gwefan am lyfrau

All posts tagged gwefan am lyfrau

Cyfle i ennill llyfrau a newyddion am lyfr lliwio Cadi

Published Mehefin 16, 2020 by gwanas

Eai5h7wXQAEXiDd-1

Mae’r Cyngor Llyfrau wedi trefnu cystadleuaeth newydd gyffrous!
£100 i’w wario ar lyfrau?! Waw!

Dyma’r manylion:

📢 CYSTADLEUAETH – Galw Adolygwyr Ifanc!📢

📚 ENILLWCH BENTWR O LYFRAU i chi a’ch ysgol!📚

😎 Dewiswch eich ffefryn o’r templedi cŵl yma:
http://ow.ly/YND950A7Gsl

✏️ Ysgrifennwch adolygiad o lyfr o’ch dewis chi!

💻 Anfonwch eich adolygiad at cllc.plant@llyfrau.cymru

neu

✉️ drwy’r post at
Adran Llyfrau Plant
Cyngor Llyfrau Cymru,
Castell Brychan,
Aberystwyth,
SY23 2JB

📆 Dyddiad cau: 15 Gorffennaf 2020.

📚 Bydd y goreuon yn derbyn gwerth £100, £75 neu £50 o lyfrau gwych ynghyd â phentwr o lyfrau i ysgol y buddugol.

Amdani!

Tip i chi gen i – peidiwch â sgwennu traethawd 6 tudalen. A byddwch yn onest. Ond peidiwch â bod yn gas.

Pob lwc.

LLYFR LLIWIO

A sbiwch! Dwi wedi cyffroi’n rhacs. Dyma glawr Llyfr Lliwio Cadi (wel, rhan ohono fo, dydi’r wefan ‘ma ddim yn rhy hoff o PDFs), fydd, gobeithio, yn cael ei argraffu wythnos nesa:

104373155_1503502643145038_2656064775374545145_n

Bechod na fyddai o wedi gallu ymddangos ar ddechrau cyfnod Covid, ond dyna fo – mae hwnnw wedi drysu pob dim tydi?

A chofiwch roi gwybod pa lyfrau sydd wedi’ch plesio chi dros y misoedd diwethaf yma. Gewch chi yrru brawddeg ata i, a thudalen at y Cyngor Llyfrau…

Gwylio pobl yn trafod llyfrau

Dyma i chi wefan ddifyr. Llwyth o bobl yn trafod llyfrau neu eu hoff lyfrau, a fidios gan bob un sydd wedi ei enwebu ar gyfer Gwobr Tir na n-Og eleni. Neu Tir Na Nog neu Tir na-nog, pa bynnag ffurf sy’n gywir. Dwi byth yn cofio, ydach chi?

https://www.amam.cymru/carudarllen

Mi fydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi fis nesa dwi’n meddwl. Pob lwc i bawb!

Gwefan am lyfrau Cymraeg: sonamlyfra.cymru

Published Mawrth 29, 2020 by gwanas

O’r diwedd! Mae ‘na ddau berson sy’n caru llyfrau wedi sefydlu gwefan fywiog, liwgar sy’n llawn o adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc.

Dyma nhw’r ddau:

Morgan Dafydd a Dr Llio Mai Hughes, ac mae ‘na fwy amdanyn nhw ar y wefan.

Dwi wedi tynnu’r lluniau oddi ar fy ffôn lôn, felly mae’r fformat fymryn yn wahanol i be gwch chi ar eich cyfrifiadur.

Cliciwch ar y linc isod i weld y wefan gyfan:

https://www.sonamlyfra.cymru/

Dwi wedi cyfri 74 o adolygiadau (ond fues i rioed yn dda efo syms, cofiwch), o lyfrau i blant bach i Llyfr Glas Nebo.

A dyma rai o’r tudalennau:

IMG_0619

Dyma lyfr nad ydw i wedi ei weld eto (sut wnes i ei fethu o? Mae o ar restr fer Gwobr Tir naN-og rŵan!) -Y Ddinas Uchel gan Huw Aaron:

IMG_0620

A dwi wrth fy modd efo’r rhestr glir, hawdd yma ar ddechrau pob adolygiad:

IMG_0621

Dydyn nhw ddim yn adolygiadau siwgrllyd chwaith – maen nhw’n onest iawn. Dyna i chi hwn am Edenia, y drydedd yn fy nhrioleg Cyfres y Melanai.

Adolygiadau Sonamlyfra

Cytuno’n llwyr! Ro’n i’n gwybod yn iawn fod y diwedd yn digwydd ar ras, ond mae gen i esgus: ro’n i’n trio cadw at y nifer geiriau ofynwyd amdano, ac ro’n i angen sgwennu pethau eraill er mwyn talu biliau! Dyna broblem oesol yr awdur Cymraeg (yn enwedig efo llyfrau plant/OI ar y pryd): onibai eich bod wedi ymddeol neu â swydd arall sy’n talu’n dda, dim ond hyn a hyn o amser sydd gynnoch chi i’w roi i bob llyfr. Ac yn anffodus, dwi’n cymryd OES i sgwennu nofelau.

Ond dwi’n derbyn y feirniadaeth yn llwyr. Teg iawn, a chwa o awyr iach!

Mae ‘na amrywiaeth o bobl wedi sgwennu’r adolygiadau, ond be fyddai’n braf fyddai i chi, ddarllenwyr Cymru, yn blant, yn rieni – unrhyw un, nodi eich sylwadau chitha. Gewch chi hyd yn oed yrru fidios!

Jest y peth tra dach chi’n sownd adre. Dwi am neud un neu ddau sylw fy hun rŵan – ond gorau po fwya fydd yn rhoi eu barn.

Da iawn Morgan a Llio – diolch o galon am wefan oedd wir ei hangen!

images

Gwefan am lyfrau plant bach

Published Hydref 2, 2014 by gwanas

Dwi newydd ddarganfod gwefan sy’n cyd-fynd efo cyfres ‘Darllen ‘da fi’ ar S4C.
Gwych! Dyma’r linc:

https://www.s4c.co.uk/darllendafi/c_index.php

Ac maen nhw wedi rhoi llyfrau dan benawdau fel: Difyr a Doniol, Straeon Anifeiliaid ac ati.
Mae gwir angen gwneud hyn.
Hefyd, mae ‘na blant ac oedolion wedi rhoi eu barn am rai o’r llyfrau, ee:

Bili Boncyrs a’r Planedau
gan Caryl Lewis
bili_boncyrs_a'r_planedau

Dyma farn Allwyd Edwards, Aberystwyth am y llyfr hwn:
(5/5)
Cyfres gwreiddiol o lyfrau doniol, cymraeg. Mae’r mab wrth ei fodd yn eu darllen. Brysiwcch gyda’r nesa!

Dyma farn Gafyn Jones, Caerdydd am y llyfr hwn:
(5/5)
Rydym ni wrth ein boddau efo’r gyfres hon. Hoff ddarn Gwion yw’r bwydydd rhyfedd – cornfflecs a chwstard !. Hoff ddarn Gruffudd yw’r trip i’r seler at y pry copyn anferth! Fel rhiant, dwi wrth fy modd fod hwyl y llyfr yn hudo’r plant i’w ddarllen dro ar ol tro! Gruffudd a Gwion Jones, Caerdydd

Dyma farn Cris, Ceredigion am y llyfr hwn:
(5/5)
LLyfr ardderchog fel lleill yn y gyfres. Mae’r llyfrau yn ddonilo iawn ac mae’r gyfres yn gwella efo pob llyfr newydd.

Dyma farn Samantha Evans, Lampeter am y llyfr hwn:
(5/5)
My friend’s children, who are Welsh learners, absolutely adore the characters in this book and the rest of the Bili Boncyrs books.

Dyma farn Siwan Jones, Caerdydd am y llyfr hwn:
(4/5)
Mae’r plant yn mwynhau’r gyfres hon, mwy am y lluniau a’r ‘byd’ gwahanol na’r straeon eu hunain sy’n gallu bod yn reit denau

Dyma farn Catrin Evans, Caerdydd am y llyfr hwn:
(4/5)
Llyfr gwych, hoffi hwn, mae’n ddifyr yn glir ac yn hwyl i ddarllen gyda’r plant. Ma yna gyfres o lyfrau Bili Boncyrs felly mae’n gyfle i’r plant enyn diddordeb yn y cymeriad, ac maent yn disgwyl mlan i ddarllen am helyntion Bili yn y llyfr nesa…..

Da de?

Mi fyddai’n wych tase modd gweld gwefan debyg i blant 7 oed +…