lladd

All posts tagged lladd

Cherub

Published Chwefror 13, 2014 by gwanas

Diolch, diolch, diolch i Dafydd, mab fy nghyfnither, Sian, am fy nghyflwyno i lyfrau Cherub. image

Dwi wedi gwirioni. Llyfrau ar gyfer plant (young adult ta) ydyn nhw i fod, ond maen nhw’n cydio ynon ni oedolion hefyd. Dwi’m wedi mopio efo llyfr mor sydyn ers oesoedd – dim ond 2 dudalen gymrodd hi!
image
Yr ail lyfr yn y gyfres ydi hwn, mi ddylwn i fod wedi darllen y cynta yn gynta,image ond Class A oedd yn y llyfrgell, a doedd dim rhaid bod wedi darllen y cynta i ddeall yr ail.

Dyma sut i fachu darllenwyr!

Ar gyfer pa oed? Blwyddyn 7 i fyny yn sicr, ond os ydi plentyn yn ddarllenwr da ac yn ddigon aeddfed – a’r rhieni’n hapus, mi fydd y llyfrau yma’n apelio at Bl 6 hefyd. Maen nhw wedi eu hanelu at fechgyn, ond mi fydd merched yn eu hoffi hefyd, yn enwedig os wnaethon nhw fwynhau The Hunger Games.
image

Mae na ambell reg yma, tipyn o snogio, ac yn y llyfr penodol hwn, mae na blant yn cymryd cyffuriau a meddwi hefyd – O, a lladd… ond mae’r neges foesol yno’n gryf. Wir rwan! Mae ei roi o fel yna yn gwneud i’r cynnwys swnio’n llawer gwaeth nag ydi o. Ond mi fyswn i’n hapus iawn i fy nith 12 oed ddarllen hwn. Os dach chi’n riant nerfus, cymrwch gip arno eich hun yn gynta.

Nefi, mae’r awdur, Robert Muchamore wedi bod yn glyfar. Dwi’n gegrwth! Ond roedd o’n arfer bod yn ddic preifat doedd…

A sbiwch faint mwy o hanesion mae o wedi eu sgwennu!
image

Mae gwir angen cyfresi fel The Hunger Games a Cherub yn Gymraeg, tybed oes na gyn dditectif neu filwr neu rywun allai lenwi’r bwlch? – ac mae’n rhaid i ni beidio a bod ofn delio efo pynciau tabŵ. Hefyd, mae awduron Cymraeg yn tueddu i or-sgwennu…gormod o ddisgrifio neu fwydro a dim digon yn “digwydd”. Y plant sy’n deud, iawn!

A dwi’n gwybod bod Anni Llyn imageyn mynd i fod isio fy lladd i rwan, achos mi fydd llyfr sbeis ganddi hi yn y siopau cyn bo hir! No pressure, Anni… Edrych mlaen i’w ddarllen! Ond mae rhywbeth yn deud wrtha i mai llawn hiwmor fydd llyfr Anni “Stwnsh”…

O, ac ydi Cherub yn well na the Hunger Games? Na, ddim cweit, ond fy marn i ydi hynny. Be ydi’ch barn chi?

The Graveyard Book, Neil Gaiman

Published Rhagfyr 18, 2013 by gwanas

The Graveyard Book, Neil Gaiman
Mi brynais i hwn fel e-lyfr i’r kindle bore ma. Dwi’m yn cofio pam. Am ei fod yn rhad. Am mod i’n meddwl ei bod hi’n hen bryd i mi ddarllen un o’i lyfrau o – er dwi wedi prynu un o’i rai eraill o i’r kindle ers misoedd (The Ocean at the end of the Lane) ond jest ddim wedi sbio arno eto.
Anaml fydda i’n darllen ar y kindle beth bynnag. Bali batri’n darfod yn rhy sydyn tydi, ac mae’n well gen i lyfr ‘go iawn.’ Y rhan fwya o blant Ysgol Gynradd y Brithdir yn cytuno mae’n debyg – difyr.
Ond yn ol at y pwnc: waw! Am lyfr! Mae o yn y categori Young Adult/ bobl ifanc, ac mae’n anodd deud pryd mae’r oed hwnnw’n dechrau ( a gorffen o ran hynny). Dydi o’m yn lyfr i ddarllenwyr diog, a bosib na neith o apelio at bawb. Ond dwi’n gwybod y byddwn i wedi gwirioni efo hwn yn 12 oed, yn 10 oed hefyd dwi’m yn amau.
Ydi, mae’n son am farwolaeth a lladd ac ysbrydion, ond mewn ffordd sydd ddim yn codi ofn. Mae’r meirw yn annwyl ac yn ddigri, ac yn ddoeth. Ar ol gorffen y llyfr, dwi’n gweld eu colli nhw’n barod.
Mae’n lyfr clyfar, llawn dychymyg, ac wedi ei sgwennu’n wych. Dwi’m wedi gallu stopio ei ddarllen, a finne i fod yn sgwennu nofel fy hun! Drapia fo. Mi fyswn i wedi bod wrth fy modd taswn i wedi gallu sgwennu’r llyfr yma yn Gymraeg cyn i Mr Gaiman hyd yn oed feddwl am y peth, ond wnes i ddim, naddo.
Mae na fwy i’w ddeud, ond mae’r batri bron a darfod ar hwn rwan – diolch i’r ffaith mod i jest methu ei roi i jarjo am fod y llyfr wedi cydio ynof fi i’r fath raddau! Ia, wn i, eistedd wrth ymyl plwg fysa’r ateb ond mae fy mhlwgiau i yn y lle anghywir, iawn?