Kindle

All posts tagged Kindle

The Graveyard Book, Neil Gaiman

Published Rhagfyr 18, 2013 by gwanas

The Graveyard Book, Neil Gaiman
Mi brynais i hwn fel e-lyfr i’r kindle bore ma. Dwi’m yn cofio pam. Am ei fod yn rhad. Am mod i’n meddwl ei bod hi’n hen bryd i mi ddarllen un o’i lyfrau o – er dwi wedi prynu un o’i rai eraill o i’r kindle ers misoedd (The Ocean at the end of the Lane) ond jest ddim wedi sbio arno eto.
Anaml fydda i’n darllen ar y kindle beth bynnag. Bali batri’n darfod yn rhy sydyn tydi, ac mae’n well gen i lyfr ‘go iawn.’ Y rhan fwya o blant Ysgol Gynradd y Brithdir yn cytuno mae’n debyg – difyr.
Ond yn ol at y pwnc: waw! Am lyfr! Mae o yn y categori Young Adult/ bobl ifanc, ac mae’n anodd deud pryd mae’r oed hwnnw’n dechrau ( a gorffen o ran hynny). Dydi o’m yn lyfr i ddarllenwyr diog, a bosib na neith o apelio at bawb. Ond dwi’n gwybod y byddwn i wedi gwirioni efo hwn yn 12 oed, yn 10 oed hefyd dwi’m yn amau.
Ydi, mae’n son am farwolaeth a lladd ac ysbrydion, ond mewn ffordd sydd ddim yn codi ofn. Mae’r meirw yn annwyl ac yn ddigri, ac yn ddoeth. Ar ol gorffen y llyfr, dwi’n gweld eu colli nhw’n barod.
Mae’n lyfr clyfar, llawn dychymyg, ac wedi ei sgwennu’n wych. Dwi’m wedi gallu stopio ei ddarllen, a finne i fod yn sgwennu nofel fy hun! Drapia fo. Mi fyswn i wedi bod wrth fy modd taswn i wedi gallu sgwennu’r llyfr yma yn Gymraeg cyn i Mr Gaiman hyd yn oed feddwl am y peth, ond wnes i ddim, naddo.
Mae na fwy i’w ddeud, ond mae’r batri bron a darfod ar hwn rwan – diolch i’r ffaith mod i jest methu ei roi i jarjo am fod y llyfr wedi cydio ynof fi i’r fath raddau! Ia, wn i, eistedd wrth ymyl plwg fysa’r ateb ond mae fy mhlwgiau i yn y lle anghywir, iawn?