Helen Docherty

All posts tagged Helen Docherty

Darllenwyr hapus a chyfieithu llyfrau plant Cymraeg

Published Medi 27, 2018 by gwanas

DoBwup2WkAAlYwK

Synnu dim o weld yr erthygl hon yn y Times. Felly mae plant sy’n caru darllen yn blant bodlonach eu byd na phlant sydd ddim yn darllen. A bechgyn sy’n caru darllen yw’r rai hapusaf! Wel, wel… felly, os ydach chi’n nabod bachgen blin, trist heb awch at fywyd, rhowch lyfr iddo fo – wedi ei ddewis yn ofalus wrth gwrs. Gwell fyth, ewch â nhw i siop neu lyfrgell a gadael iddyn nhw ddewis.

Ar Twitter welais i’r llun uchod gyda llaw, ac ar Twitter y gwelais i hwn hefyd:

DoBkFv9XcAAjKVd-1

Yr awdures Helen Docherty (sy’n gallu siarad Cymraeg – ac español, français, svenska – a Saesneg)

About-Me_Helen

ac sy’n byw yn Abertawe, ddywedodd hyn ddoe:
“Languages, in all their wonderful diversity, bring people together and teach us about our common humanity. I love the fact that my books have been translated into so many languages, from Europe and beyond.”

Mae’n wych bod ei llyfrau hi’n cyrraedd cymaint o blant mewn cymaint o wledydd, ond mae’n gofyn cwestiwn: pam nad oes mwy o lyfrau llun a stori ar gyfer plant bach yn cael eu cyfieithu o’r Gymraeg i ieithoedd eraill?

Ia, dwi’n gwybod: am fod y gwledydd eraill ddim yn gwybod amdanyn nhw. Mae ‘na lyfrau gwreiddiol gwych yn cael eu cyhoeddi gynnon ni, ond os nad ydyn nhw’n cael sylw yn ein gwlad ein hunain, sut mae disgwyl i unrhyw un arall roi sylw iddyn nhw?

Dim ond gofyn…

Mellten 2

Published Medi 21, 2016 by gwanas

Ydach chi wedi cael yr ail rifyn o gomic Mellten eto? Naddo?

unknown

Wel mae o ar gael. Os nad oes ‘na siop lyfrau Gymraeg wrth eich hymyl chi, ewch i mellten.com neu ffoniwch 01970 832 304 am gopi – a phoster a sticeri am ddim!

Dyma flas i chi o rai o’r straeon/stribedi – cliciwch ar y lun i’w wneud yn fwy:

A llun gododd wên ar fy wyneb i:

image

Dwi’n dal i aros am eich sylwadau chi am Mellten! Oes gynnoch chi hoff gymeriad neu stori? Oes ‘na ryw fath o stori y byddech chi’n hoffi ei gweld yn Mellten? Rhowch wybod. Neu, os mai oedolyn ydach chi, be ydi barn eich plant chi?

Mi ges i sypreis bach hyfryd wythnos dwytha – dod ar draws fy enw ar wefan thechildrensbookreview, am fod yr awdures Helen Docherty,

unknown-1

awdures llyfrau hyfryd fel hwn:

unknown

wedi enwi un o fy llyfrau oedolion i! Mae hi wedi dysgu Cymraeg yn dda iawn.

Dyma’r cwestiwn gafodd hi:

What’s on your nightstand? Any books?

At the moment, I’m reading a book in Welsh by Bethan Gwanas, Hi Oedd Fy Ffrind (She Was My Friend), set in a university town in the 1980s. I’ve been learning Welsh for three years now, and this is the first full length adult novel I’ve tried to tackle in Welsh. It’s a challenge, but I’m enjoying it.

image

O diar. Yr un yn y llun – Hi yw fy ffrind ddylai hi fod wedi ei ddarllen gynta! Rhan 2 ydi Hi oedd fy ffrind. O wel.

Ydach chi wedi darllen rhai o lyfrau Helen Docherty? Be oedd y farn? Dwi isio copiau ohonyn nhw rwan beth bynnag!

Ac os ydach chi isio gweld gweddill ei hatebion hi, dyma’r linc:

Helen Docherty, Author of The Storybook Knight | Speed Interview

A gan ein bod ni’n sôn am stwff ar y we, mae ‘na  fidio gwych o Tracey Ullman fel llyfrgellydd fan hyn:

Tracey Ullman ‘Kindle Killed the Library Book’ Parody is Hilarious

O, a dach chi’n gwbod y syniad ‘na am lyfrgell mewn blwch/ciosc ffôn? Es i a phentwr bach i ffôn fydda i’n ei basio ar y beic bob dydd

14344854_10153947278088511_4968754481996217967_nDach chi’n gallu gweld fy adlewyrchiad i efo fy helmed beic!

Ond sbiwch neges oedd tu mewn…

ciosc

O, naaa! Dwi wedi cysylltu efo rhywun yn yr adran gynllunio, wel, gyrru ebost. ond dim ateb eto. Ond does ‘na neb wedi dod i sbio ar fy llyfrau i chwaith, nac i roi eu llyfrau eu hunain yno, hyd y gwela i! Ddim eto…

Hwn dwi’n ei ddarllen ar hyn o bryd, am hogyn 9 oed o’r enw – ia, Leon, sydd â brawd bach perffaith o’r enw Jake, ond yn anffodus, dydi eu mam nhw ddim yn fam dda iawn. Mae’n stori reit drist hyd yma ( heblaw am y Curly Wurlys a’r beicio) ac mae’n wych:

unknown

Mi fyddai Gareth F Williams wedi ei hoffi hefyd. Ond mi wnai sôn mwy amdano fo tro nesa.