Leusa Fflur Llewelyn

All posts tagged Leusa Fflur Llewelyn

Llyfrau i bawb, am bawb

Published Ebrill 10, 2018 by gwanas

-1

Dwi’n falch tu hwnt bod pennaeth adran lenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr, Sarah Crown, wedi cyfadde bod yna “paucity of high-quality books for children and young adults by and about people from all walks of life”.

c330aec66fa8cf000138c743ef8dfd8b--kid-books-children-books.jpg
Cyfeirio mae hi at brinder cymeriadau sydd ddim yn wyn/dosbarth canol mewn llyfrau Saesneg.

big+2

Felly mae’r Centre for Literacy in Primary Education (CLPE) yn mynd i gofnodi am y tro cyntaf erioed nifer a safon cymeriadau ethnig mewn llyfrau o’r Deyrnas Unedig. A bydd BookTrust yn archwilio faint o lyfrau plant sy’n cael eu creu gan awduron a darlunwyr croenddu.

CroppedImage680680-Catherine-Johnson-Image-web

Yn ôl fy nghyfaill, Catherine Johnson (uchod – awdures yr hyfryd ‘The Curious Tale of The Lady Caraboo’ – ac mae ei Mam yn byw yn Llanrwst)
“The books world is a massive diversity fail – here’s how we change it.”

Pam fod angen cynnwys cymeriadau o bob math a chefndir mewn llyfrau? Dyma be oedd gan Farrah Serroukh, sy’n arwain prosiect y CLPE i’w ddeud:

“Books provide a gateway to worlds beyond the reality of this one for children, and also allow them to mirror their own reality. That allows us to validate who we are, and raises our sense of self.
Children then sense that not only do they have the right to see themselves in books, but that they also have the right to occupy the literary space. They feel eligible to contribute to that space. Authors of colour talk about how they never saw themselves in books growing up – that books weren’t for them as readers, but also that they weren’t for them in terms of the ability to write.”

Go dda. Cytuno’n llwyr. Ond fel y soniodd y Cyngor Llyfrau ar Twitter heddiw:
mae angen sicrhau bod Cymry ifanc (o bob lliw a llun) yn gweld eu hunain mewn llyfrau hefyd. Rydan ni wedi cael ein gorfodi i deimlo’n israddol yn union fel pobl croenddu. Dyna pam fod cadw’r diwydiant llyfrau Cymraeg yn fyw mor ofnadwy o bwysig.

47004486-magic-wallpaper-980x380

A dyna pam wnes i ganslo rhywbeth arall er mwyn gallu mynd i Ffair Lyfrau Llundain ddydd Mercher yma. Mae awduron o Gymru wedi cael gwahoddiad i siarad yno am y tro cyntaf erioed! Mi fydda i ar banel o 5 yn trafod llyfrau sy’n delio gyda hud a lledrith a’r goruwchnaturiol mewn llyfrau o Gymru, ac yn y byd llyfrau plant a phobl ifanc yn benodol. Bydd yr awduron Eloise Williams http://www.eloisewilliams.com/
a Catherine Fisher
http://www.catherine-fisher.com/

yn sôn am eu llyfrau Saesneg i’r to iau a finnau yn sôn am fy llyfrau i ac awduron eraill fel Manon Steffan Ros, Leusa Llewelyn ayyb sy’n cynnwys hud a lledrith yn eu llyfrau, a bydd Dr Siwan Rosser yn cyfeirio at ei Harolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc.Dwi braidd yn nerfus. Sut fydd fy ngallu i siarad Saesneg yn gyhoeddus ar ôl siarad dim ond yn Gymraeg ers blynyddoedd? Ac a fydd ‘na bobl yn gwrando arnon ni? Ac a fydd fy nhrên o Fachynlleth yn cyrraedd mewn pryd?

Dyfyniad gan un o’r mawrion i orffen:

A children’s story that can only be enjoyed by children isn’t a good children’s story in the slightest.

C.S. Lewis

Llyfrau i blant 5-8 oed

Published Tachwedd 3, 2017 by gwanas

image

Hwre! Mi ges i ddau becyn hyfryd o lyfrau plant yn y post heddiw, digon o ddeunydd darllen a blogio am wythnosau! Lle i gychwyn?! Wel, dwi wedi penderfynu mai’r ddau lyfr yma fydd yn cael fy sylw i gynta, dau arall sy’n perthyn i ‘Cyfres Clec’, cyfres wreiddiol o ‘straeon denu darllen’:
Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl gan Leusa Fflur Llewelyn a Ar Goll ac Alwena Breichia Tena gan Anni Llŷn.
Oes, mae ‘na ddwy stori ym mhob llyfr, ac maen nhw wedi eu hanelu at blant 6+ ond mi fydd plant 5 oed yn mwynhau clywed oedolyn neu chwaer/brawd hŷn yn eu darllen yn uchel iddyn nhw hefyd.
Maen nhw am blant y gall plant heddiw uniaethu â nhw, ac mae pob stori yn llawn hwyl a dychymyg hyfryd.

Dyma dudalen gyntaf Dyn Bach y Cloc:

image

Ia, stori ydi hon am ddyn bach od sy’n byw yn y Cloc Taid yng nghartref hogyn bach o’r enw Guto Alun. Stori hyfryd sy’n dangos dychymyg gwych a boncyrs Leusa Fflur

n7bIRU48_400x400

(sy’n ferch i’r awdures Haf Llewelyn ac sy’n gweithio yng nghanol beirdd ac awduron o bob man yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, felly be dach chi’n ddisgwyl?)

Mae’r syniad yn un digri a’r deud yn hyfryd:

“Siŵr iawn mai Taid ydi fy enw! Pam goblyn arall fyddech chi’n galw cloc yn Cloc Taid?’

Mae’r ddau yn gallu teithio’n ôl a mlaen drwy amser drwy droi bysedd y cloc – wrth gwrs, sy’n syniad mor amlwg (rŵan!) a gwych, mae’n bechod mewn ffordd na chawson ni fwy o anturiaethau Guto Alun a’r dyn bach od o’r enw Taid. Deunydd cyfres ddeudwn i.

A dyma ddechrau’r ail stori:

image

Na, nid tylwyth teg bach ciwt mewn ffrils pinc fan hyn, ond dyn bach bler efo barf mor hir, mae’n mynd yn sownd yn ei adenydd! Ac mae o’n gallu rhoi dymuniadau i Sandra – unrhyw beth mae hi ei isio yn y byd i gyd. Be fyddech chi wedi ei ddymuno tybed? Syniadau gwreiddiol, gwahanol yn hon eto a dawn deud bendigedig:

image

Mae’r diweddglo yn un annisgwyl (ond efallai mai fi sy’n farus…) ac yn siŵr o fod yn destun trafod amser gwely: pa ddymuniad fyddech chi wedi mynd amdano ar y diwedd tybed? Da iawn – llyfr gwreiddiol arall i’r silffoedd o lyfrau Cymraeg gan awduron o Gymru.

Gyda llaw, Hannah Doyle, merch yr awdur gwych Malachy Doyle sydd wedi gwneud y lluniau ar gyfer y gyfres i gyd ( 6 llyfr rŵan).

IMG_20131024_133528

Mae hi’n byw yn Ysbyty Ystwyth ger Aberystwyth. Does ‘na lwyth o arlunwyr lluniau plant yn byw yn yr ardal yna? Jest lle creadigol sy’n ysbrydoli, mae’n rhaid.

Iawn, yr ail gyfrol rŵan, gan Anni Llŷn:

annillyn01

Dyma dudalen gyntaf y stori gyntaf:

image

Stori Gymreig iawn! A hyfryd os gai ddeud, am wahanol bethau sydd wedi mynd ar goll ar y maes dros wythnos yr Eisteddfod ac yn hel llwch mewn bocs yn y swyddfa am fod staff y Steddfod i gyd yn mynd ar eu gwyliau yn syth ar ôl y lladdfa eisteddfodol. Syniad gwych de?

image

Llyfr llofnodion ydi seren y stori, ac mae llofnod Elin Fflur a George North ynddo fo! Cymreig a pherthnasol iawn eto. Mae’r ddau yn siŵr o fod yn sêr am sbel eto felly ddylen nhw ddim dyddio’r llyfr yn arw, chwarae teg. Mi ges i fy nghynghori i dynnu enw band Eden allan o un o fy llyfrau i oherwydd y byddai’n dyddio’r llyfr – oedd yn wir. Ond maen nhw wedi gneud ‘cymbac’ yndo!

eden-llun-cwmni-sain

Mae ‘na ddiwedd hapus i’r stori, diolch byth. Iawn, be am yr ail stori am Alwena Breichia Tena, sy’n ysu i chwarae rygbi? Mae hi’n eiddil a gwan a phawb yn meddwl ei bod hi’n rhy wan i chwarae gêm mor ryff – ond o, nacdi, dydi hi ddim! Fel un sydd wedi chwarae rygbi fy hun, ro’n i wrth fy modd efo’r stori hon ond mae gen i un gwyn fach yn ymwneud â’r dudalen yma:

image

Yn hytrach na llun o Mam yn chwerthin, ro’n i isio gweld pam roedd hi’n chwerthin! Roedd y darn yma’n sgrechian am lun o Alwena’n edrych yn hurt mewn dillad a sgidiau rygbi rhy fawr! Mi fyddai lluniau ‘cyn’ ac ‘wedyn’ wedi bod yn grêt. O wel. Ond dwi ddim yn cwyno go iawn. A bosib mai jest fi ydi o.

Dau lyfr hyfryd, llawn hiwmor gan ddwy awdures arbennig. Diolch yn fawr Gwasg Carreg Gwalch! £4.99 yr un – anrhegion Nadolig ardderchog.

Cystadleuaeth Darllen Dros Gymru 2018

Published Hydref 17, 2017 by gwanas

Mae’r llyfrau wedi eu henwi ar gyfer: Cystadleuaeth Llyfrau i Ysgolion Cymru 2017–2018!

Dyma i chi’r rhai ar gyfer Rownd Sirol Blynyddoedd 3 a 4 – cliciwch ar y ddolen:

 

Darllen_Dros_Gymru_Rownd_Sirol_Bl._3_a_4_2017-2018

Falch o weld rhain yno! 9 allan o 10 llyfr yn rai gwreiddiol Cymraeg – da. A dau gan fam a merch, digwydd bod – Haf Llewelyn a’i merch Leusa. Y tro cynta i hynna ddigwydd, mae’n siŵr?

imageLayout 1imagegetimg20141024Straeon-Gorau-Byd9781845276164getimggetimggetimg

 

A dyma rai Blynyddoedd 5 a 6. 3 allan o 10 yn addasiadau. Ond mae ‘na lai o lyfrau gwreiddiol ar gael ar gyfer yr oedran yma, dwi’n gwybod.

Darllen_Dros_Gymru_Rownd_Sirol_Bl._5_a_6_2017-2018

Dyma luniau rhai o’r cloriau:

Cysgod_y_Darian

9781845276232_1024x1024

220px-Dirgelwch_y_Bont  Hoffi’r clawr hwn yn arw, gyda llaw.

 

image1

trysorfa_chwedlau_cymru

Ac mae maint y lluniau yn dibynnu ar faint y lluniau oedd ar gael ar y we – dim byd i neud efo fy marn i, iawn!

Mae’n siwr bod y rhan fwyaf o ysgolion eisoes wedi cael y wybodaeth uchod, ond rhag ofn bod gan ryw ysgol awydd rhoi cynnig arni am y tro cynta erioed, cysylltwch â darllendrosgymru@llyfrau.cymru | 01970 624 151 os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Ac mae’n siwr bod awduron y llyfrau hyn yn falch o gael gwybod eu bod ar y rhestr hefyd! Sgwn i pa rai gaiff eu dewis i’w trafod, a pha rai i wneud cyflwyniad? Hmm…

Mwy o newyddion da: mae ‘na rifyn newydd o Mellten yn y siopau:

DMV8gRGXUAAfylm

Pob hwyl ar y darllen – a phob lwc i’r ysgolion!

Nico gan Leusa Fflur Llewelyn

Published Gorffennaf 27, 2014 by gwanas

Hei! Mae ‘na lwyth o nofelau da i blant 11-14 mwya sydyn!
Ac mae hon yn un o fy ffefrynnau:

image

Nofel ffantasi, llawn antur a dychymyg, am fyd sydd o dan Lyn Celyn. Dwi’n gwybod bod galw am nofelau o’r math yma, ac mi ddylai hon blesio. Un o gyfres Mellt ar gyfer darllenwyr 11-14 ydi hi, ond mi fydd darllenwyr da 9 oed + yn ei hoffi hefyd.

Does ‘na’m byd anodd amdani, mae’n darllen yn rhwydd, ac ro’n i’n edrych ymlaen i weld be fyddai’n digwydd nesa. Digon o gyffro ac antur a chymeriadau difyr.

Dyma i chi’r dudalen gynta:

image

A dwi’n meddwl bod y diweddglo yn gampus! Ond dwi’m yn mynd i ddangos hwnnw debyg iawn.

Mae ‘na adolygiad gan ferch ifanc ar wefan gwales.com, a dyma fo i chi:

image

Da iawn de? A dwi newydd ddechrau nofel antur arall, ac yn mwynhau honno hefyd! Ieee!

Pen yr Enfys, Leusa Fflur Llewelyn

Published Rhagfyr 24, 2013 by gwanas

Dwi ddim yn deall pobl sy’n deud nad oes gynnyn nhw amser i ddarllen. Yn y salon trin gwallt ro’n i yn darllen hwn, os sylwch chi ar y ffoils yn fy ngwallt a’r geriach salon o’m cwmpas.Image Mi fydda i’n mynd a llyfr efo fi at y deintydd hefyd, i’r ysbyty, unrhyw le lle dwi’n gwybod y bydd raid i mi eistedd yn aros am sbel. Ia, dwi’n gwybod bod cylchgronau yno gan amla, ond does gen i fawr o ddiddordeb mewn cylchgronau ceir na golff, a dim amynedd o gwbl efo hanesion gwahanol ‘selebs’ mewn copi o Hello 2011. Pam ddim mynd a llyfr bach ysgafn efo chi?

Mae llyfrau Cyfres Pen Dafad yn ddelfrydol ar gyfer adegau fel yna: maen nhw’n eitha byr a hawdd eu darllen, felly nid yn unig allwch chi adael y salon efo gwallt del, ond wedi gorffen llyfr hefyd – wel, ei hanner o leia.

Dwi wedi sgwennu dau lyfr ar gyfer y gyfres fy hun: Ceri GrafuImage a Pen DafadImage felly dwi’n gwybod beth yw gofynion y gyfres. Ond mae Ceri Grafu ar gyfer oedran iau na’r lleill – doedd y ‘brief’ ddim mor glir ar y dechrau! Mae Ceri Grafu‘n iawn ar gyfer Blwyddyn 4, 5 a 6, ond mi fyswn i’n argymell Pen Dafad ar gyfer criw Blwyddyn 6, 7 ac 8. Ac mae Blwyddyn 9 yn ei hoffi hefyd, yn enwedig os ydyn nhw’n fechgyn sydd ddim fel arfer yn hoffi darllen.

Un arall hynod boblogaidd yn y gyfres ydi Sbinia, gan Bedwyr Rees Image ( fo oedd yn cyflwyno cyfres am Arfordir Môn ar S4C yn ddiweddar) ond mae hwnnw, fel Jibar a Ti ‘sho bet, yn  bendant ar gyfer yr ysgol uwchradd!

Dyma i chi flas o arddull Jibar:Image

A thudalen gynta Pen Dafad:Image

Ia, y ddau yn cyfeirio at ‘biso’, sydd ddim wir yn addas ar gyfer ysgolion cynradd o bosib! ‘Pi pi’ mae rhywun nes maen nhw’n 11/12 wrth gwrs…

Mae teitlau eraill yn y gyfres yn fwy aeddfed ( yn ôl rhai!) neu’n llai gwirion, fel Mewn Limbo neu Ca va, Safana, a dyna sy’n braf – maen nhw i gyd mor wahanol.

A dwi’n meddwl mod i’n eitha saff yn deud mai Pen yr Enfys ydi’r un mwya ‘gwahanol’ ohonyn nhw i gyd. A deud y gwir, mae’r stori’n un hollol boncyrs – ac mae hynny’n gompliment, gyda llaw. Dwi’m yn siwr be fyddai ffans Sbinia yn ei feddwl ohoni, gan mai ffantasi llwyr  ydi hi, wedi ei gosod mewn gwlad o’r enw Pen yr Enfys ( “sy’n hofran uwchlaw’r Ddaear ac islaw’r lleuad”), ac mae’n llawn hud a lledrith a dreigiau a chwcws dof a bananas a rhyw bethau felly, na fydd, o bosib, yn apelio at yr ‘hogia caib a rhaw’.

Mi gymrodd sbel i mi fynd mewn iddi, rhaid cyfadde, ond unwaith ro’n i wedi arfer efo’r syniadau a’r arddull, ro’n i wedi fy hudo.

Dyma i chi’r dudalen gyntaf; mae’r frawddeg gynta’n un wych i dynnu sylw pawb o bob gallu, ond wedyn, mae’n newid:Image Bu’n rhaid i mi ei darllen ddwywaith i ddeall fod dau gymeriad gwahanol yma ( fy mai i am ddarllen yn rhy gyflym mae’n siwr) ac efallai y dylid bod wedi gwneud hynny’n fwy clir ar y cychwyn fel hyn, ond wedyn, mae’r stori’n llifo. Ro’n i wrth fy modd efo Siani a Seimon y pysgotwr yn enwedig, a wir isio gwybod eu hanes nhw.

Mae’n stori am genfigen ac anhegwch cymdeithas lle mae rhai’n cael popeth ac eraill yn cael briwsion, felly mae ‘na foeswers yma, a digon i feddwl amdano a’i drafod. Clyfar iawn oedd cynnwys hyn mewn stori sy’n cynnwys cymaint o elfennau gwallgo a gwirion. O, ac mi wnes i chwerthin yn uchel yn y darn lle mae cloc cwcw enfawr yn taro’r amser ac yn gollwng gwcw go iawn o’i grombil, dim ond i foi hurt o’r enw Pob weiddi ‘Pull!’ Annisgwyl – a digri. Digri iawn.

Na, wneith hi ddim apelio at bawb, ond mi fydd unrhyw un sy’n ddarllenwr eitha da ac sy’n hoffi dychymyg gwallgo a dawn dweud bywiog a hynod ‘wahanol’ wrth eu bodd efo hi. Mi ro’n i.