#hunlyfr

All posts tagged #hunlyfr

Sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr – cyfle i ennill crys rygbi Cymru!

Published Mawrth 3, 2015 by gwanas

Newydd gael gwybod am hwn drwy’r Cyngor Llyfrau – syniad da!
7fc2a02cb3c859ac5255be63a086d2d4ae7320a0

Mae sêr Rygbi Cymru wedi lansio sialens #hunlyfr Diwrnod y Llyfr.

Wyddoch chi beth yw #hunlyfr? ( NID Y LLUN UCHOD, OND DO’N I METHU CAEL YR HUNLYFR-LUNIAU I WEITHIO AR HWN!)

‘Mae nifer ohonom bellach yn gyfarwydd â chreu hunlun ar Twitter neu Facebook,’ eglurodd Angharad Wyn Tomos, Swyddog Hyrwyddo Darllen gyda Chyngor Llyfrau Cymru, ‘ond gyda chymorth Undeb Rygbi Cymru eleni rydym am lansio sialens #hunlyfr.

‘Ein bwriad yn syml yw annog plant, disgyblion ysgol, rhieni ac oedolion yng Nghymru i dynnu hunlun yn eu dangos yn darllen, ac i lwytho’r llun ar ffrwd Twitter @DYLLcymWBDwales. Wrth greu casgliad helaeth o hunluniau #hunlyfr, gallwn ddangos i’r byd bod Cymry o bob oed am ddathlu darllen, a’u bod wrth eu bodd â llyfrau o bob math.’

Beth i’w wneud:
1. Darllenwch lyfr
2. Tynnwch lun ohonoch eich hun yn darllen
3. Anfonwch y llun atom ni: #hunlyfr @DYLLcymWBDwales

George North, Scott Williams a’r hyfforddwr Robin McBryde fydd yn lansio sialens #hunlyfr eleni, a bydd ffilmiau byr ohonyn nhw’n ymddangos ar gyfryngau cymdeithasol ymgyrch Diwrnod y Llyfr.

Dyma Robin:

A fydd eich ymgais chi gystal â rhai George, Robin a Scott?

Bydd hoff ymgais Tîm Diwrnod y Llyfr yn ennill crys rygbi Cymru (maint plentyn).

A dyma f’un i:
photo