeg yn chwa o awyr iach go iawn: mae tafodiaith Maldwyn yn gryf (iawn) ynddo fo! Mae’r cymeriadau yn ‘clemio am ginio’ ac yn ‘gogie’ a ‘lodesi’ sy’n falch iawn o’r ‘acien.’

Does ‘na’m llawer o lyfrau sy’n rhoi sylw i Faldwyneg nag oes? ‘Cysgod y Cryman’ ac ‘Yn ôl i Leifior’ efallai, ond dwi ddim yn gallu cofio faint o sylw roddodd Islwyn Ffowc Elis i’r acen yn rheiny, chwaith, os o gwbl. Roedd llyfrau’r cyfnod hwnnw i gyd yn defnyddio iaith reit safonol. Mae nofelau Myfanwy Alexander wedi eu gosod ym Maldwyn ond ar wahân i ambell gog a lodes, eitha safonol ydi’r iaith yn rheiny hefyd ar y cyfan (i sicrhau gwerthiant o Fôn i Fynwy, fel Islwyn, debyg).

51iwZ36v7QL._SX314_BO1,204,203,200_

Ond llyfrau i blant? Allwch chi feddwl am rai? Na fi. Mae llwyth y brain yn dod o Faldwyn gen i yn ‘Llwyth’ ond wnes i ddim meddwl rhoi’r acen yn eu cegau nhw.

51H-07E2waL._SX329_BO1,204,203,200_

Ond mae Asterix wedi llenwi’r bwlch yn ‘giampus’! Dydi Asterix a Tharian y Llyw Olaf ddim i gyd yn Faldwyneg – mae’r Rhufeiniaid a’r Galiaid yn siarad y gymysgedd arferol o gog a hwntw a rhyw dwtsh o Ladin, ond gan eu bod i gyd yn chwilio am darian goll y Llyw Olaf, maen nhw’n mynd i’r Canolbarth:

HRKEiTz44C6RT18oMyYuc8kV42s2zttQzSY2VGVqOoZ6AL3rYXo_AezbZpSAJsBPzxwXWj-a-NpqBvWux2gdwSF6ku_0cQbTgEHqT_VzEHlR-v7d5Xw0JMZnKgPOjTFAA8icWjpa_7Jryp-QDTuCeZ8n

20200205_15323920200205_153151

Gwych ynde! Gobeithio y bydd trigolion Maldwyn yn gwerthfawrogi gwaith caled Alun Ceri Jones y cyfieithydd i gael yr acien yn iawn. Mi gafodd help gan dair o lodesi Maldwyn, yn cynnwys un o fy ffrindiau i, Eleri Smith Jones o Fachynlleth, sy’n dal i glemio a ffor’ wyt ti-io er ei bod hi’n byw yng Nghaerdydd ers o leia 30 mlynedd!

Hir oes i’r acien ac i Asterix.

Cloriau llyfrau

Published Ebrill 3, 2019 by gwanas

images

Dyma be ydi clincar o glawr ynde? A dyma un arall dwi’n hoff iawn ohono:

41mN6FBCVGL._SX316_BO1,204,203,200_

Gofynodd Mared Lewis, yr awdures ar Facebook yn ddiweddar “Be sy’n gwneud clawr da i chi?” a chafodd ymateb difyr: y rhan fwya’n deud nad oedden nhw’n hoffi ffotograffau ar gloriau.

“Well gen i ddarn o gelf na ffoto ar nofel neu ffuglen.”
“Llun neu sgetch a’r lliwiau yn gweddu i’r stori. ddim ffoto.”
“Dwi’n casáu ffotograffau ar gloriau. Yn enwedig os oes wyneb person yna.”

Dwi’n tueddu i gytuno, ond mae’n dibynnu ar natur y llun a’r llyfr wrth gwrs.

Dyna rai o’r goreuon yn Gymraeg yn fy marn i (er y gallai teitl “Y Llyfrgell” fod yn gliriach, ond mae’r llun yn un da):

Yn rhoi naws y llyfr ac yn tynnu sylw. Ond efallai eich bod chi’n anghytuno?

O ran fy llyfrau fy hun, dyma’r cloriau dwi fwya balch ohonyn nhw:

O, a hwn:

9781847716491

Wedi ei ysbrydoli gan Game Of Thrones – y gyfres newydd ar y teledu yn fuan – ieee!

A dyma gloriau eraill dwi’n meddwl sy’n gweithio’n arbennig o dda:

Mae’r genre yn gwbl amlwg tydi?

Mae’r un peth yn wir am hwn:

me-before-you-jo-jo-moyes

Dach chi’n gwybod yn syth sut fath o lyfr ydi o.

Ac o ran llyfrau plant, mae hwn yn un o fy ffefrynnau:

61JSEHA5EVL._SX258_BO1,204,203,200_

Rhowch wybod be sy’n gwneud i glawr weithio yn eich barn chi.

Gyda llaw, dwi’n dal fel nodwydd wedi sticio, mi wn, ond dim ond 2 lyfr gwreiddiol gan awduron o Gymru sydd yn rhestr Gwerthwyr Gorau plant y mis yma.

55771769_10156486920978650_6215337986830106624_n

Oni fyddai llyfrau Cymraeg GWREIDDIOL yn cael gwell chwarae teg a sylw pe bai modd darparu dwy restr? Un ar gyfer llyfrau gwreiddiol yn unig? Dim ond gofyn.

Straeon ar y teledu

Published Hydref 28, 2014 by gwanas

Un i’r oedolion: ydach chi wedi gweld cyfres ar sianel Dave o’r enw Crackanory?

Unknown-1

Cyfres sydd wedi ei hysbrydoli gan yr hen Jackanory, ond ar gyfer oedolion ( sy’n cofio Jackanory wrth gwrs); mae pob pennod yn cynnwys dwy stori 15 munud wedi eu hadrodd gan actorion neu gomediwyr adnabyddus, fel Jack Dee, Meera Syal a Stephen Mangan,

images-5

images-4

a dwi wrth fy modd efo nhw. Mae’r straeon mor ffres, mor wahanol (a gwreiddiol), efo hiwmor hyfryd – hiwmor tywyll gan amla. Mae’r awduron yn glyfar, yn ffraeth ac yn arbenigo ar sgwennu ‘comic’ – adloniant pur a dim arlliw o geisio plesio beirniaid llenyddol.

Mae’r straeon yn cynnwys chydig o actio a chydig o animeiddio, ond y prif beth ydi rhywun yn ‘darllen’ o’r un gadair fawr gyfforddus.

Mae’n debyg bod y gyfres gynta wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac wedi denu dros hanner miliwn o wylwyr newydd i sianel Dave. Rhywbeth i’w ystyried, S4C?

O, ac os golloch chi bennod gynta Llwyth ar y radio, dyma’r linc:

http://www.bbc.co.uk/programmes/p029htf7
Mae ‘na ddarn oedd ar goll pan gafodd ei ddarlledu ddoe, sydd wedi ei roi’n nôl mewn, diolch byth! Felly os oeddech chi wedi drysu os fuoch chi’n gwrando’n fyw, dyna pam. Mi fydd y penodau nesa am 10.50 tan ddydd Gwener. neu ar wefan Radio Cymru wrth gwrs.

A dydi o DDIM yn llyfr ar gyfer plant bach!

Llwyth ar Radio Cymru

Published Hydref 24, 2014 by gwanas

Unknown-9

Dwi’n edrych ymlaen mwya ofnadwy. Dyma’r tro cynta erioed i unrhyw un o fy llyfrau i fod ar y radio. Wel, os nad ydach chi’n cyfri darnau o Pen Dafad, Ceri Grafu neu Hi yw Fy Ffrind yn cael eu hadrodd yn y Steddfod.

Mi wnes i wir fwynhau ei addasu yn 5 darn o tua 10 munud yr un. Nid yn hawdd, ond yn ddifyr.

Mae’n bosib y bydd ambell frawddeg ychwanegol ( neu baragraff hyd yn oed…o dîar) wedi gorfod mynd yn ystod y golygu wedi’r perfformio, yn dibynnu faint o sylw roddodd yr actores Catrin Mara

Unknown-5

i’r atalnodi. Ond dwi’n gwybod y bydd hi wedi gwneud chwip o joban dda o’r actio! Mae hi’n dallt llyfrau, gan ei bod hi a Dyfrig Evans

Unknown-1

wedi gwneud ambell daith Hei Hogia ( sef perfformio llyfrau) dros y blynyddoedd.

Mi fydd y darnau i’w clywed am 10.50 ar raglen Shan Cothi, heblaw am y darn cynta ddydd Llun ( am fod na FWY o Dylan Thomas ar y radio…deud dim) pan fydd o yn gynharach, yn ystod rhaglen Dylan Jones, ond dwi’m yn siwr faint o’r gloch. Os gollwch chi o, mi allwch wrando eto ar y we.

Gobeithio y bydd rhywun yn gwrando ( er gwaetha’r ymchwil diweddara am niferoedd gwrando – pwy maen nhw’n eu holi a phryd ac yn lle dwch?) – ac y gwnewch chi fwynhau!

Plesio Bl 7 Aberaeron

Published Medi 24, 2014 by gwanas

Braf ydi cael ymateb dosbarth cyfan i Gwylliaid. Dwi wedi cael ymateb unigolion i’r llyfr, ond dyma’r tro cynta gan ddosbarth cyfan!

image

Cael ymateb drwy Twitter wnes i, a dyma’r neges:

image

Neis ynde? Mi wnes i ateb drwy ddweud nad oes gen i lyfr ar gyfer eu hoedran nhw ar y gweill ar hyn o bryd, ond be am Llwyth? Gan eu bod nhw mewn ysgol uwchradd, maen nhw’n ddigon hen ar gyfer hwnnw.

Unknown-9

A digwydd bod, dwi newydd orffen addasu Llwyth ar gyfer Radio Cymru. Roedden nhw isio 5 rhaglen llai na deg munud. Doedd o ddim yn waith hawdd gwasgu a chywasgu 12 pennod rhyw 45 munud yr un i mewn i lai na 50 munud i gyd! Yn enwedig gan mod i wedi ei sgwennu yn eitha ‘tynn’ beth bynnag. Ond dwi wedi ei wneud o, ac mi wnes i fwynhau hefyd.

Pan ro’n i’n yr ysgol, roedden ni’n aml yn gorfod sgwennu précis neu summary yn y dosbarth Saesneg ( nid Cymraeg am ryw reswm), sef dweud mewn ychydig eiriau be roedd darn llawer hirach yn ei ddeud.
shrink

Mi fyddwn i wrth fy modd yn gwneud hynny. Fel hwch mewn siocled. Ond dydi addasu ar gyfer radio ddim cweit yr un peth wrth gwrs!

Mi fydd i’w glywed yn ystod wythnos hanner tymor fis Hydref, am 10.50 y bore, sef slot ‘Llyfr Bob Wythnos’ ar raglen Shan Cothi.

Unknown-5

Hunangofiant Idris Charles sydd yr wythnos yma, yn cael ei ddarllen gan Maldwyn John.

Dwi’m wedi cael cadarnhad pendant pwy fydd yn darllen Llwyth eto ond dwi’n gwybod pwy dwi isio! Sut fath o lais fyddech chi’n ei hoffi? Un dyn? Un merch? Unrhyw actorion yn neidio i’r meddwl?
Pan ga i wybod, mi gewch chithe wybod pwy fydd wrthi.

Darlith Gŵyl Golwg

Published Medi 17, 2014 by gwanas

Mi wnes i draddodi darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis yng Ngŵyl Golwg dros y Sul. Wnes i rioed feddwl y byddai un o’r sylwadau wnes i yn y ddarlith yn bachu sylw’r cyfryngau i’r fath raddau!
Yn sgîl yr erthygl hon ar wefan Golwg 360

image

Mi ges alwadau ffôn gan Post Prynhawn, Taro’r Post a Newyddion S4C. Iawn, gwych, roedd hi’n braf gweld sylw i lyfrau ar y newyddion a chlywed cymaint o drafod, yn enwedig ar Taro’r Post. A dwi’n falch o ddeud BOD na rai wedi cytuno efo fi! Ond eironi’r sefyllfa ydi’r ffaith na fyddai llawer o’r bobl ro’n i’n cyfeirio atyn nhw, pobl a phlant sy’n cael eu taflu a’u drysu a’u gwylltio oherwydd fod iaith rhai llyfrau plant (bach) yn ddiarth iddyn nhw, yn gwrando ar Radio Cymru nac yn gwylio Newyddion S4C.

Be amdanoch chi? Be dach chi’n ei feddwl? Sôn am lyfrau plant bach ro’n i, pan fydd geiriau fel ‘nawr’, ‘moyn’, ‘bola tost’ ac ati yn drysu gogleddwyr bychain, a ‘nain’, ‘rwan’ a ‘berfa’ yn drysu rhai y de. Rhowch wybod. Ffys fawr am ddim byd neu beidio?

Ta waeth, mi ddywedais i lawer mwy na’r sylw bach yna yn fy narlith! Mae blas o hynny yn fy ngholofn yn yr Herald Cymraeg heddiw.

Roedd yr ŵyl yn Llanbed yn un wirioneddol hyfryd, yn gerddoriaeth, pethau digidol a bwydydd hyfryd yn ogystal â llyfrau.

image

A dyma i chi stondin Mair, sydd, yn ogystal â sgwennu llyfr mawr swmpus (nid llyfr plant)

image

wedi creu pob math o nwyddau ar gyfer pobl sy’n caru darllen. Mygiau, llyfrnodau, pethau i roi eich paned arnyn nhw ac ati. Mi fydda i’n prynu rhywbeth ganddi bob tro y bydda i’n gweld ei stondin. Dyma be ges i tro ‘ma:

image

Da ‘de! O, ac i egluro’r llun ohona i efo wyneb glas,

image

roedd Mair wedi gneud ‘cardboard cut outs’ mawr ar gyfer ei stondin, ac mae arna i ofn bod yr un o’r awdur Ioan Kidd wedi ei golli yn y llun yna, bechod. Sori, Ioan. Dach chi’n nabod y boi wrth fy ochr i ta? Sgwn i os fydd o’n gwenu fory?! Llun o Byw yn yr Ardd ydi hwnna ohona i, pan ges i fy mheintio fel un o’r Cymry cynnar mewn pentre i lawr yn ochrau Sir Benfro. Paent glas digon tebyg i Mel Gibson yn Braveheart, pan oedd o’n actio rhan William Wallace, Albanwr arall oedd isio i Loegr adael llonydd i’r Alban…

image

Iawn, nôl at waith. Dwi ar ganol addasu Llwyth ar gyfer Radio Cymru

Unknown-9

Sef ei gwtogi i ffitio 5 slot 10 munud o Llyfr yr Wythnos ar gyfer wythnos hanner tymor. Gwaith anodd ond difyr! Nofel Ioan Kidd, Dewis sy’n cael ei darlledu ar hyn o bryd fel mae’n digwydd. Gawn ni weld os fydd plant yn gwrando dros yr hanner tymor, ond dwi’n eich rhybuddio, dydi o ddim yn addas ar gyfer plant bach! Braidd yn waedlyd…